Hoppa till huvudinnehåll
Av

Borgerlig attack mot försök med 6 timmars arbetsdag


Inför valet 2014 väckte Vänsterpartiet ett förslag om att låta en grupp undersköterskor på Svartedalens äldreboende, Biskopsgården, pröva på effekterna av arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Moderaterna med Maria Rydén i spetsen gick ut direkt och kallade försöket ”ett populistiskt vänsterprojekt, som skall stoppas direkt om allianspartierna får majoritet i fullmäktige”.

Beslut om att starta projektet med finansiering för 2015 togs i kommunfullmäktige, före valet 2014.

Projektet innebär att personalen arbetar sextimmarsdag/30-timmarsvecka med bibehållen lön samt forskning om trivsel (personal och boende), sjukfrånvaro, behov av timavlönad personal, effekter på samhällsekonomin med mera.

Som jämförelse med äldreboendet i Svartedalen används Solängens äldreboende i Torslanda, där personalen arbetar åttatimmarsdag eller deltid.

2015 beslutade kommunfullmäktige att försöket skulle fortsätta ytterligare ett år men utan finansiering.

Stadsdelsnämnden Västra Hisingen, där båda äldreboendena ligger, beslutade då att använda stadsdelsnämndens eget kapital till att finansiera försöket under 2016 med åtta miljoner kronor.

Att det nu fanns finansiering för en fortsättning retade upp borgaralliansen rejält och några dagar efter stadsdelsnämndens beslut skrev Maria Rydén och Birgitta Samuelsson (M) en motion med kravet att försöket skulle avslutas omedelbart.

Allianspartierna är inte ensamma i sitt motstånd mot sextimmarsdagen.

Sverigedemokraterna har också anslutit sig och konstaterar i sitt yttrande till motionen:

”Med detta pilotprojekt låtsas de rödgröna som att det går att bedriva lika bra äldreomsorg till samma kostnad med personal som jobbar 10 arbetstimmar mindre i veckan med bibehållen lön.”

Forskningen som genomförs är inte avslutad men en delrapport har presenterats. Den visar på en rad positiva effekter både för de anställda och de boende.

Sjukfrånvaron minskar, behovet av timanställda minskar, stressen minskar. Samhällets kostnader för sjuklön har minskat rejält, cirka 20 procent.

Tjänstemännen har lagt fram en rapport som visar på en kraftigt ökad sjukfrånvaro i Göteborgs stad. Man har tittat på utvecklingen mellan 2011 och 2015.

Den yrkesgrupp som särskilt lyfts fram i rapporten är just undersköterskorna. I den gruppen har frånvaron ökat mest och är nu uppe i 12 procent.

Alarmerande och mycket illa tyckte flera av dem som talade på mötet i fullmäktige. En ledamot från Vägvalet menade att forskning om sextimmarsdag är en bra sak. En ledamot från Liberalerna gillade inte vad han hörde och med upprörd stämma hävdade han att sextimmarsdagen kostar flera miljarder, minst fem.

Den 12 maj skall fullmäktige besluta om projektets framtid.

”Sextimmarsdag för alla”Flera undersköterskor från Svartedalens äldreboende hade tagit sig till fullmäktiges möte. Både de som arbetat där länge och nyanställda.

Rose-Marie Wannberg, Carina Dahl och Heide Ullström har arbetat länge på äldreboendet och är mycket positiva till den förändring som gjorts.

– Det är en sådan skillnad. Man orkar så mycket mer. Lägger de ner detta nu blir det problem, säger Rose-Marie Wannberg. Våra scheman är lagda. Jag vill inte ens tänka tanken.

– Vi har fått fjorton nya kollegor, unga som upplever samma sak som vi, säger Carina Dahl. Det är svårt att få unga till vårt yrke så har det varit länge. Det är få sökande till vård- och omsorgsprogrammet, men med sextimmarsdagen blir det attraktivt.

– Ja, det är stor skillnad, instämmer Heidi Ullström. Det vi gör nu hoppas jag sprider sig. Det kan uppmuntra andra att ställa kravet på sex timmars arbetsdag. Alla arbetare borde ha det.

Om moderaternas motion
säger Carina Dahl:

– De är bakåtsträvare. Vi har ju haft åtta timmars arbetsdag hur länge som helst. Det är dags för sextimmarsdagen nu. Men det går de inte med på. De som smiter undan från att betala skatt, de jagas inte, men oss går det bra att jaga.

Inger Johansson