Hoppa till huvudinnehåll
Av
Utrikesskribent

USA:s nya krig kritiseras

Barack Obamas säger sig ha format en bred internationell koalition av 55 stater som tillsammans bekämpar terrorismen i Irak och Syrien. Men de militära insatserna möter stark kritik både i USA och omvärlden.


Barack Obama använde sitt tal inför FN:s generalförsamling förra veckan till att motivera kraftfulla internationella insatser mot den cancersvulst som terrorismen utgör.

USA:s utrikesdepartement listar 55 stater som slutit upp i den globala koalitionen mot Islamiska staten. Ett fåtal av dem deltar i militära insatser. Sverige och flertalet av länderna sägs ha bidragit till eller utlovat någon form av stöd i kampen mot IS.

Vad gäller utmålandet av Islamiska staten som en brutal terroristorganisation råder samstämmighet. Att det är terrorister och religiösa extremister som tagit till vapen i Syrien är precis vad den syriska regeringen hävdat i tre och ett halvt års tid.

Men det är i beskrivningarna av vem som bär skulden till extremisternas framväxt och följderna av att USA ännu en gång krigar i Mellanöstern som Barack Obamas världsbild får skarp kritik.

En klarsynt US-amerikansk röst är Dennis Kucinich, kongressledamot för Demokraterna 1997-2013. I Huffington Post 23 september skriver Kucinich att det vi nu ser är den totala kollapsen av Obamaadministrationens utrikespolitik, vars enda vinnare är de som profiterar på krig.

”Det går inte att slå ifrån sig fakta. Islamiska staten har fötts ur den västerländska interventionen i Irak och de hemliga åtgärderna i Syrien. Detta Frankensteinliknande experiment med att beväpna en påstått frihetskämpande syrisk opposition har skapat ett monster som hotar regionen.”

Kucinich konstaterar att USA och Islamiska staten har en märklig relation till varandra. Å ena sidan är de dödliga fiender, å andra sidan har de gemensamma mål som att få till stånd ett regimskifte i Syrien.

Obamas partikamrat Kucinich anklagar den amerikanske presidenten för att spela extremisterna i händerna och dra in USA i ännu en långvarig konflikt.

Men finns alternativ, menar Kucinich. Om USA och det internationella samfundet verkligen hade velat stoppa Islamiska staten hade man för länge sedan strypt bidragen till organisationen liksom dess försäljning av olja på svarta marknaden.

Dennis Kucinichs inställning är inte unik. Såväl statschefer som andra ledande politiska representanter världen över har offentligt framfört liknande uppfattningar och pekat på att det är USA och dess allierade som bär skulden till terrorismens framväxt.

I FN:s generalförsamling gick flera statschefer emot USA, bland dem presidenterna från Argentina, Kuba, Venezuela och Bolivia.

”Var än USA intervenerat har det lämnat efter sig misär, hat och död, men också rikedomar i händerna på vapen- och oljeindustrin. En kultur av fred kräver att både extremistisk fanatism och USA:s krigshets utrotas”, sade den bolivianske presidenten Evo Morales.

Syriens regering har förhållit sig försiktig till den USA-ledda koalitionens bombningar. För stunden innebär angreppen på Islamiska statens fästen i norra och östra Syrien att den syriska armén kan koncentrera sig på att pressa tillbaka Islamiska staten, Jabhat al-Nusra och andra väpnade extremistgrupper i väster och söder, där merparten av landets invånare lever.

När Syriens utrikesminister Walid al-Moallem talade inför FN:s generalförsamling sade han åter att kampen mot terrorismen måste föras med respekt för oskyldiga civila och utan att kränka Syriens suveränitet. Han påpekade också att det i den koalition mot IS som Obama samlat finns flera länder som stöder terroristgrupper.

Det finns dock ingen anledning att tro att Vita huset och dess vänner plötsligt bytt uppfattning och ställt sig på Syriens sida.

USA:s kongress har ju beslutat att satsa 500 miljoner dollar på att beväpna och träna en ny rebellstyrka på 5000 man, vars uppgift är att bekämpa både IS och den syriska armén. Vilket bara kommer att leda till än mer död och förödelse i Syrien.

Om den syriska regeringen är försiktig så är dess allierade i regionen mer frispråkiga. Hassan Nasrallah, ledare för det libanesiska partiet och väpnade milisen Hizbollah, sade i ett tal förra veckan att Hizbollah aldrig kommer att vara med i en koalition som leds av USA och syftar till att försvara supermaktens intressen.

”Det handlar om principer. Den amerikanska administrationen är inte moraliskt kvalificerad att beteckna sig som terroristbekämpare eller ledare för en internationell koalition mot terrorismen”, sade Nasrallah och påminde om att USA i somras stod bakom Israels 50 dagar av terror mot Gaza.

Samma hållning framförs av det Syriska kommunistpartiet, som är det största av två kommunistpartier i parlamentet i Damaskus. I ett uttalande fördöms USA:s bombningar som ett brott mot internationell rätt och en kränkning av Syriens nationella suveränitet.

”Vårt folks och världens folks erfarenheter visar att man inte kan lita på imperialismen och dess ledare USA, världens främste terrorist…USA är huvudfienden till vårt folk och vårt hemlands nationella befrielse, liksom till friheten för folken i hela världen. Syriska kommunistpartiet vädjar till alla patrioter i Syrien att försvara fosterlandet, skydda den nationella suveräniteten och vara medvetna om imperialismens konspiration och trick.”