Hoppa till huvudinnehåll
Av

Krönika: Tyst och betala!

Toppstyre och uteslutningar håller på att förstöra Hyresgästföreningen.


I Hyresgästföreningen pågår ett systemskifte från folkrörelse till en organisation där anställda tjänstemän tar över allt inflytande från förtroendevalda. Det som en gång var en segrande folkrörelse med stolta förtroendevalda står numera utan en vision. 

Ett viktigt medel i omvandlingen är att strypa debatten och driva ut dem som motsätter sig toppstyret. Man statuerar exempel genom rena utrensningar av de mest aktiva och synliga med hänvisning till diffusa förseelser mot värdegrunden. Metoden är densamma oavsett om det sker i Uppsala, Stockholm, Göteborg eller andra ställen. Så har under de senaste två åren 21 förtroendevalda suspenderats från förhandlingsuppdrag, i de flesta fall utan att de själva fått reda på vad de är anklagade för, än mindre givits möjlighet att försvara sig mot anklagelserna.

Istället för en stridbar medlemsorganisation som kämpar mot hyreshöjningar och utförsäljning av allmännyttan, där debatt och diskussion är en självklar del, håller organisationen på att bli en tjänstemannaorganisation där medlemmarnas enda uppgift är att betala avgiften och hålla tyst. 

Med tjänstemannastyret kommer klasskillnader i organisationen då tjänstemän i från en skolad, välbeställd medelklass i tryggt boende ställs mot låginkomsttagare som i sitt yrkesverksamma liv har kunskaper inom helt andra områden än just ekonomi, juridik och administration. De förtroendevalda representerar sina grannar där många tvingas bort vid höga hyreshöjningar och deras förtvivlan är sprungen ur socioekonomiska förhållanden som höginkomsttagare i ägt boende inte ställs inför.

Ledningen för Hyresgästföreningen hoppas att de som utesluts tystnar trots att det visat sig att konsekvensen är den motsatta, allt fler har blivit kritiska. I region västra Sverige går man ännu längre i detta historiska systemskifte och har placerat två övervakare från förbundsstyrelsen permanent i regionstyrelsen för att tysta dem och styra besluten. Hur länge orkar de som vill arbeta med sakfrågor vara en del av denna organisationskultur där fokus och tid ägnas åt årslånga utredningar av föreningskamrater och där priset för att få vara kvar är tystnad? Allt färre känner sig hemma i en skuggvärld där normala medlemsrättigheter inte gäller och alla med avvikande uppfattning riskerar att utsättas för hemliga utredningar och uteslutas.

När antalet betalande medlemmar minskar så kompenseras minskade intäkter genom en halvering av föreningarnas budget. På Hyresgästföreningen region västra Sveriges fullmäktige möttes beskedet av halverad budget för föreningarna av kompakt tystnad trots att konsekvenserna att de nya lokalföreningarna får allt mindre resurser för att driva lokala bostadsfrågor. Regionens tjänstemannabudget får däremot inte ifrågasättas av förtroendevalda.¨

Detta är en mörk bild av dagens Hyresgästförening men tyvärr är den sann, trots att enormt mycket frivilligt och engagerat arbete utförs lokalt på många ställen. Att organisera hyresgäster kring sina egna intressen och behov är lika viktigt som någonsin, men det krävs en rejäl omvälvning i dagens hyresgäströrelse om denna svårt skadade folkrörelse ska kunna räddas från sin egen ledning och åter sättas i händerna på medlemmarna. 

Anita Blixt
Utesluten ur Hyresgästföreningen