Hoppa till huvudinnehåll
Av
Lärare

Ledarkrönika: Friskolehelvetet

När Thoren Business School stängs av Skolinspektionen är det den kommunala skolan som får städa upp och ta över eleverna. Det är dags att friskolesystemet förpassas dit det kommer ifrån.


Två dagar in på sommarlovet kom beskedet att gymnasieskolan Thoren Business School i Växjö stängs med omedelbar verkan.

Eleverna har i många kurser fått betydligt mindre undervisning än de ska ha, i vissa kurser har endast en tredjedel av undervisningen genomförts. Naturvetarelever har inte fått laborationer i biologi och kemi. Betygsättning och betygsdokumentation har inte följt skollagen och elever har fått betyg i kurser de inte har läst.

Schemat har varit så späckat till följd av personalbrist att elever haft lektioner i olika ämnen samtidigt och fått närvaro i båda. De få lärare som funnits har inte kunnat få rast och elever har saknat lunchrast. 

Att skolinspektionen inte stängt skolan för flera år sedan framstår som ett mysterium. I början av juni meddelade skolan att de ska avveckla skolan i Växjö om ett år. Precis som de ska göra med skolan i Sundsvall. Då vaknade Skolinspektionen och en vecka senare drogs skolans tillstånd tillbaka och den måste slå igen på grund av ”allvarligt missförhållande i verksamheten”.

120 elever blev över en natt av med sin skola och över samma natt skulle dessa in i den kommunala skolan. 

En vecka in på sommarlovet ringer min rektor mig och frågar om jag kan tänka mig att gå upp i tjänst till hösten. De sitter och ringer till alla som arbetar deltid eller som har gått ned i tjänst, för 70 av Thoreneleverna ska in på skolan jag arbetar på. Nu under sommaren ska behoven kartläggas och nya lärare skaffas. I augusti ska allt vara på plats.

Det blir en stor utmaning, för eleverna ligger efter i många kurser och mycket ska tas igen, till exempel var 19 av 21 elever som ska börja andra året på naturvetenskapliga programmet underkända på nationella provet i matematik. Dessa elever har svikits av Thorengruppen och av politikerna som tillåter detta horribla system att få finnas. 

Thorengruppen har de senaste tio åren i snitt tagit ut sju miljoner kronor om året i aktieutdelning. Men stora belopp har skickats mellan dotterbolagen i koncernens organisation, bland annat för att slussa pengar till Thorens innebandy- och fotbollsklubb i Umeå.

Elevernas skolpengar har gått till aktieutdelning till ägaren Raja Thorén, till skattefiffel och ekonomisk idrottsdoping. Till sist sprack bubblan och det insåg Raja Thorén som i maj sålde bolaget till andra svenska kapitalister.

När friskolorna går åt helvete är det den kommunala skolan som får rycka in och städa upp. Inte en enda av Växjös åtta andra friskolor tar emot någon elev från den nu stängda friskolan. Utan alla ska in i våra kommunala gymnasier och det ska lösas under semestertiden.

Det finns ett skäl till att Sverige är det enda landet i världen med ett skolsystem som tillåter att det offentliga bekostar privata skolor och låter dem ta ut vinst. Systemet fungerar helt enkelt inte. Det är såväl orättvist som oförnuftigt och segregerande.

Friskolesystemet och det fria skolvalet har gjort utbildning till en vara, skolor till producenter och eleverna till konsumenter. Det är ett system från helvetet och bör förpassas dit igen.