Hoppa till huvudinnehåll
Av
Sjöman

Ledarkrönika: Har Sverige helt övergett Palestina?

När FN förra veckan antog en minnesdag för den palestinska katastrofen al-Nakba röstade Sverige emot.


Den 30 november antog FN:s generalförsamling en resolution om att instifta en dag som högtidlighåller minnet av den palestinska katastrofen al-Nakba, då hundratusentals palestinier fördrevs från sina hem i samband med bildandet av staten Israel.

Resolutionen antogs med röstetalet 90-30 samt 47 nedlagda röster. Bland rösterna emot fanns bland annat USA, Kanada, Australien samt hela EU förutom Cypern – alltså även Sverige.

Nakbadagen infaller den 15 maj, dagen efter årsdagen för grundandet av staten Israel. Det är såklart positivt att FN erkänner dagen och på så sätt också fördrivningen av det palestinska folket.

Att högtidhålla minnet av al-Nakba är ett bra steg på vägen mot erkännandet att fördrivningen och katastrofen för det palestinska folket fortfarande pågår och gjort så i 74 år av ockupation. 

I övrigt har det varit ett mörkt år för palestinier både på Västbanken och i Gaza. I oktober var siffran för av ockupationsmakten mördade palestinier uppe i över 180 personer varav 35 barn, bara i år. 

Den senaste veckan har över ytterligare tio palestinier dödats och det ser ut som att 2022 kommer få de högsta dödssiffrorna på Västbanken på över 15 år. Gaza fortsätter att bombas med jämna mellanrum och så sent som i lördags rapporterades om nya israeliska flygattacker. 

Blockaden och biståndsberoendet består. Samtidigt som Gazas fiskare inte tillåts gå längre ut från land än sex nautiska mil (cirka elva kilometer) för att fiska, fortsätter Israel att prospektera gasfyndigheter på vad som egentligen är palestinskt vatten. 

På Västbanken fortsätter utvidgningen av de israeliska bosättningarna. Vräkningarna, fördrivningen, övergreppen, morden och de rättsvidriga arresteringarna av palestinier fortsätter. Medan Sveriges protester uteblir sluts också nya vapenavtal med israeliska vapentillverkare. 

Frågan är om Sveriges agerande i FN-omröstningen markerar en ny pro-israelisk hållning i Palestinafrågan, eller om man bara visar att man står med sina vänner i EU och Nato även här? 

Även om det finns mycket att anmärka på vad gäller vår förra regerings handlingsförlamning, och ovilja att ta i frågan sedan erkännandet av Palestina som stat, så hävdade de ändå användandet av tyst diplomati – och där fanns röster som förespråkade solidaritet med det palestinska folket. 

Partierna i det nuvarande regeringsunderlaget har en annan inställning. Samtliga lägger stor skuld till konflikten på palestinierna, och inget av partierna kritiserar Israels agerande. 

Både KD och SD är uttalade Israelvänner och vill att Sverige erkänner Jerusalem som Israels huvudstad. SD anser till och med att ockupationen är berättigad, och har motionerat i riksdagen för att Sverige ska dra tillbaka sitt erkännande av staten Palestina. 

Vi som fortfarande tror på och vill se en rättvis fred och ett fritt och självständigt Palestina kan nog glömma att försöka få Sveriges sittande regering att agera. Vi får försöka hitta inspiration från våra kämpande palestinska bröder och systrar. Som trots 74 år av ockupation, förföljelse och krigsförbrytelser fortsätter kampen.

Så länge de kämpar, måste vi också fortsätta stödja dem.

Bojkotta Israel – leve Palestina!