Hoppa till huvudinnehåll

Framåtblickande om gruvstrejken

Vilka lärdomar kan vi dra av den stora gruvstrejken i Malmfälten 1969-70? Det är temat för ett möte som hålls i Göteborg på måndag den 9 december, på dagen 50 år sedan strejken bröt ut.

Parollen ”Vi är inga maskiner” är lika aktuell 2019 som 1969.

Den 9 december är det 50 år sedan gruvarbetarna på LKAB i Norrland gick ut i vild strejk. Strejken fick stor betydelse, inte bara för gruvarbetarna. Den inspirerade andra arbetargrupper att själva ta kamp, och under de kommande två årtiondena följde en våg av vilda strejker ute på arbetsplatserna.

Med anledning av jubiléet anordnar Kommunistiska Partiet i Göteborg ett möte om strejken, där bland andra partiordförande Ulf Nilsson kommer tala. Men han tänker sig inget tillbakablickande möte. 

– Det är inte nostalgi vi ska syssla med. Det handlar om vilka lärdomar vi kan dra av kampen och hur vi kan använda oss av dem idag.

Idag, 50 år senare, tycker Ulf Nilsson sig se ett läge som liknar det som var 1969.

– En osynliggjord arbetarklass och en mallig överhet. Frågan är hur vägen framåt ska se ut.

En paroll som gruvarbetarna reste för halvseklet sen var ”Vi är ej maskiner”. En paroll som i ett allt mer stressat arbetsliv kanske känns ännu mer aktuell 2019. Måndagens möte har därför fått rubriken ”Vi är inga maskiner – gruvstrejken 50 år”.

Agnes Johansson, undersköterska, kommer vara samtalsledare under mötet.

– Vi är människor, och vi påverkas av miljön omkring oss. Tungt arbete och hjärnan igång hela tiden, det tål inte en människa hur länge som helst, och där är väl enda liknelsen med en maskin som går snabbare än sin egentliga kapacitet, då kraschar vi med.

Mötet hålls på måndag den 9 december klockan 19.00, på Marx-Engelshuset, Fjärde långgatan 8B i Göteborg.