Hoppa till huvudinnehåll

Finlands JK: Gör om DCA-avtalet

Finlands försvarsavtal med USA kritiseras av justitiekanslern för att ge upp delar av landets suveränitet.

Finlands utrikesminister Elina Valtonen och försvarsminister Antti Häkkänen tillsammans med USA:s utrikesminister Antony Blinken när avtalet skrevs under i december 2023.
Chuck Kennedy/U.S. State Department

Finlands regering har fått bakläxa på DCA-avtalet med USA som skrevs under i december förra året. Precis som Sverige har Natos näst nyaste medlem ”förhandlat” fram ett avtal som ger USA rätt att använda ett stort antal militärbaser i landet – 15 stycken i Finland, 17 i Sverige.

Men till skillnad från i Sverige har det finska avtalet stött på patrull. Finlands justitiekansler Tuomas Pöysti har flera invändningar mot hur Finland ger upp sin suveränitet till USA, rapporterar TT.

Det handlar dels om att amerikanska soldater som befinner sig i landet inte ska lyda under finsk lag, utan att eventuella brott de begår ska utredas och lagföras av USA i första hand – precis som  i det svenska avtalet.

En annan av JK:s invändningar handlar om de befogenheter som USA får, att under ”extraordinära omständigheter” vidta ”nödvändiga och proportionerliga” åtgärder, även på andra platser i Finland än vid militärbaserna – vilket också finns i Sveriges avtal med USA.

Den tredje invändningen handlar om att USA:s militär ska beredas fri in- och utresa i Finland, vilket begränsar Finlands suveränitet. Finland skulle i praktiken inte kunna säga nej till en sådan inresa, menar JK.

”Enligt avtalet ska Finlands synpunkter beaktas, men utifrån hur avtalet är formulerat skulle det inte behöva efterföljas”, skriver JK som slår fast att regeringens lagförslag behöver kompletteras.

Den finska justitiekanslerns utlåtande kommer bara två veckor efter att Finlands utrikesministerium erkänt att DCA-avtalet inskränker landets suveränitet, och därför kräver att två tredjedelar av ledamöterna i parlamentet röstar för det om det ska bli giltigt.

Parlamentet har till den 15 maj på sig att komma med kommentarer till ratificeringsutkastet som en arbetsgrupp från utrikesministeriet tagit fram.

Sveriges justitiekansler Mari Heidenborg hade som remissinstans inga invändningar mot avtalet som överlämnar svensk suveränitet till USA. I Sverige väntas riksdagen rösta om DCA-avtalet den 8 maj.