Hoppa till huvudinnehåll
Av
Gymnasielärare

Höginkomsttagarnas eget rea-paradis

Rut-avdraget är en skatteredution som särskilt gynnar höginkomsttagare och privat tjänstesektor. Marknaden för hushållsnära tjänsterna producerar för profit och inte för behov.


Rut-avdraget infördes på den borgerliga regeringens initiativ sommaren 2007. Den som köper hushållsnära tjänster i hemmet får halva kostnaden betald i form av reducerad skatt. Officiellt står förkortningen RUT för Rengöring, Underhåll och Tvätt.

Rut är egentligen en statlig subvention. En privatperson kan som mest få sin skatt sänkt med 50000 kronor per år genom att köpa hushållsnära tjänster för motsvarande belopp. Ett hushåll på två personer kan därmed tjäna upptill 100000 kronor på ett år.

Med den så kallade fakturamodellen från 2009 räcker det med att den som använder Rut endast betalar halva priset till firman som utför jobbet. Samma firma kvitterar ut resten av köpesumman direkt hos Skatteverket. Rut-avdraget täcker enbart kostnader för arbetskraft.

På Skatteverkets hemsida preciseras vilka tjänster som omfattas av Rut. Hit hör till exempel barnpassning, läxläsning, gräsklippning och mossbekämpning. Putsning av matsilver ger rätt till skattereduktion. Likaså rengöring av swimmingpool förutsatt att den ligger inomhus.
Däremot har den som behöver hjälp med olika typer av hälso- och sjukvård i hemmet inte rätt till Rut-avdrag. Den allra vanligaste Rut-tjänsten är städning. Men skattereduktionen omfattar inte tjänster som att städa ur en bostad som tillhört en avliden anhörig.

Rut är en skattesubvention som särskilt göder den privata tjänstesektorns profitproduktion. Den som köper hushållsnära tjänster av stat, kommun eller landsting äger inte rätt till avdrag. Följden blir att privata städfirmor kan erbjuda billigare städning är den kommunala hemtjänsten.

Statistiska Centralbyrån har undersökt vilka hushåll som gör Rut-avdrag. Endast sex promille av låginkomsthushållen och en procent av medelinkomsthushållen använder sig av Rut. De flesta avdrag görs av den fjärdedel av hushåll som har högst inkomster.

Av de 81000 hushåll som SCB har granskat var endast 107 stycken baserade på ensamstående föräldrar med låga inkomster. År 2010 var det inte fler än 3,3 procent av hushållen som utnyttjade Rut-avdraget. Vanligast är avdraget i kommuner som Danderyd, Lidingö och Vellinge.

Rut är i alla avseenden de rikas bidrag. Marknaden för hushållsnära tjänster producerar för profit och inte för behov.