Hoppa till huvudinnehåll
Av
marcus.jonsson@proletaren.se

Sekos kongress röstade för 30 timmars arbetsvecka

Mot förbundsstyrelsens förslag röstade Sekos kongress för att Seko ska ta ställning för 30-timmarsvecka med bibehållen lön.

På Sekos kongress fanns tre likalydande motioner om arbetstidsförkortning, varav två yrkade på att Seko ska ta ställning för 30-timmarsvecka med bibehållen lön.

Tunnelbaneföraren Ioannis Konstantis från Stockholm var uppe i talarstolen och påminde om att det sedan 1886, då den internationella kampen för åttatimmarsdagen tog fart, har skett en enorm produktivitetsökning och utveckling av teknologin.

– Men allt det har bara blivit till högre vinster för kapitalet, säger Ioannis Konstantis till Proletären. Vi måste förflytta makten och genom en arbetstidsförkortning ta tillbaka åtminstone en större del av det vi producerar.

Från förbundsstyrelsens håll kom bara ett kort anförande till stöd för styrelsens förslag att anse motionen besvarad genom att hänvisa till att LO håller på med en utredning om arbetstidsförkortning.
– De kanske var säkra på att ombuden skulle gå på styrelsens förslag, funderar Ioannis Konstantis.

Så blev det inte. När kongressens ordförande försökte klubba igenom att styrelsens förslag vunnit begärdes votering och efter rösträkning vann Ioannis Konstantis förslag att bifalla att-satsen om att ta ställning för 30-timmarsvecka.

– Sedan får vi se om förbundet verkligen kommer att driva det, även om det finns ett kongressbelut. Det är upp till oss att fortsätta att ligga på dem.

Ioannis Konstantis berättar att det fanns ett stort stöd för motionen och att de kongressledamöter han pratade med var väldigt nöjda. Han påpekar också att det är viktigt att framhålla att frågan i grunden handlar om fördelningen av produktionsresultatet.

– Vi som har stött den här motionen har inte använt oss av argument som att ”företagen tjänar också på det”. För oss är det viktigt att det är en principiell fråga i arbetarklassens kamp mot kapitalet.