Hoppa till huvudinnehåll
Av

Håll Sverige utanför Nato!

Idag utgör Nato ett mörkt moln över all världens länder. Den imperialistiska försvarsalliansen har utvidgats till 28 länder och blivit en krigsallians helt i USA:s händer. Starka borgerliga krafter söker dra in Sverige. Mot detta står arbetarklassens och folkets önskan om fred. I veckans Proletären kan du läsa om den expanderande krigsalliansens krig och historia. Bland länkarna nedanför hittar du några av artiklarna, resten hittar du i papperstidningen!


Åren efter andra världskriget skapade USA och övriga kapitalistiska segrarmakter den imperialistiska militäralliansen Nato. Udden var riktad mot den socialistiska segrarmakten Sovjetunionen och det socialistiska block som skapats sedan Nazityskland krossats. Men också mot arbetarklassen i de egna länderna som skulle vaccineras mot socialismens idéer.

I det tidiga 1950-talets Europa var det kalla kriget reellt, med kapprustning och spionhets. Också i Sverige drogs borgerligheten med i den antisocialistiska hetsen. Men Sveriges arbetar-klass lät sig inte påverkas. Fredsviljan var bred och förankrad i såväl arbetarrörelsens kommunistiska som socialdemokratiska gren.

Sverige hölls utanför militäralliansen Nato och dess ömsesidiga försvarsförpliktelser. Vid denna tid utvecklades den svenska neutralitetspolitiken, vars viktigaste beståndsdelar var allians-frihet och ett starkt nationellt försvar baserat på en värnpliktsarmé. Om detta fanns då en bred politisk enighet.

Särskilt under 1960-och 70-talen gav neutralitetspolitik Sverige en plats bland länder som motsatte sig imperialismens och då främst USA:s dominans. Också i detta hade det breda folkliga antiimperialistiska engagemanget en stor betydelse.

Med det socialistiska blockets sammanbrott kring 1990 och Sveriges inträde i EU menade starka borgerliga krafter att neutralitetspolitiken spelat ut sin roll. I de senaste utrikesdeklarationerna nämns den inte alls. Men trots vacklan inom Socialdemokraterna är Sverige tjugofem år senare ännu inte medlem i Nato.

Så måste det förbli, samtidigt som neutralitetspolitiken återupprättas. Kommunisterna är det enda parti som konsekvent driver en sådan politik.