Hoppa till huvudinnehåll

Kommuntoppens svar – och Proletärens kommentar: Inte brottsligt men likväl mygel

Mikael Gustavsson Roxell, tillförordnad social- och äldrevårdsdirektör i Nacka kommun, menar att Proletären har fel om hans förhavanden i Luleå.

Det var i Proletären nr 16 som Proletärens artikel om Gustavsson Roxell publicerades.
Johan Fredriksson / Montage: Proletären

Mikael Gustavsson Roxell, tillförordnad social- och äldrevårdsdirektör i Nacka kommun, hotar stämma Proletären för förtal, efter en tidigare publicerad artikel. Här svarar han på Proletärens frågor och påståenden. Läs Proletärens svar direkt längre ner.

Proletärens mejl till Mikael Gustavsson Roxell:

”Proletären bjuder nu in dig att kommentera de tre påståendena här nedan i vår tidning: vad är fel i dem?

1. ’Mikael Gustavsson Roxell blir ny social- och äldrevårdsdirektör i Nacka Kommun. Gustavsson Roxell hette tidigare Mikael Lekfalk och fick i oktober 2019 sparken från jobbet som kommundirektör i Luleå efter omfattande ekonomiskt mygel.’

2. ’Nu tar Mikael Gustavsson Roxell över som ny chef för äldrevården i kommunen. Det är med stor säkerhet ingen slump. I oktober 2019 hette Mikael Gustavsson Roxell fortfarande Mikael Lekfalk, och under det namnet fick han den 4 oktober sparken från jobbet som kommundirektör i Luleå kommun. Det efter vidlyftiga affärer där Lekfalk, samtidigt som kommunen genomförde omfattande nedskärningar, valde att hyra in en personlig mentor för 20.000 kronor om dagen, en total kostnad för kommunen på 570.000 skattekronor.’

3. ’Lekfalk fick en fallskärm på 1,4 miljoner kronor.”

Ökänd kommundirektör bytte namn – tar över ansvaret för äldrevården i Nacka

Mikael Gustavsson Roxells svar:

”1, Jag är inte ny Social- och Äldredirektör i Nacka, jag är tillförordnad, Tf, under rekryteringsprocessen av en ny direktör och under krisen som Covid 19 innebär. Jag har inte fått sparken i Luleå, jag och Kommunstyrelsens ordförande var överens om upplägget. När det gäller "omfattande ekonomiskt mygel" vet jag faktiskt inte vad ni menar. Jag har inte gjort något som helst brottsligt, här måste ni förklara för mig. Jag kommer att stämma er för förtal för detta.

2, Vad menas med ’Det är med stor säkerhet ingen slump’? Jag fattar ingenting av den meningen. Jag har bytt efternamn, jag gifte mig den 15 februari 2020 vilket i sig är roligt. Jag har inte fått sparken, inte gjort vidlyftiga affärer, inte gjort något för personlig vinning, inte gjort något som helst fel. Jag har inte hyrt in en personlig mentor, mentorer har väl elever på gymnasiet? Jag har, med kommunstyrelsens ordförande godkännande, direktupphandlat kvalificerat stöd och strategisk rådgivning eftersom kommunen skulle effektivisera en halv miljard på två år. De förslag till effektiviseringar som arbetades fram med upphandlad konsult gav mångdubbelt tillbaka jämfört med konsultkostnaden.

3, Mitt avtal, innebar 13 månadslöner. Det är så det funkar, om en kommundirektör ska gå hem på dagen så finns det en fallskärm. På mitt konto har det betalats in 940 Tkr, inte 1,4 Mkr.”

Nackamoderater vill privatisera alla fritidsgårdar i kommunen

Svar direkt: Inget brottsligt – men likväl mygel

Ljuger Proletären (och andra medier) om Mikael Gustavsson Roxell, f d Lekfalk och dennes förhavanden i Luleå? Vi har granskat den tillförordnade social- och äldrevårdsdirektörens svar.

Fick Lekfalk sparken? I ett pressmeddelande den 7 oktober kommenterade kommunalrådet Niklas Nordström att ”mot bakgrund av det som har uppdagats har vi avslutat hans anställning. Vi är också överens med Mikael om lösningen”.

Vem godkände Lekfalks upphandling? Där råder delade meningar. Gustavsson Roxell har en uppfattning. Kommunstyrelsens ordförande en annan. Den 3 oktober sade Niklas Nordström till SVT att ”…direktören ska redovisa de beslut som han fattar på kommunstyrelsens uppdrag, exempelvis upphandlingar […] Här har Mikael brustit. Jag har heller inte vid något annat tillfälle fått information eller vetskap om avtalet.”

Gustavsson Roxell har själv inte bara bytt namn utan också uppfattning i frågan om vilket kommunalt stöd han hade i upphandlingen av en konsult. I pressmeddelandet den 7 oktober skrev Lekfalk att ”Jag har brustit i hanteringen av upphandling av konsult, det tar jag ansvar för”.

Vad är ”omfattande ekonomiskt mygel”? Det kan naturligtvis diskuteras. Men om man på eget bevåg utan högsta ledningens godkännande, vilket ju torde vara konstaterat nu, tar in en mentor - eller konsult - för 570.000 kronor och låter någon annan betala, så kallas väl det i vilken bransch som helst, utom möjligtvis i politiken, för ”ekonomiskt mygel”.

Brottslighet? En privatperson anmälde Gustavsson Roxell, då Lekfalk, för grov trolöshet mot huvudman. Förundersökningen lades ner i april. Det är den enda brottsanklagelsen riktad mot honom. Proletären har inte anklagat honom för brottslighet.

Proletärens källor: Politiskt aktiva Lulebor, SVT samt Norrbottens-Kuriren och Norrländska Socialdemokraten. Proletären förutsätter att Gustavsson Roxell inte anser att SVT är ”skvallerpress på riksnivå”.

Nya jobbet i Nacka: Kanske mer en händelse som ser ut som en tanke än en slump. Lekfalks vän Niklas Nordström bodde länge i Nacka. Han arbetade då för lobbyföretaget Prime med uppgift att vrida (s)-politiken åt höger. När Nordström 2014 blev kommunalråd i Luleå med uppgift att skära ner 430 miljoner på äldre- och barnomsorg samt på skolan tog han hjälp av vännen Erik Langby, den moderata privatiseringspolitikens främste företrädare i Stockholm. 1983-2012 var Langby kommunalråd i Nacka. Han har fortfarande stort inflytande i kommunen.

Lekfalks fallskärm: Enligt flera källor fick Mikael Lekfalk 13 månadslöner á 107.450 kronor. Det blir 1.396.850 kronor, vilket flera andra medier rapporterat om. Om Lekfalk ”bara” fått in 940.000 kronor på sitt konto så bör han vända sig till Luleå kommun, alternativt till skattemyndigheten.

August Eliasson
chefredaktör

Janne Bengtsson
reporter