Hoppa till huvudinnehåll

Kommentar: Kapitalistiskt chicken race i pappersindustrin

Skogs- och pappersindustrin gör jättevinster, trots att efterfrågan gått ner på tryck- och tidningspapper. Men istället för att ställa om produktionen försöker pappersbolagen konkurrera ut varandra för att få monopol.

Nordic Papers bruk i Säffle.
Nordic Paper

Omfattande omstruktureringar och nedläggningar pågår just nu inom pappers- och massaindustrin i Sverige. Skogsindustrin har varit en av Sveriges traditionella näringsgrenar sedan medeltiden och har gett oss allt från virke till bostäder och skepp, och ved till kaminer och järnproduktion.

I modern tid har skogsindustrin framförallt producerat massa till papper och kartong. Men de senaste åren har bruk och maskiner stängts ned i Hylte, Ortviken och Kvarnsveden.

Tidnings- och tryckpapperstillverkare producerar åt en bransch där efterfrågan minskat. Det har fått vissa att tro att företagen som äger dessa fabriker går knackigt och har dåliga marginaler.

Det är i själva verket tvärtom. De svenska skogs- och pappersbolagen går otroligt bra och gör miljardvinster varje år. Stora Enso gjorde en vinst på 9,3 miljarder svenska kronor förra året. SCA håvade in 4,4 miljarder.

Dessa bolag är bland Sveriges kapitalstarkaste och de äger enorma skogsarealer mark.

Stora Enso är genom sitt bolag Bergvik Väst AB Sveriges största privata markägare med 1,8 miljoner hektar. SCA kommer strax efter med 1,7 miljoner hektar. SCA uppvärderade sitt skogsinnehav häromåret till 63 miljarder kronor.

Bolagen borde ha kunnat förutse tidnings- och tryckpappersindustrins nedgång och ställt om produktionen till andra produkter inom papper, massa eller biomaterial. Istället håller de på med ett slags kapitalistiskt chicken race, med full produktion tills man är tvungen att hoppa av tävlingen.

Målet är att vara kvar i racet så länge att konkurrenterna hoppar av med målet att få monopol på marknaden. Fler pappersfabriker lär därför lägga ner innan racet är slut.

Samtidigt pågår en annan typ av nedläggning i Säffle kommun. Svanskogs bruk, som producerar hälften av världens alla ölunderlägg, och har drabbats hårt av stängda pubar under coronapandemin, flyttar produktionen till en fabrik i Tyskland.

Nordic Paper vill lägga ner massabruket på sin pappersfabrik i Säffle där de bland annat tillverkar bakplåtspapper. Efter att ha kört slut på maskinerna har de beslutat sig för att övergå till att köpa massa från andra bruk. 20 arbetstillfällen går förlorade.

Trots att pappersindustrin alltså gått som tåget, med investeringar på uppåt 100 miljarder i Skandinavien de senaste åren, stängs produktion ned och tusentals arbetare kastas ut i arbetslöshet.

Skogsindustrin är inne i en tid av konsolidering där de satsar på automatisering och mångdubblad produktion på några få anläggningar och bokstavligen kör slut på resterande. Man lämnar klassiska bruksorter som Säffle och Kvarnsveden där generationer av arbetare skapat vinster som byggt bolagen stora.

Alternativet till kapitalismens ohållbarhet är statlig förvaltning av basindustrin och naturresurserna och socialistisk demokratisering av produktionen. Där vinsterna i dessa koncerner går till att utveckla och omvandla företagen för att skapa långsiktig trygghet och arbetstillfällen för dem som skapar värdena.

Andreas Mångberg
Pappersarbetare och facklig sekreterare i Kommunistiska Partiet