Hoppa till huvudinnehåll
Av
robert.wettersten@proletaren.se

SD är näringslivets lydiga knähundar – säger ja till lönedumpning

Sverigedemokraterna vill göra det enklare för företagen att lönedumpa. Partiets politik uppfyller fler och fler av näringslivets önskningar.

Gång på gång har Sverigedemokraterna visat sig stå på de svenska företagens sida snarare än de svenska arbetarnas. Arbetsmarknadspolitiken i partiets vårbudgetmotion innebär fortsatta försämringar i arbetsrätt och ett angrepp på fackföreningsrörelsen. Som ett beställningsjobb från Svenskt näringsliv, vilket det säkerligen också är.

Att SD vill utöka möjligheterna för företag att göra undantag från turordningslistan i Las vid uppsägningar är välkänt sedan tidigare.

I SD:s anpassning till näringslivets önskemål har partiet gått från att vara för ett EU-utträde till att bli ett ”EU-kritiskt” parti, och de ställer sig bakom de EU-anpassade budgetreglerna.

De köper också den nyliberala idén om ”jämviktsarbetslöshet”, det vill säga att en viss andel av befolkningen bör vara arbetslös för att det anses bra för ekonomin. Närmare bestämt tycker de att strax under fyra procent ska gå arbetslösa.

SD vill avskaffa Arbetsförmedlingen och ersätta den statliga myndigheten med ett upphandlingssystem där olika privata aktörer konkurrerar om kontrakten på uppdraget att sätta människor i arbete.

De vill också skapa en låglönemarknad genom att avskaffa inkomstskatten för inkomster under 150.000 kronor, så att det ska bli ”mer attraktivt att acceptera en anställning med låg lön”. Detta vill de bland annat finansiera genom att ”se över momssatserna”, alltså öka den klassorättvisa platta skatten på konsumtion.

Vidare vill de förstatliga a-kassan och göra den obligatorisk, det vill säga ta ifrån fackföreningarna ett starkt argument för medlemskap. Varför vara med i facket när a-kassan ändå sköts av staten? Den S-styrda fackföreningsrörelsen må vara usel på många sätt, men ett oorganiserat arbetarkollektiv är ännu sämre och försvagar arbetarklassens ställning desto mer.

Oscar Sjöstedt, Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson och en av de drivande bakom partiets anpassning till kapitalisternas krav, uppmanar i en debattartikel i kapitalisternas husorgan Dagens industri de fyra allianspartierna att tillsammans med SD avsätta regeringen och styra i majoritet tillsammans.

I hans förslag på en budgetkompromiss ingår, utöver ett sjätte jobbskatteavdrag, bland annat ”förenklade regelverk” för arbetskraftsinvandring. Att arbetsköparna betalat ut för lite lön ska inte vara grund för indraget uppehålls- eller arbetstillstånd.

Arbetet ska inte heller behöva gå genom Arbetsförmedlingen. Fritt fram för lönedumpande skumraskbolag alltså!

Samtidigt vill de permanenta lagen om tillfälliga uppehållstillstånd som röstades igenom av regeringen tillsammans med Moderaterna och SD. En lag som gör asylsökande till villebråd för oseriösa arbetsköpare då ett tillfälligt uppehållstillstånd kan bli ett permanent om den asylsökande kan uppvisa ett anställningskontrakt.

SD:s migrationspolitik handlar alltså fortsatt om att stänga ute skyddsbehövande och istället anpassa invandringen efter vad Sverige (läs ”kapitalisterna”) behöver. Ganska likt EU:s migrationspolitik, eller hur?