Hoppa till huvudinnehåll
Av
robert.mathiasson@kommunisterna.org

Det är överklassen som står för våldet

Vem står egentligen för våldet? Kommunististiska Partiets ordförande Robert Mathiasson om en inblick i överklassens demokratisyn inför väluppfostrat arroganta gymnasieungdomar på en privatskola.


Etablerandet av Kommunistiska Partiets ungdomsförbund RKU i Sundsvall har skapat skrämselhicka på ledarredaktionerna i södra Norrland. I ett flertal ledare kastar sig de välbetalda ledarskribenterna över ungdomar som har mage att organisera sig för ett socialistiskt Sverige. Som vanligt är huvudargumentet anklagelser om våldsdyrkan.

Det får mig att tänka på när jag för några år sedan var inbjuden som föreläsare om marxismen till en av Göteborgs finare privatskolor. Samhällskunskapsläraren ville ha en marxist som pratade i ämnet, så han ringde Kommunistiska Partiet.

Aulan var fullsatt av välkammade, självbelåtna och väluppfostrat arroganta gymnasieungdomar. Jag kände mig ganska nöjd när min presentation av marxismens samhällssyn möttes av kompakt motstånd.

I frågestunden yttrade sig en vältalig och självsäker yngling och påstod att jag som kommunist med våld ville påtvinga folket socialism. Jag vände mig till den församlade publiken:

– Ni här inne ser er väl som kommande makthavare inom näringsliv och samhälle?

Jag möttes av ett instämmande mummel.

– Om folkets majoritet beslutar att era företag ska tas över av de anställda eller nationaliseras, att era förmögenheter ska konfiskeras eller att makthavare inom både företag och politik skall väljas i direkta val och ha en lön som motsvarar en genomsnittlig medborgares inkomst. Hur skulle ni ställa er då? Skulle ni acceptera detta och underordna er de demokratiskt fattade besluten?

Publiken skruvade obekvämt på sig.

– Historiskt sett har ni visat att ni är beredda till vad som helst för att skydda era intressen, som Pinochets statskupp i Chile 1973 och många andra gånger. Skulle ni inte göra det samma idag?

Jag möttes av ett befriat men tyst medgivande. Ingen av de 100-talet församlade rikemansungdomarna sa emot mig eller protesterade på något vis.

– Så ser det ut i dagens värld och så har det sett ut genom hela historien. Det är överheten som tar till våld när de känner sig hotade av folket, som kommunist ser jag det som en självklarhet att folket i en sådan situation tvingar igenom sin vilja med de medel som krävs, att detta är ett sätt att säkerställa demokratin, det vill säga folkmakten.

Det kom inga fler frågor i ämnet. Däremot var det en tjej som skrek ”kommunistjävel” och lämnade salen när jag förklarade att vi ville avsätta kungen och avskaffa monarkin för att vi anser att en statschef skall vara folkvald.

Vi fick inga nya sympatisörer till Kommunistiska Partiet eller RKU på skolan. Men det var en välbehövlig inblick i den unga överklassens demokratisyn.

Det är överklassen och högern som står för hoten och våldet, fast de låter andra hålla i släggan. Det räcker väl att se på Grekland och hur EU-eliten gjort allt för att med tvång förhindra en vänsterpolitik.

Även om protesterande arbetare både har fängslats och dödats i Grekland, så är det huvudsakliga våldet av det mer dolda slaget, när människor tvingas ner i fattigdom, förvägras mediciner eller drivs att begå självmord. Det är ”banks not tanks” som står för våldet i Europa.

I Latinamerika har högern och överklassen genomfört eller försökt genomföra fem statskupper under 2000-talet för att förhindra den folkliga vänstervågen.

Det betyder inte att vi kommunister är några våldsbejakande typer. Men verkligheten visar att de som sitter på den ekonomiska makten och som tjänar på dagens politik inte kommer att släppa ifrån sig makt och förmögenheter utan att tvingas till det.