Hoppa till huvudinnehåll
Av
Partisekreterare

Ledarkrönika: Att sätta politikerna vid skampålen är bara en början

Lobbyarbetet kring de amerikanska tech-jättarna är bara det senaste exemplet på korruption. För att komma till rätta med korruptionen inom politiken krävs en rörelse ute i samhället.


Aftonbladet har inför Amazonlagrets etablering i Eskilstuna granskat lobbyarbetet för att locka de amerikanska tech-jätterna till Sverige.

Tomas Sokolnicki jobbar på Business Sweden och är den tjänsteman som har haft till sin huvuduppgift att locka tech-företagen till Sverige. Han säger själv att han far runt i Sverige och ”drömmer datacenter”. Det är Business Sweden och Tomas Sokolnicki som tillsammans med regeringen övertygade Facebook att bygga sina serverhallar i Sverige.

Inte utan incitament. 140 miljoner kronor i etableringsstöd kunde Tomas och Buiness Sweden 2011 utlova Facebook, vilket i slutändan gav en kostnad på 2,5 miljoner kronor per jobb för oss skattebetalare. Business Sweden ägs gemensamt av svenska staten och det privata näringslivet och deras uppgift är enligt dem själva att främja utländska investeringar i Sverige.

Business Sweden försvarar miljonrullningen genom att luta sig mot en rapport som man låtit Boston Consulting Group genomföra och som kommit fram till att Sverige kan skapa uppemot 30 000 nya arbetstillfällen genom att fjäska för teknikjättarna.

Samma Boston Consulting hyrdes in för att hjälpa till vid planeringen och genomförandet i bygget av Nya Karolinska i Stockholm. Ett projekt omgärdat av skandaler och ren korruption mellan politiker, tjänstemän och det privata näringslivet. Där miljarder har gått från skattebetalarna rakt ner i  privata företag, ofta med koppling till någon politiker.

Nu är turerna kring Nya Karolinska inte något ovanligt. Författaren Mikael Nyberg visar i sin bok Kapitalets Automatik hur näringslivet ätit sig in i varje vrå av den offentliga sektorn. Resultatet är i princip alltid sämre service och högre kostnader.

Att avslöja myglet och att sätta politiker och tjänstemän vid skampålen är kanske en början. Men för att komma tillrätta med korruptionen krävs en rörelse ute i samhället som gör att nackhåret reser sig på de skyldiga!