Hoppa till huvudinnehåll
Av

SL expanderar – städbolag varslar

Söndagen den 9 juli öppnades två nya pendeltågsstationer i Stockholms City och på Odenplan under pompa och ståt av statsminister Stefan Löfven och många kända artister. Samtidigt passar städbolaget Sol Reneriet på att varsla 90 anställda på Stockholms pendeltåg om uppsägning.


Sol Reneriet AB, dotterbolag till den finska bolagsjätten Solemo Oy med över 8.000 anställda och en vinst på 30 miljoner euro, driver sedan 2016 städningen i Stockholms kollektivtrafik. De har varje dag blivit tvungna att kalla in cirka 20 extra städare från Finlandsbåtarna för att täcka städningen på pendeltågen. Efter öppnandet av två nya pendeltågsstationer i ett expansivt Stockholm lär behoven öka.

SL expanderar men städbolagets arbetsuppgifter påstås minska till den grad att nästan halva personalstyrkan sparkas. I tidningen ETC uttalar sig Sol Reneriets personalchef Josephine Johansson om tillståndet:

– Vi tog över en befintlig organisation och har därefter identifierat en övertalighet. Det är skillnad mellan vårt avtal med MTR och vad som gällde tidigare. I dag utför vi tjänster som den förra underentreprenören utförde men som vi inte enligt avtalet ska utföra vilket innebär att vi har för mycket personal.

Stridbara Seko Pendelklubbens inställning är klar: ”Vi accepterar inga nedskärningar då städpersonalen på pendeltågen bevisligen är för få och inte för många. Ska talet om pendeltrafik i världsklass inte bara vara en tom fras måste mer pengar av resurser avsättas för städning, klottersanering och reparationer av tågen”, skriver de på sin hemsida.

När det Hongkongbaserade Mass Transit Railway (MTR), som sedan 2009 drivit Stockholms tunnelbanetrafik på entreprenad, i december 2016 tog över pendeltågstrafiken lades städningen på det lägstbjudande Sol Reneriet AB. Reneriet har därefter försvarat sig med att de blivit förda bakom ljuset och byggde upp sin verksamhet på endast 120 anställda som i verkligheten var 200.

Därför kallade Sol Reneriet AB den 26 juni all städpersonal till informationsmöte och varslade 90 anställda om uppsägning. Bolaget säger att under nuvarande situation förlorar man 3-4 miljoner varje månad på pendeln och att konkurs hotar med ytterligare 600 uppsägningar om ekonomin inte kommer i balans.

Det låter otroligt att Sol Reneriet skulle vara förda bakom ljuset. Att ett bolag i den storleksordningen skulle kasta sig in i en verksamhet utan marknadsundersökningar låter direkt oprofessionellt.

Istället ska affären ses i ljuset av de vanliga nyliberala lösningarna med uppsägningar och lönesänkningar i jakten på näringslivets hett eftertraktade ”enkla” jobb för utsatta människor utan språkkunskaper vars existens betalas av skattebetalarna som i sin tur garanterar Reneriet de vinster de sedan länge kalkylerat med.

Redan vid övertagandet för ett år sedan planerade Sol Reneriet att sparka 90 anställda men städpersonalens och Seko Pendelklubbens framgångsrika kamp under mottot ”En för alla – alla för en” satte stopp för planerna den gången. I dag är kampen för jobben och en egen försörjning viktigare än någonsin!

Anita Salvén