Hoppa till huvudinnehåll

Kommentar: Högerns migrationsförslag pekar ut en riktning

Förslaget från M, SD, KD och L för att strama åt invandringen är inte särskilt långtgående jämfört med regeringens liggande förslag. Samtidigt är arbetskraftsinvandringen fortsatt hög.

Asylsökande flyktingar på Hyllie station i Malmö under flyktingkrisen 2015.
News Øresund - Johan Wessman

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har lagt fram ett gemensamt förslag för att strama åt invandringen. Förslaget ska utmana regeringens migrationsöverenskommelse som presenterades i april, som i sin tur ska ersätta den tillfälliga migrationslagen från 2015.

M-SD-KD-L-förslaget innehåller sju punkter. Bland annat ska de av regeringen föreslagna lättnaderna för uppehållstillstånd av humanitära skäl begränsas. Kraven för att få permanent uppehållstillstånd liksom kraven på försörjning vid anhöriginvandring, ska bli hårdare.

Förslaget har inte majoritet i riksdagen. Ändå beskrivs det som ”historiskt” och som en öppning för en M-SD-KD-L-regering i nästa val. Detta trots att de fyra partierna är långt ifrån överens i invandringsfrågan – Sverigedemokraterna vill gå betydligt längre i sin åtstramning av invandringen och L är fortsatt splittrade.

Förslaget ligger i själva verket inte särskilt långt ifrån regeringens migrationsöverenskommelse från april. Redan nu ställs försörjningskrav för anhöriga och tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregel för flyktingar (ej kvotflyktingar).

Regeringen säger sig ha anpassat invandringen till miniminivåerna enligt internationella konventioner och EU-rätten. Samtidigt hävdar SD och M att invandringen fortfarande är historiskt hög.

Hur ser det då ut? Förra året beviljades 89.009 uppehållstillstånd – trots coronapandemins hårdare gränskontroller. Det är den lägsta siffran sedan 2007 men högre än något år innan dess.

Flyktinginvandringen till Sverige är däremot låg historiskt sett. Förra året beviljades 10.279 uppehållstillstånd av flyktingskäl, vilket kan jämföras med drygt 71.000 år 2016.

Vi närmar oss därmed de lägsta nivåerna under andra halvan av 1990-talet (Som lägst beviljades 4.832 flyktingar uppehållstillstånd 1996). Med 428 beviljade asylansökningar per 100.000 invånare förra året ligger Sverige också en bit under EU-genomsnittet på 470 – men långt över till exempel Norges och Finlands nivå på 213 respektive 208.

M, SD, KD och L har – liksom regeringen – nu främst riktat in sig på att försöka begränsa anhöriginvandringen. Förra året beviljades 29.511 personer uppehållstillstånd av anknytningsskäl. Av dessa var bara 18 procent, 5.513 personer, anhöriga till personer med asyl/flyktingskäl. 7.832 var barn födda i Sverige till föräldrar med permanent uppehållstillstånd.

16.135 är anhöriga i kategorin ”övriga”. Här ingår personer som har anknytning till svenska medborgare eller till personer som har uppehållstillstånd på andra grunder än asyl, arbete eller studier.

Migrationsinfo.se anger en ännu högre siffra för anhöriginvandringen, 48.752. Då räknas även anhöriga till arbetskraftsinvandrare (12.510 personer), till studerande (2.964 personer) och till EU/EES-medborgare (5.514 personer) in.

Sverige har idag ett av OECD-ländernas mest liberala system för arbetskraftsinvandring. Förra året fick 32.382 personer uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl (inklusive anhöriga). Det är den tredje högsta nivån någonsin, slaget bara de två föregående åren.

Samtidigt behöver EU-medborgare sedan 2014 inte registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket – och syns alltså inte i statistiken. Räknar vi dessutom in mörkertalet av arbetskraftsmigranter som befinner sig i Sverige illegalt är omfattningen av arbetskraftsinvandringen ännu högre.

Ändå är det den allt lägre flyktinginvandringen och numera också anhöriginvandringen som är i fokus. Förslaget från M, SD, KD och L är i sig inte särskilt radikalt – men ger ändå en fingervisning om åt vilket håll det barkar: flyktingar och deras anhöriga ska stängas ute men arbetskraftsimporten fortsätta.

Fakta: De sju punkterna i förslaget från M, SD, KD och L:

  1. Den nya grunden om uppehållstillstånd av humanitära skäl ska begränsas
  2. Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd bör införas direkt i lagstiftningen.
  3. Undantagsmöjligheterna vad gäller kraven för permanent uppehållstillstånd ska begränsas.
  4. Skärpt krav på försörjning vid anhöriginvandring vad gäller alternativt skyddsbehövande.
  5. Undantagsmöjligheterna vad gäller försörjningskravet för anhöriginvandring ska begränsas.
  6. Andra kriterier för anhöriginvandring ska begränsas.
  7. Tidsfristen för kvotflyktingars anhöriginvandring ska begränsas.

Källa: SVT

Är Kommunistiska Partiet en del av flumvänstern?