Hoppa till huvudinnehåll
Av

Till salu: Statliga företag

Regeringen planerar att sälja statliga bolag för 150 miljarder kronor under mandatperioden. I princip är allt till salu, men exakt hur många företag som ska privatiseras är än så länge ovisst. Några utförsäljningar har dock aviserats.
Det är ingen nyhet att högerregeringen vill privatisera statliga
företag. Det är samma koncept som den förra borgerliga regeringen
praktiserade under sin mandatperiod 1991-94. Nu ska Reinfeldt fullborda
det Bildt inte hann med på sin tid.Redan under valrörelsen presenterade alliansen en lista på sju statliga
företag som man ansåg ”mogna för privatisering”. Dessa är Telia Sonera,
Nordea, SAS, OXM, Vin & Sprit, SBAB och Vasakronan. Statens ägande
i företagen värderas till mellan 200 och 240 miljarder kronor.För verksamhetsåret 2006 fick staten en utdelning från de sju bolagen
på drygt 15 miljarder kronor, för år 2005 blev det 9,7 miljarder
kronor. Även framöver väntas de bolag som ska säljas bidra med rejäla
aktieutdelningar till staten. Enbart i Telia Soneras fall handlar det
om ungefär 10 miljarder kronor per år om dagens goda vinster håller i
sig även i fortsättningen.Sammantaget levererar alla de statliga bolagen tiotals miljarder kronor
till statskassan varje år. I år levererar de statliga bolagen en
rekordutdelning till statskassan på 33,4 miljarder kronor. I fjol blev
det 26,5 miljarder kronor. Under de senaste sex åren handlar det om ett
tillskott i statens finanser på hela 109 miljarder kronor. Det är i
paritet med vad som satsats på Jas-projektet sedan 1982.Miljarder till aktieägarna

Nu vill högerregeringen ändra på det så att miljarderna i stället
hamnar i fickorna på aktieägare. Ekonomiska resurser berövas det
offentliga för att göda spekulanter och kapitalister. Och det är inga
småsummor som det är frågan om.Men i det här sammanhanget bortser regeringen från det, trots att de
samtidigt nagelfar alla poster i statsbudgeten för att tjäna in en
slant. Försämringar i a-kassan, sjukförsäkringen, nedläggning av
Arbetslivsinstitutet och andra statliga verk motiveras med att staten
måste spara.Statens inkomster från egna bolag motsvarar gott och väl regeringens
nitiska sparande på andra områden, men det är inte relevant när man är
fullt upptagen med att sälja ut svenska folkets egendomar. Det blir
facit när nyliberalismen står på dagordningen.Privatiseringarna har hamnat på biträdande finansminister Mats Odells
(kd) bord. Planen är att sälja statlig egendom för 50 miljarder kronor
per år eller för 150 miljarder kronor under mandatperioden. Till sin
hjälp har regeringen utsett Karin Forseke som får det direkta ansvaret
att i tur och ordning sälja ut bolagen.200.000 anställda

För närvarande finns det 41 företag som är helt statligt ägda och
14 som är delägda. Bolagen har ca 190.000 anställda och en total
omsättning på 300 miljarder kronor. Enligt senaste uppgifter värderas
de statliga bolagen sammanlagt till minst 675 miljarder kronor.Någon exakt värdering görs inte eftersom helstatliga bolag inte
värderas på börsen. Några heliga kor finns inte, enligt regeringen.
Endast Vattenfall och LKAB ska, än så länge, förbli statligt ägda.
Överlever högerregeringen nästa val blir det nog däremot aktuellt med
en försäljning även av dessa företag.Privatiseringar är en förskingring av statlig egendom, det är en
omfördelning av tillgångar från det offentliga till kapitalister.
Dessutom hotas jobben för anställda i företagen på sikt. Erfarenheten
från tidigare privatiseringar bekräftar det.KENT HALDEBO

Proletären 9, 2007