Hoppa till huvudinnehåll
Av
Pensionerad undersköterska

Ledarkrönika: Vem är sjukvården till för?

Ska vården vara en kassako för vinstdrivande företag eller en rättighet för regionens invånare?


Ja, vem är sjukvården till för?

Det självklara svaret borde vara för de som är i behov av vård. Men riktigt så resonerar inte politikerna i Västra Götalandsregionen (VGR). I dagarna togs istället ett inriktningsbeslut att lägga ner verksamheterna på närsjukhusen i Strömstad och Lysekil.

Den 1 november upphörde kontraktet med det privata vårdföretaget Aleris. VGR blev då ”tvungna” att ta över och driva vården i egen regi, vilket inte var populärt bland de ledande politikerna. 

Istället för att utveckla vården i egen regi på dessa orter föreslår man nu en så snabb nedläggning och utflyttning av verksamheten som möjligt. Långsiktigt, hållbart och i offentlig regi finns inte på VGR:s dagordning.

Bland politikerna i norra hälso- och sjukvårdsnämnden finns däremot stor enighet i att driften av närsjukhusen i egen regi bör bli tillfällig och att sjukvårdsutbudet måste ses över så att det blir intressant att driva för en extern part.

Eller som en miljöpartistisk regionpolitiker uttrycker det: ”volymerna på närsjukhusen måste bli så pass stora att de kan vara intressanta för privata utförare”. Vi anser istället att volymerna och utbuden på närsjukhusen måste bli så pass stora att det täcker medborgarnas behov av rehabilitering och nära sjukvård.

Dags för regionens politiker att ta sitt ansvar och upphöra med lättsinnig anbudspolitik, som skapar otrygghet för dem man skulle skapa trygghet för.

Visst är det märkligt att sjukvårdspolitiker inte vill bedriva sjukvård i egen regi, utan har blivit en köp och sälj-organisation istället.

Kommunistiska Partiet har naturligtvis yttrat sig och gjort klart att vi inte accepterar planerna på nedläggning av Lysekils och Strömstads sjukhus.

För att garantera medborgarna i Norra Bohuslän en ”god, nära och jämlik sjukvård” måste närsjukhusen i Lysekil och Strömstad istället bevaras och utvecklas, utan privat inblandning i driften.

Heder åt Strömstads kommunalråd Kent Hansson (S), en av få politiker som reagerat.

– Jag trodde först att någon skämtade. Något så oerhört korkat. Jag förstår fan inte hur de tänker. Här har vi två fullt fungerade sjukhusbyggnader, som lokalmässigt är väldigt bra och med möjligheter att utveckla sjukvården, säger han till tidningen Bohuslänningen.

Nu gäller det att samla opinion för att stoppa dessa destruktiva planer.

Det självklara borde naturligtvis vara att utgå från de behov som finns, och se till att med egen personal ge bra vård så nära medborgarna som det bara går, utan något vinstintresse inblandat.

Att överhuvudtaget prata om lönsamhet i en skattefinansierad verksamhet är ett hån mot alla sjuka som behöver vård.  Över hela landet sker dessa centraliseringar. Det är samhällsekonomiskt vansinne att låta sjuka och gamla åka onödigt långt för att få vård som finns i hemkommunen. Det innebär en oerhörd belastning för vårdtagaren och för miljön med alla onödiga transporter.

Vården skall vara till för vårdtagare och inte för att vårdföretag skall gå med vinst. Det borde vara en självklarhet.