Hoppa till huvudinnehåll
Av
Utrikesskribent

Rebellterror mot kurder i Syrien

Massavrättningar, våldtäkter, kidnappningar och folkfördrivning. De av kurder dominerade områdena i norra Syrien har den senaste månaden utsatts för brutala attacker från väpnade rebeller.


Vittnesmålen från de kurdiska områdena i Syrien är rena skräckhistorier. Sedan mitten av juli har städer och byar i den norra och nordöstra delen av landet utsatts för något beskrivs som ”etnisk resning”. Den utförs av väpnade rebellgrupper och riktar sig mot kurder och andra etniska och religiösa minoriteter.

– De brutala attackerna började den 17 juli. Sedan dess har al-Qaidagrupperna Jabhat al-Nusra och Islamistiska staten i Irak mördat, kidnappat och beskjutit invånarna. Från moskéerna har det öppet sagts att det är okej att plundra kurdiska hem och ta kurdiska kvinnor, säger Eda Duzgun ner vi ber henne om en kommentar till utvecklingen.

Eda Duzgun är ordförande för paraplyorganisationen Kurdiska rådet, till vilken många kurdiska organisationer i Sverige är anslutna.

Enligt henne är det många som drabbats av våldet. Flera hundra rapporteras ha dödats, många av dem barn. Tusentals har drivits på flykt. 200 personer kidnappades vid månadsskiftet och deras öde är fortfarande okänt.

– De västerländska medierna är snabba med att rapportera om Assadregimens brutala övergrepp. Vi förväntar oss samma bevakning av oppositionens brott. Det finns bilder och filmklipp som visar hur människor halshuggs och bränns ihjäl. Vi är kritiska till den totala tystnaden om detta i media, säger Eda Duzgun.

Varför väljer de väpnade grupperna att nu göra samma sak mot kurderna som de tidigare gjort mot invånare i övriga landet?

En förklaring är de syriska kurdernas stärkta ställning. Efter att den syriska regeringsarmén förra sommaren drog sig tillbaka från stora områden i norra delen av landet har kurderna i praktiken haft självstyre.

Enligt Fadime Duzgun från föreningen Kurdiska kvinnor för integration i Göteborg är detta något som skrämmer Turkiet, det land där flest kurder bor.

– Den turkiska regeringen är rädd för de kurdiska självständighetssträvandena. Det är Turkiet som ligger bakom attackerna mot kurder i Syrien, säger hon.

Samma uppfattning har Melek Sakar, ordförande för Alevitisk kulturcentrum i Göteborg. Aleviterna är en av många religiösa minoriteter som finns i både Turkiet och Syrien.

– Vi är väldigt bekymrade över attackerna, vilka också drabbar kurdiska aleviter. Vi vet att det är Turkiets regering som ger dessa grupper vapen och pengar. Och sanningen är ju att rebellerna inte ens är syrier, utan kommer från Saudiarabien, Afg-hanistan och många andra länder, säger Melek Sakar.

Att de väpnade grupperna får stöd från och har baser på turkisk mark är väl känt. Men lika känt är USA:s och flera EU-länders stöd till de krafter som under lång tid terroriserat befolkningen i Syrien. Vilken skuld har USA och EU till det som sker?

– Det går inte att skilja på USA:s, EU:s och Turkiets Mellanösternpolitik. Den hänger ihop, säger Melek Sakar.

– Vi är emot diktatur och vill ha demokrati, men hur ska de kunna ge oss demokrati genom att döda och kriga?

Melek Sakar och Fadime Duzgun har varsin hälsning till USA:s president Barack Obama inför hans Sverigebesök.

– USA borde ta sina blodiga händer och fötter från Mellanöstern och sluta döda oskyldiga, säger Melek Sakar.

– De har hållit på och krigat i många år i Afghanistan och Irak. USA talar om mänskliga rättigheter och demokrati men de ser bara till sina egna intressen. Mänskliga rättigheter borde inte bara omfatta dem själva utan alla människor, även kurderna, säger Fadime Duzgun.

Också Eda Duzgun från Kurdiska rådet pekar på västvärldens roll i konflikten.

– USA och EU var snabba med att stödja Fria syriska armén (FSA) som består av hundratals grupper av olika storlekar. Också al-Qaidagruppen al-Nusra var med i FSA från början. Nu är det tydligt att al-Qaida fått ett fäste i Syrien. Hur ska USA och EU förklara för den västerländska opinionen att de stött al-Qaida?
Fakta

Rebellterror mot kurder i Syrien

Kurderna i Syrien
  • Syrien har 23 miljoner invånare. En knapp tiondel av dess, cirka två miljoner, uppges vara kurder. Det kan jämföras med Turkiet där över 20 miljoner kurder lever.
  • Merparten av kurderna i Syrien bor i den norra delen av landet, som gränsar mot Turkiet och Irak. Här lever också stora grupper av andra minoriteter som armenier och assyrier.
Vad vill PYD?
  • Den starka politiska kraften bland kurderna i Syrien är Demokratiska unionspartiet (PYD), som även har egna försvarsstyrkor. Partiet har nära band till det i Turkiet baserade Kurdiska arbetarpartiet (PKK).
  • Under konflikten har de kurdiska styrkorna varit i strider med både de oppositionella rebellerna och den syriska regeringsarmén. På vissa håll har det förekommit samarbete med väpnade grupper.
  • På senare tid har dock kurderna allt oftare angripits av rebeller. Enligt PYD är det som nu drabbar kurderna ”terroristattacker” utförda av al-Qaidagrupper vars mål är att skapa en extrem islamistisk stat. Turkiet och Gulfstaterna pekas ut som ansvariga.
  • Till tyska Deutsche Welle säger PYD:s vice ordförande, Asia Abdullah, att demokrati är den politiska lösningen på Syriens problem. Hon säger att PYD och kurderna inte vill splittra Syrien. Målet är att leva tillsammans med övriga invånare i ett demokratiskt land.