Hoppa till huvudinnehåll
Av
Kvinnopolitisk sekreterare

Ledarkrönika: Mäns våld ett hinder för jämställdhet

De samhälleliga framgångar som kvinnor i Sverige vunnit, för alla kvinnor, kan inte tas för givna. Verkligheten visar att kvinnors framgångar ständigt måste försvaras, och vinnas om och om igen.


Den 25 november är det FN:s internationella dag mot mäns våld mot kvinnor, Orange Day, där den orangea färgen symboliserar hopp, ljus och framtidstro.

Den farligaste platsen för en kvinna att vistas på är i hennes eget hem och inte sällan i hennes egen säng. Där är risken störst att bli utsatt för våld.

Utsatt av någon som kvinnan känner eller har en parrelation med. Det visar samstämmiga uppgifter från polisanmälningar, förundersökningar och anmälningar som gått till rättegång.

Så brutal är verkligheten i det Sverige som i en internationell jämförelse ligger i framkant vad gäller jämställdhet. Här har kvinnor en bättre samhällelig ställning än i många andra länder. En ställning som inte kommit av sig självt utan är ett resultat av kvinnors kamp.

Mäns våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem. Våldet tar sig olika uttryck. Det har sin bakgrund i ekonomisk, historisk och politisk utveckling och det visar sig i att kvinnor runtom i världen lever på olika sociala villkor. Men en sak har världens kvinnor gemensamt; alla kvinnors liv påverkas av patriarkala strukturer, den könsmässiga överordning som yttrar sig i manliga privilegier och den underordning som kvinnor förpassas till.

Strukturerna kan se olika ut och de tar sig olika uttryck. Det kan vara våld som begås av staten mot kvinnor i förvar, eller en kvinnofientlig abortlagstiftning. Det kan vara våld som begås i samhället; allt från våldtäkt och människohandel, till våld i hemmet eller ofredande på arbetsplatsen. Eller när kvinnor tvingas till prostitution och trafficking. Och våld förekommer mot kvinnor i krig och konflikter.

Proletären

Allt därför att de är kvinnor och det handlar om makt. Vare sig våldet begås i namn av svartsjuka eller i samband med en separation, i namn av heder eller för att en man tar vad han vill ha, så är det mäns kontroll av kvinnors sexualitet som är själva fundamentet. Sammantaget ett våld som hindrar kvinnor från att uppnå jämställdhet i samhället i ekonomisk, social, politisk och juridisk mening.

Den 25 november är det FN:s internationella dag mot mäns våld mot kvinnor. Då startar en 16 dagar lång aktiv period för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Den pågår fram till dagen för mänskliga rättigheter den 10 december. Dagen kallas också Orange Day, där den orangea färgen symboliserar hopp, ljus och framtidstro.

I ”Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor” konstaterar FN att våldet har sin grund i ojämlika maktförhållande mellan kvinnor och män. Och enligt Världshälsoorganisationen kommer en tredjedel alla kvinnor och flickor i världen någon gång under sin livstid att utsättas för fysiskt eller sexuellt våld. Liknande siffror framkommer i en omfångsstudie från EU:s byrå förgrundläggande rättigheter.

De samhälleliga framgångar som kvinnor i Sverige vunnit, för alla kvinnor, kan inte tas för givna. Verkligheten visar att kvinnors framgångar ständigt måste försvaras, och vinnas om och om igen. Med samma mod och uthållighet som #kvinnostrejk visar. Där samlas kvinnor i en gemensam protest mot mäns våld mot kvinnor runt om i landet.

Vera Peterson
Kvinnopolitisk sekreterare, K