Hoppa till huvudinnehåll
Av

Övningsfält åt USA

Försvarsmakten vill förvandla Göteborgs södra skärgård till ett övningsfält inför imperialistiska angrepps- krig. En tätbefolkad idyll saboteras av buller och giftiga metaller.


Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Västra Götaland godkände i december en ansökan från militären att utöka verksamheten på skärgårdsskjutfältet i Göteborgs södra skärgård. Militären vill få tillåtelse att avlossa 1000000 skott under 115 dagar per år, jämfört med tidigare 100000 skott under 25 dagar. Under övningarna ska de skjuta med skarp och lös ammunition, kasta handgranater samt spränga saker i luften.

Men inte nog med det. I den ansökan som nu har godkänts av länsstyrelsen vill militären också kunna överskrida totalramen på 115 dagar för enstaka stora internationella övningar och oförutsedda övningar inför internationella insatser.

I klarspråk betyder detta att Göteborgs södra skärgård upplåts till övningsplats för Nato och USA:s militär. Imperialistiska angreppskrig ska förberedas i en tätbefolkad skärgårdsidyll som varje år utnyttjas som rekreationsplats för tusentals göteborgare och turister.

Försvarsmaktens ansökan skickades till länsstyrelsen redan sommaren 2008 och har helt utan offentlig debatt gått igenom olika förvaltningar och politiska församlingar i Göteborg.

Byggnadsnämnden som planerar för ökad bebyggelse i skärgården motsätter sig skjutövningarna och miljönämnden pekar på de bullerstörningar som kommer att drabba de boende.

Kommunstyrelsen har nu överklagat beslutet om 115 skjutdagar, av hänsyn till bebyggelse och friluftsliv i skärgården. Men hör och häpna så välkomnar kommunstyrelsen de internationella övningarna.

När stormakten kallar väger alla andra värden lätt för de anpassliga göteborgspolitikerna.
– Miljöfrågorna är viktiga men det allvarligaste är att Nato tillåts öva på svensk mark, säger Ulf Nilsson från Kommunistiska Partiet i Göteborg. Det är helt oacceptabelt att Sverige medverkar i imperialistisk krigföring.

Själva beslutet i länsstyrelsen är i sig en demokratisk skandal. Beslutet fattades strax före jul och tillkännagavs i en artikel i Göteborgs-Posten på självaste nyårsafton. Den återstående tiden för överklagan var då tre veckor.

De boende på öarna i Göteborgs södra skärgård har ändå lyckats överklaga länsstyrelsens beslut.

En grupp Styrsöbor pekar i sin överklagan på hur flera ton giftiga metaller som bly och koppar kommer att spridas i den känsliga havsmiljön samt att den ö som militären vill använda som handgranatbana har flera rödlistade arter.

Styrsöborna är också kritiska till att ingen vet hur många stora Natoövningar som kommer att äga rum i skärgården. På en vecka har 300 boende på Styrsö skrivit under de protestlistor som finns i öns matbutiker.

Brännöborna instämmer i sin överklagan i oron för miljön och lyfter fram de allvarliga demokratiska bristerna i beslutsgången, då inte ens de boende i skärgården har informerats om planerna.

Även Donsö bys samfällighetsförening har lämnat in en överklagan.