Hoppa till huvudinnehåll
Av

Kommunisterna i vårdkampanj

Kommunistiska Partiet och Proletären går våren 2013 ut i en kampanj till försvar för folkets rätt till en god vård och omsorg. Människovärde eller marknadsvärde är kampanjens rubrik där udden riktas mot de allt fler och glupskare vinstdrivande företagen i omsorgssektorn.


Denna vecka smygstartar vi med en förberedande artikelserie om de snabba förändringar som i liberalismens namn hemsökt den svenska sjukvård som för bara tjugo år sedan i princip uteslutande drevs i offentlig regi.

Men främst ska kampanjen Människovärde eller marknadsvärde synas i Proletären genom reportage, artiklar och krönikor, den första kan ni läsa här invid, där Kommunistiska Partiets medlemmar och organisationer landet runt skriver om nedskärningarnas och privatiseringarnas Vård-sverige. Kampanjen tar fart efter kvinnodagen 8 mars och pågår hela våren.

Kommunistiska Partiet går på tvärs mot den rådande vårdpolitiken. Det handlar om moderatpolitik som att privatisera sjukhus och vårdinrättningar. Men också om socialdemokratisk non-profit med försäkringsfinansiering istället för skattefinansiering av vården, liksom om vänsterpartistisk kooperativt ägd vård. Metoderna skiljer sig, men funktionen är densamma.

Ett nyckelbegrepp i alla dessa produktionsformer är ekonomiska styrmedel, vars yttersta syfte och funktion är att inordna den offentligt drivna vården i kapitalistiska produktionsmetoder.

Ur de senaste decenniernas förändring av den svenska vården och omsorgen växer det fram en klassmässigt orättvis privat driven vård och omsorg. När privata vinstintressen kommer in så eroderar principen om allas lika rätt.