Hoppa till huvudinnehåll

Ledare: Nej till Nato!

Rysslands invasion av Ukraina är inget argument för att ansluta Sverige till USA:s krigsallians.

Stå emot hetsen – låt förnuftet råda! Nej till Nato!
Proletären

Tempot har kraftigt ökat för att ansluta Sverige till Nato. När världens blickar är riktade mot Rysslands förödande krig i Ukraina ser Natolobbyn chansen att driva igenom sin agenda och det helt utan debatt. 

De svenska oligarkerna i familjen Wallenberg håller hemliga möten med politiker i Sverige och Finland. I tv sitter såväl svenska som utländska Natoföreträdare och för oemotsagda fram sin propaganda. Högerpartierna eldar i vanlig ordning på, medan Vänsterpartiet anpassar sin retorik till krigsvindarna och kräver höjning av försvarsutgifterna till Natos nivåer. 

Den svenska socialdemokratiska regeringen, som genom historien stått upp för den svenska neutraliteten och alliansfriheten, framstår som mycket svag och osjälvständig då de inte kan hålla emot den ensidiga kakafonin. Sossarna ska nu i rekordfart genomföra en intern ”säkerhetspolitisk dialog” för att ta ett beslut om en svensk medlemsansökan till Nato på ett partistyrelsemöte den 24 maj.

Det hela framstår som en skådeprocess. Sosseledningen har redan bestämt sig för en svensk ansökan som Magdalena Andersson vill lämna in före Natos toppmöte i Madrid den 29-30 juni. Ställningstagandet har drivits fram av Natolobbyn, ett utpressningsförfarande från Finland och av påtryckningar från det svenska näringslivet.

Den 7 april träffade den svenska regeringen, Finlands president och ländernas överbefälhavare i hemlighet näringslivstoppar från både Sverige och Finland, med Jacob Wallenberg i spetsen. Budskapet var tydligt från kapitalisterna. Länderna måste gå med i Nato, för affärernas skull.

Försvarskoncernen Saab, med Wallenbergarnas Investor som största ägare, har redan tjänat mångmiljonbelopp på de pansarskott som levererats till Ukraina. Ett Natomedlemskap skulle ge företaget tillträde till fler lukrativa marknader.

Bara några dagar efter det hemliga mötet i Helsingfors kom beskedet från sosseledningen om det nya rådslaget i partiet och att ett beslut ska tas i slutet av maj. Det är knappast ett sammanträffande. 

Socialdemokraterna har ingen tradition av att respektera demokratiskt fattade beslut. Kongressbeslutet i november om att S är emot Natomedlemskap revs förra veckan upp och partistyrelsen meddelade att de nu äger frågan.

Ett finskt och svenskt Natomedlemskap ökar dramatiskt spänningarna i vårt närområde och utsätter vårt land för hot som vi inte varit i närheten av under hela efterkrigstiden.

Och vad ska man säga om försvarsminister Peter Hultqvist? På kongressen stod han i talarstolen och deklarerade att: ”det blir ingen ansökan om medlemskap [i Nato] så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig så länge jag är försvarsminister att medverka i en sån process. Det kan jag garantera alla”. Men en socialdemokrats ord väger lätt.

Det ryska anfallet på Ukraina måste självklart fördömas. Men det är fortfarande högst osannolikt att Ryssland skulle anfalla Sverige. 

Samtidigt kommer Ryssland med all säkerhet inte sitta still i båten om Nato via ett finskt medlemskap får ytterligare 134 mil landgräns i direkt anslutning till ryskt territorium, att lägga till dagens 115 mil. Skulle kriget i Ukraina utvecklas till ett öppet krig mellan Nato och Ryssland blir Sverige såväl uppmarschområde som måltavla.

Ett finskt och svenskt Natomedlemskap ökar dramatiskt spänningarna i vårt närområde och utsätter vårt land för hot som vi inte varit i närheten av under hela efterkrigstiden.

Att driva in Sverige i Nato och bryta mot den säkerhetspolitiska doktrinen om alliansfrihet i fredstid syftande till neutralitet i krigstid, kommer knyta upp oss ännu mer kring den amerikanska imperialismen. Utan medlemskap i EU och Nato hade Sverige kunnat fortsätta vara en självständig röst i förhållande till stormakternas spel.

Vi har sparat miljarder på att inte gå med i Natos rustningshets och sannolikt skonat många svenska liv genom att inte fullt ut delta i Natos olika angreppskrig, även om Sverige spelat en skamlig roll i inte minst Afghanistan.

De senaste åren har en ny kapprustning blossat upp. Spänningarna har ökat runt om i världen. En orsak är att USA:s maktställning hotas. I kampen om oljan har USA alltid varit beredd att gå mycket långt, se bara på Irakkriget med lögnerna om massförstörelsevapen. 

USA:s ekonomi knakar i fogarna och Kina är ett stort ekonomiskt hot mot USA-imperialismen. Därför ska Nato senare i år besluta om ett uppdaterat och förändrat strategiskt koncept, om var Nato som organisation ska vara 2030. Det är Kina som är Natos nya fokus.

Denna del saknas helt i den svenska debatten. Nato ska lägga om sina grundvalar och då vill det svenska etablissemanget stressa in Sverige i krigsalliansen. Snacka om att köpa grisen i säcken.

Natos motto är Animus in consulendo liber, ett sinne fritt i övervägande. Men vilket fria sinne har Natomedlemmarna? Nato bygger ytterst på sitt kärnvapenparaply. Vill vi ha kärnvapen stationerade i Sverige?

Högste befälhavare i Nato är USA:s president, som efter nästa val åter kan vara Donald Trump. Är svenska folket beredda att dra ut i krig för att försvara Trumps USA, Erdogans Turkiet eller Orbáns Ungern? Vilka nya anfallskrig runtom i världen ska svenska soldater komma att delta i? 

Den forcerade Natodiskussionen är mycket olycklig och farlig. Ibland måste man stilla sig och låta förnuftet få verka i stället för känslorna. 

För vår del är inställningen självklar – Sverige ska inte gå med i USA:s krigsallians. Nej till Nato!