Hoppa till huvudinnehåll

Fotbollförbundets ordförande om domen som hotar idrotten: ”Förödande”

– Mycket oroande, säger fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson till Proletären, om den dom i Mark- och miljödomstolen i Nacka jämställer fotbollsspel med industribuller.

Under juli har Boovallen legat i princip öde. De klagande grannarna har med hjälp av ett domstolsutslag begränsat barn- och ungdomars rätt till idrott. Om domen inte ändras, så måste reglerna ändras, menar Svenska fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson.
Montage: Proletären

Fotbollsklubben Boo FF tvingas att kraftigt begränsa sin verksamhet sedan rättsliga instanser i Nacka kommun gått på fem klagande grannars linje. De fem, som äger villor intill fotbollsanläggningen Boovallen, har länge klagat på det de anser vara oljud från fotbollsspelande barn- och ungdomar. Nu har en dom i tingsrätten och Mark- och miljödomstolen givit dem rätt. Barnens och ungdomarnas bollsparkande är, enligt domstolen, att jämföra med industribuller (45-50 decibel).

Nacka kommun har överklagat domen. Beslut om överklagan kommer i augusti. Står domen fast blir den prejudicerande och därmed hotas hundratals idrottsanläggningar runt om i Sverige.

– Det här är mycket oroande. Att öka tillgängligheten för barns idrottande borde vara en prioriterad fråga, inte att inskränka den, säger Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson till Proletären.

Konflikten kring Boovallen pågår samtidigt som flera rapporter konstaterar att svenska barn och ungdomar blir allt mer stillasittande och att detta är ett hot mot folkhälsan.

Idrottsforskaren Ulf Blomdahl har i en rapport pekat på att det i huvudsak är barn till lågavlönade som väljer bort idrotten som därmed i allt högre grad blivit en klassfråga.

– Vi ser väldigt tydligt att det inte enbart är någon invandrarfråga. Även bland de som är födda i Sverige med svenska föräldrar är det stora klasskillnader som påverkar idrottandet, säger Blomdahl till tidningen Idrottsforskning och konstaterar också att en anledning till den minskade idrottsaktiviteten bland barn från arbetarklassen är bristen på hallar för gymnastik, handboll och innebandy samt på fotbollsplaner och andra tränings- och spelytor.

Nacka, söder om Stockholm, är en solitt borgerlig kommun. I valdistriktet runt Boovallen fick de fem borgerliga partierna plus lokala Nackalistan runt 83 procent av rösterna. De fem grannar som klagat på ljudnivån har alla stora villor med tillhörande dito tomter.

Boo FF är en av Stockholms största klubbar med över 2 700 medlemmar, varav 2 550 spelare. Klubben samlar barn och ungdomar från alla socialgrupper i 140 lag, från sexåringar till seniorlag.

De verksamhetsbegränsningar som domstolen beslutat om tvingade klubben att helt avstå från verksamhet under juli, och att från och med den 1 augusti ställa in och/eller flytta 135 matcher. Begränsningarna ska gälla tills dess klubben byggt ett bullerplank till en kostnad på mellan tio och tolv miljoner kronor, plus årliga utgifter för underhåll och skötsel.

Men de klagande grannarna nöjer sig inte med det. Två av dem, ett par i 80-årsåldern, vill lägga ner idrottsanläggningen helt, och en annan vill att bullerplanket ska byggas så tätt intill planerna att det i praktiken blir omöjligt att spela fotboll där.

Sportkommentatorn Tommy Åström är en av alla de idrottsprofiler som är kritiska mot beslutet. Åström twittrar ironiskt ”Schhh… det ska vara tyst här, VI GRILLAR. Grannar hotar fotbollen på Boovallen. Kan få konsekvenser för idrotten i alla städer.”

Nu väntar fotbolls- och idrottssverige på om överklagan får grönt ljus. Blir det nej väntar svåra konsekvenser.

– Det vore förödande dels ur ett folkhälsoperspektiv men även ur ett vidare samhällsperspektiv. Det handlar i förlängningen om vilket samhälle vi vill ha, och vad vi vill att de gemensamma resurserna ska räcka till, säger Karl-Erik Nilsson.

– Är det rimligt att lägga mångmiljonbelopp på olika bullerdämpande åtgärder av den här typen? Är det en riktig prioritering och är det verkligen barns lek och idrottande som lagar och regler på det här området är avsedda att tillämpas på? Jag tror det finns ett brett stöd för att det i så fall är reglerna som måste ändras. Att öka tillgängligheten för barns idrottande borde vara en prioriterad fråga, inte att inskränka den, menar Nilsson.

Fotbollförbundet, med 940.000 organiserade medlemmar, har koll på vad som händer med Boovallen.

– Vi följer utvecklingen mycket noga. Hittills har det främst varit en lokal fråga för Boo FF och Stockholms Fotbollförbund, men om det här riskerar att bli prejudicerande så hotar det inte bara fotbollen utan annat idrottsutövande också. Vi kommer i så fall självklart att lyfta frågorna till högsta möjliga instans samt också engagera idrotten i stort, säger Karl-Erik Nilsson.