Hoppa till huvudinnehåll
Av
Kommunistiska Partiet, Gislaved

Danska lärare i massprotest

Tiotusentals demonstrerade förra torsdagen i Danmarks huvudstad Köpenhamn till stöd för de lockoutade lärarna.


Enligt internationella nyhetsmedier uppgick antalet demonstranter till 30.000-40.000 och orsakade trafikstockningar inne i staden. Uppemot 75.000 hade samlats i Christianborgs slottspark.
Danska kommunförbundets lockout har varit i kraft sedan början av april. På grund av lockouten har 800.000 skolelever blivit utan undervisning.

Lockouten handlar om lärarnas arbetstider och förändringar i arbetsorganisationen. Lärarna menar att de planerade försämringarna leder till att de får mindre tid att förbereda lektionerna. Förhandlingarna avbröts i mars.

Till demonstrationen i Köpenhamn kom lärare från hela Danmark. Bara från Århus kom 20 bussar samt ett extratåg med lärare. Med i Köpenhamn var även elever, folk från andra fackförbund och föräldrar som ville stötta lärarnas kamp.

– Vi vill något annat än det teknokratstyrda samhället vi upplever nu. Det är inte endast lärarnas arbetstid som står på spel. Det är den danska modellen. Vi vill ha vår demokrati tillbaka, sade lärarnas förbundsordförande, Anders Bondo Christensen, från scenen. Sedan vände han sig mot regeringsbyggnaden Christiansborg.

– Och kan ni inte begripa detta, kastar vi ut er, tillade Bondo, under stora applåder från folkmassan.

I handen höll Anders Bondo en stafettpinne som lärare gått och sprungit med från Skagen på Jyllands nordspets till Köpenhamn, som ett bevis på att lärarna vill något annat än det som regeringen och Kommunernas Landsförening vill pressa på dem.

På mötet talade även Dennis Kristensen, ordförande för Fag og Arbejde (FOA), som organiserar över 200000 offentliganställda. Han riktade skarp kritik mot regeringen för att blanda sig i lärarnas avtalsförhandlingar långt innan avtalsrörelsen startat.

– Jag är trött på att höra att det finns fackliga ledare från LO-förbund på den privata arbetsmarknaden, som förnekar, att det handlar om ett angrepp på den danska modellen. Det är uppenbart att några menar att den danska modellen endast skall fungera fullt ut på den privata arbetsmarknaden, medan det inom den offentliga skall vara ett mischmasch av diktat och tvångsförhandlingar, sade FOA-ordföranden under stora applåder.

Enligt uppgifter från lärarna har kommunerna dragit ned 2,5 miljarder danska kronor på folkskolan mellan åren 2009 till 2012. Antalet anställda lärare har under samma period minskat med tio procent medan elevernas antal endast minskat med två procent.

– Detta är en kamp som medvetandegör folk. Folk upplever att dem som de trodde på och räknade med, kan man inte lita på. Många lärare är politiskt aktiva och med i ett parti. De Radikale [liberalt parti] och SF [Socialistisk Folkeparti, systerparti till V i Sverige] är traditionella lärarpartier, och så upplever folk nu, att partitopparna i deras partier är med i beslut som äventyrar den danska förhandlingsmodellen. Det skapar många diskussioner, säger Ane Söegard , ordförande i Fredriksbergs Lärarförening till den danska tidningen Arbejderen.

Ane Söegard upplever att många av hennes kolleger är rådvilla och inte vet vem de skall rösta på i nästa val. Det är en svår situation att vänsteralliansen Enhetslistan och Dansk Folkeparti på högerkanten är de enda partier som i dagsläget situation försvarar den danska modellen.

Hon är besviken över att LO-ledningen och flera LO-fack inte sluter upp bakom de lockoutade lärarna.

– I grunden handlar det om alla offentliganställdas kamp. Ja, även alla privatanställdas kamp. Det handlar om de offentliganställdas avtal eller om skattekronor, säger hon.

– Lärarna är de första som blir attackerade. Lyckas de med att ta bort vårt arbetstidsavtal, så kan man föreställa sig att de anställda på sjukhusen drabbas av försämrade OB-tillägg. Knäcker man lärarna är manegen krattad för att knäcka andra grupper av offentliganställda konstaterar Ane Söegard.
Fakta

Danska lärare i massprotest

[[nid: view_mode=inlinenode]]