Hoppa till huvudinnehåll
Av
Chefredaktör

Frågor och svar om Israelbojkott

Kommunistiska Partiet och Proletären verkar för en ekonomisk, politisk, idrottslig och kulturell bojkott av Israel. Genom en bojkott slår vi mot den israeliska ekonomin och sätter press på den israeliska staten och dess allierade. Men hur ska denna bojkott se ut, och vilka varor bör vi egentligen bojkotta?


• Kan en bojkott av israeliska varor verkligen få ockupationsmakten Israel på fall?
Ja, det har fungerat förr. Kampanjen för att isolera och bojkotta apartheidregimen i Sydafrika bidrog till dess slutgiltiga fall 1994.

Bojkottrörelsen växte fram underifrån och lyckades till slut tvinga också flera av västvärldens stater, apartheidregimens tidigare allierade, och storföretag att ta ställning. Tillsammans med motståndet i Palestina och politiska kampanjer som Ship to Gaza m m, kan en bojkott ha samma effekt idag.

Och bojkotten fungerar. I januari i år publicerade den israeliska tidningen Yediot Ahronot en artikel om att 100 ledande israeliska företagare krävde ”en fredsuppgörelse” då deras företag drabbades allt hårdare av bojkotten.

• Vilka varor ska jag egentligen bojkotta?
För att en bojkott av israeliska varor ska vara effektiv är det viktigt att det tydligt definieras vilka företag och varor vi ska bojkotta.

Vi riktar in oss på israeliska företag och varor som är producerade i Israel. En allt för luddig och bred bojkottkampanj riskerar att bli uddlös.

Därför räknar Proletären inte in varor från företag med kopplingar till eller med verksamhet i Israel.

Till denna kategori hör till exempel livsmedelsjätten Nestlé som felaktigt förekom på listan i förra veckans Proletären. Nestlé äger israeliska företag och har verksamhet i Israel, men hittills har vi inte hittat några enskilda varor som vi vet är producerade i Israel. Därför har vi valt att ta bort företagets produkter från vår lista, oavsett Nestlés övriga meriter vad gäller etik och moral.

Andra företag som genom sin verksamhet stöttar bosättningarna och ockupationen är Veolia och G4S, men bägge dessa företag är svåra att bojkotta och har ingen direkt produktion i Israel, så dessa finns därför inte med på listan.

• Drabbar inte en bojkott oskyldiga israeliska eller palestinska arbetare som är anställda på dessa företag?
Arbetare eller gästarbetare i Israel kan förstås drabbas indirekt av att deras företag tvingas dra ned på antalet anställda. Men det är givetvis företaget och inte konsumenterna som ska beskyllas för detta. De arbetare som drabbas har också all anledning att av just denna anledning sätta press på den israeliska staten.

Kravet på bojkott stöds också av fredsorganisationer i Israel, som Boycott from Within (Bojkott inifrån) och av så gott som alla palestinska motståndsorganisationer.

• Vad kan jag göra för att sprida kravet på bojkott?
Prata med affärer om att inte ta in israeliska varor. Även enskilda butiker i en kedja kan ibland ta beslut om vilka varor som ska tas in. Du kan också sprida Proletärens lista över israeliska varor till vänner och bekanta eller varför inte sätta upp utanför din närmaste matvarubutik?
Fakta

Frågor och svar om Israelbojkott