Hoppa till huvudinnehåll

Göteborg inför Lov i daglig verksamhet: ”Det här är en privatisering”

– Det är en trygghet för brukarna att de känner oss som kör, säger stödassistenten och chauffören Arne Lundgren, som blir av med sina arbetsuppgifter när Lov införs.

Chauffören Arne Lundgren är orolig för brukarna som från april 2019 kommer köras av privata bolag istället för den dagliga verksamhetens egen personal.
Robert Wettersten

Arne Lundgren arbetar som stödassistent och chaufför i daglig verksamhet i stadsdelen Västra Hisingen i Göteborg. Han och hans arbetskamrater hämtar och lämnar brukarna när de ska till sin dagliga verksamhet. 

När Lov införs kommer dessa tjänster att försvinna och transporterna läggs ut på färdtjänsten.

– Som det är nu känner brukarna oss som kör och vi känner dem, berättar Arne Lundgren. Det är en del av tryggheten för dem.

I april 2019 kommer transporterna inte längre skötas av personal som är anställd av Göteborgs stad, utan av privata buss- och taxibolag genom den kommunala färdtjänsten.

– Det är en privatisering det handlar om. Lov handlar om privatisering, inte valfrihet för brukarna.

Beslutet att införa Lov i daglig verksamhet är taget i kommunfullmäktige där Alliansen fick stöd av Sverigedemokraterna och Vägvalet, medan de rödgröna röstade emot. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet – som styr Göteborg i minoritet – ville istället ha ett valfrihetssystem enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling.

Valfriheten som nu ska införas, kommer innebära att brukarna och deras kontaktpersoner kan välja vilken daglig verksamhet de vill gå till. Men redan nu är detta möjligt, menar Arne Lundgren.

–  Vi kör redan nu brukare till andra stadsdelar för att de hellre vill gå där.

Det finns också privat daglig verksamhet redan idag.

– De vill ha in fler privata företag och mer vinstintresse helt enkelt. Det är en del i Alliansens agenda för att lägga om Sverige till ett privat Sverige. De vill ha ett ojämlikt samhälle, men de säger att det handlar om valfrihet. Det blir ett skrämmande och otryggt samhälle när vinstintresset styr. Tyvärr går vi mot ett sämre samhälle.

Än så länge vet inte Arne Lundgren vad han och hans arbetskamrater ska göra i april nästa år. Eftersom de är anställda av Göteborgs stad blir de inte av med sina anställningar, men de kommer få andra arbetsuppgifter.

– Allra helst vill jag ha kvar mina nuvarande arbetsuppgifter, annars vill jag i alla fall vara kvar inom daglig verksamhet.

Men han är bekymrad för hur brukarna kommer drabbas.

– En del vägrar åka med om det inte är en viss chaufför som kör. Men även för de andra brukarna är det en trygghet att känna oss. Vi kan ju också prata med dem på ett annat sätt, och märker om det är något som inte stämmer.