Hoppa till huvudinnehåll

Hög tid att sänka arbetstiden – här är sex argument för sex timmars arbetsdag

En av arbetarrörelsens största segrar – åttatimmarsdagen – har i år hundra år på nacken. Men Sverige är oerhört mycket rikare än för hundra år sedan och det är dags för ett nytt steg framåt. När tempot och stressen på arbetet ökar måste vi åter lagstadga om sänkt arbetstid – sex timmars arbetsdag med bibehållen lön!

Det är dags för sex timmars arbetsdag!
Montage: Proletären

Mindre stress och färre sjukskrivningar

Sänkt arbetstid ger friskare personal. När sextimmarsdag prövades på Svartedalens äldreboende i Göteborg sjönk sjukskrivningstalen och personalen upplevde i högre grad att de hade god hälsa, var pigga och lugna.

Möjlighet till fritid

Dygnets vakna timmar ska inte bara gå åt till lönearbete och obetalt arbete i hemmet. Livet ska helt enkelt vara mer än att gå direkt från jobbet till att hämta barn, laga mat, städa och i säng.

Löser deltidsfällan

Kommunals ledning envisas med att ställa arbetstidsförkortning mot rätt till heltid, när den förra frågan löser den senare. Med sänkt heltidsmått till 30 timmar i veckan blir deltidstjänster vips till heltid. Det kommer dessutom betyda en löneökning för alla deltidsarbetande, eftersom sex timmars arbetsdag självklart ska vara med bibehållen lön.

Sänker arbetslösheten

En arbetstidsförkortning ska täckas upp av nyanställningar, inte av att personalen ska springa ännu snabbare på kortare tid. Fler anställda ger lägre arbetslöshet – med sex timmars arbetsdag kan vi dela på jobben istället för att några ska jobba ihjäl sig medan andra tvingas sitta hemma utan att ha ett arbete att gå till.


30-timmarsvecka är lösningen

Ett argument som ofta hörs mot sextimmarsdag är att personal som jobbar på schema inte vill stycka upp sina pass. Men självklart ska inte nattarbetande undersköterskor tvingas gå hem mitt i natten efter sex timmar, det är heltidsmåttet som ska sänkas till motsvarande 30 timmar i veckan – hur timmarna läggs ut på schemat ska utgå från personalens och verksamhetens bästa.

Pengar saknas verkligen inte

Det saknas verkligen inte pengar i samhället, Sverige är rikare än någonsin. Problemet är att pengarna ligger i fel fickor. För att ta ett av otaliga sifferexempel är tre män i Sverige rikare än 60 procent av befolkningen tillsammans. 

Det måste till en omfördelning av rikedomarna i vårt land – och det är arbetarklassens tur att få det bättre. 

Se nationalekonomen Bertil Kilner förklara varför sex timmars arbetsdag borde vara en självklarhet: