Hoppa till huvudinnehåll

Kommunisterna i kommunvalet 2022: En röst för förändring

I höstens val ställer Kommunistiska Partiet upp i ett tiotal kommuner runt om i landet. Proletären träffar förstanamnet på partiets vallista i Göteborg – undersköterskan Ingrid Frejd, som lovar att en röst på Kommunisterna är en röst för förändring.

Ingrid Frejd, undersköterska och förstanamn på Kommunistiska Partiets valsedel i Göteborg.
Artur Szandrowski

– Det handlar om att det behövs röster i kommunfullmäktige som ser att politik inte bara handlar om att förvalta, utan att förändra villkoren för människors liv. Det finns inga sådana röster i fullmäktige idag.

Det menar Ingrid Frejd, undersköterska och första namn på Kommunistiska Partiets valsedel i Göteborg, en av tiotalet orter där partiet ställer upp i kommunvalet i höst.

Ingrid Frejd vill att den utomparlamentariska och den parlamentariska kampen ska gå hand i hand. 

– Ta till exempel nu när undersköterskor i Göteborg och i stadens kranskommuner protesterar mot bedrövliga så kallade ”hälsoscheman”. Kommunen är ofta största arbetsgivare och det borde finnas några i kommunfullmäktige som för deras talan. 

– Ta också frågan om de kommunala gymmen, som hotas av nedläggning. Där har det samlats in massor av namn för att bevara dem och för att folk ska ha möjlighet att träna i sitt närområde utan att någon ska bli rik på det. Där hade man kunna verka för att sätta stopp för förslaget innan det blev verklighet och göra det tydligt för folket vad som är på gång och aktivera dem, alltså föra ut information om stundande försämringar som ligger på bordet. 

Trygghetsfrågan ser ut att bli en stor fråga i valet. Göteborg har stora problem med gängkriminalitet. Hur tänker Kommunisterna kring det?

– Det man måste ta tag i, som man inte har gjort, är det förebyggande arbetet. Klart man behöver polis, men det förebyggande arbetet är jätteviktigt. Människor måste ha jobb, bostäder, rätt att gå i en bra skola. Man måste kunna ge unga möjligheten till att känna att det finns andra mål i livet.

– Och så måste lönerna upp. För att leva och ha det bra nu för tiden krävs en rejäl inkomst. Ta Kommunals yrkesgrupper till exempel. Egentligen borde alla kommunalare ha rätt till att få tiotusen kronor mer i månaden. 

– Det skulle ändå finnas kriminalitet, men man skulle nog minska inflödet till gängen genom att jobba på de andra bitarna.

– Mycket av det man kommer med från samhällets sida till dem som växer upp i utsatta områden är repressalier, menar Ingrid Frejd. ”Sköt dig, annars tar vi bort det här.” Och jag tänker att man behöver tänka om från grunden där. Ta till exempel skolan. Vi borde se till att alla barn i Sverige ska klara grundskolan och bli behöriga till gymnasiet. Det är ett rimligt krav. Då får man ställa frågan: hur gör vi? Det kan kanske handla om att vissa årskullar eller vissa stadsdelar klarar av att ha klasser på 20-25 elever, medan man i andra behöver klasser på högst tolv. Det finns olika behov och man får se till att tillgodose dem.

Det låter bra – men kostsamt. Var finns pengarna för detta?

– Jag ser inte finansieringen som det stora problemet. Göteborg gick med över fem miljarder i vinst förra året. Sen kan jag tycka… ska kommuner ens gå med vinst? Men det är en annan fråga. Hur som helst – det finns resurser. Både i den kommunala och regionala kassan. Och samhället har stora bekymmer. Använd de pengarna. Men istället skär man ner.

Idrott är ett stort intresse – och en viktig politisk fråga – för Ingrid Frejd. Hon är hängiven Blåvittsupporter och har ett långt engagemang i förortsklubben Proletären FF. Hon menar att det måste satsas mer på breddidrotten i staden. Inte minst av sociala skäl.

– Dels handlar det om att tillgängliggöra idrottsplatser. I Göteborg förtätar man väldigt mycket och idrottsplatser försvinner. Då ska alla ta sig långt till något centrum. Visst, det är bra att Kviberg och Heden och andra större platser finns. Men det behövs möjligheter att utöva idrott i folks närområden också. Det ska synas att det pågår idrott runt om i staden. 

– Från idrotts- och föreningsförvaltningen tar man inte heller mycket hänsyn till att den ideella föreningen är en speciell form att bedriva verksamhet i. Och man ställer höga krav för hur man ska få bidrag. Man får lägga mycket tid på projektansökningar och så vidare, tid som hade behövt läggas på att faktiskt driva verksamheten. Man borde se föreningslivet som en resurs, inte en belastning.  

Några av Kommunisternas krav i Göteborg:

  • Avgiftsfri kollektivtrafik
  • Avskaffa Lov i äldreomsorgen
  • Kommunal bojkott av Israel
  • Ordentliga satsningar på personalen i vården
  • Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön / 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön

Läs mer på goteborg.kommunisterna.org.