Hoppa till huvudinnehåll
Av
Kommunistiska Partiet, Gislaved

Den värsta av krigsförbrytelser

Nürnbergtribunalen efter Andra världskriget förklarade att anstiftan till aggressionskrig är den yttersta av förbrytelser: ”Att anstifta ett aggressionskrig är inte bara en internationell förbrytelse; det är den största internationella förbrytelsen, som endast skiljer sig från andra krigsförbrytelser genom att den i sig självt inrymmer hela den ackumulerade ondskan.” Kriget mot Irak, som leddes av USA-imperialismens härförare med George W Bush i spetsen var ett aggressionskrig, enligt internationell lag.


”Aggression är en stats användande av väpnad makt mot ett annat lands suveränitet, territoriella integritet eller politiska oavhängighet, eller på annat sätt, som är oförenligt med FN:s stadga”, står det i FN:s generalförsamlings resolution nummer 3314, som antogs i kölvattnet av Vietnamkriget.

Irak hade inte invaderat något annat land. Irak utgjorde inget hot mot USA, Storbritannien eller någon annan västmakt. FN:s säkerhetsråd gav inget klartecken för kriget.

USA:s George W Bush och Storbritanniens Tony Blair är krigsförbrytare av värsta sort och kom att skända den FN- stadga man i andra sammanhang säger sig stödja. Under kriget kom en hysterisk propaganda, riktad till västerländsk allmänhet, att föras kring så kallade ”irakiska massförstörelsevapen” vilket vilade på monstruösa lögner, som även vår svenska tabloidpress svalde med hull och hår.

Efter att hundratusentals människor dött i kriget blev det klart att uppgifterna inte stämde. Till och med krigsförbrytaren Colin Powell, vid krigsstarten USA:s utrikesminister, medgav efter att han lämnat sin post att hans framträdande i FN i februari 2003 under upptakten av kriget ”var hans livs sämsta dag”.

Efterskörden av kriget med dess enorma hälsoproblem, sekteristiska splittring och hundratusentals som mist sina nära och kära, är skrämmande. I september förra året publicerade tyskbaserade Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology (Miljöförstörings och förgiftningsbulletinen) en förskräckande rapport om hälsoläget, och i synnerhet bland barn i de krigsdrabbade områdena.

Den tyskbaserade bulletinen skrev att hälften av alla barn födda 2007-2010 föddes med någon typ av defekt. Denna siffra låg på två procent innan 2000. I den sydliga staden Basra, som utsattes för intensiva bombningar och stridigheter under mars och april 2003, var nivån på barn födda med defekter 17 gånger högre än innan invasionen.

”En del barn föddes med endast ett öga. Eller med två huvuden… Eller som flickan vars ben vuxit ihop, hälften fisk hälften människa”, säger ägaren av Basras barn-kyrkogård till tyska Der Spiegel.

Kemisten Chris Busby, som är medförfattare till två studier i ämnet, säger till brittiska Guardian att Falluja, en annan stad som utsattes för amerikansk belägring och intagande, har ”den högsta nivån av genetiska skador av någon befolkning som studerats”.

Hårprover som tagits, och som det rapporterades om i ovan nämnda bulletin 2010, visar en blyhaltsnivå på Fallujahbarn som är fem gånger högre än hos andra barn. Kvicksilverhalten är sex gånger högre. Rapporten radar upp en lång rad sjukdomar på vuxna och barn som en efterföljd av det kriminella kriget.

Medan barnen och deras familjer lider av Irakkrigets efterverkningar lever Bush och Blair i högsta välmåga liksom den tjänstvillige dåvarande danske statsministern Anders Fogh Rasmussen, som numera är Natos generalsekreterare.

Även om en och annan internationell organisations nationella avdelningar sökt få Bush ställd inför rätta, har det stannat vid ord. Man rör inte imperiemakternas män. Internationella krigsförbrytardomstolen ICC, ställer uteslutande afrikanska ledare inför rätta, perukstockarna i Haag slår neråt och slickar uppåt.

Men det finns andra som vägrar glömma förbrytarna.

Blair har skaffat sig en ny lukrativ karriär. Han åker jorden runt och håller föredrag om ledarskap. För att tala på en konferens i Sydafrika begärde och fick socialdemokraten och krigsförbrytaren Blair motsvarande 1,5 miljoner svenska kronor i arvode.

När antiapartheidaktivisten och fredpristagaren Desmond Tutu fick reda på att Blair skulle tala drog sig Tutu hedersamt ur spektaklet (han hade i motsats till Blair inte begärt något arvode) och krävde istället att Blair och Bush skulle ställas inför internationell domstol.