Hoppa till huvudinnehåll

Ledare: Rätta oss om vi har fel, Jonas Sjöstedt!

Har Vänsterpartiets ledning beslutat sig för att släppa de antiimperialistiska frågorna?

Jonas Sjöstedts utspel efter valet i Venezuela skiljer sig inte ens i nyanserna från Trumpadministrationens.
Denny Lorentzen (8217)

Det går rykten om att Vänsterpartiets ledning beslutat att inte ägna sig åt antiimperialistiska frågor. Om ryktet stämmer vet vi inte. Men praktiken tyder på att det är sant. 

Jonas Sjöstedts utspel efter valet i Venezuela bär syn för sägen. Det går inte ens att ana nyansskillnader mellan Sjöstedts och Trumpadministrationens kommentarer om valet. Kanske inget att förvånas över med tanke på att Sjöstedt för två år sedan på en fråga i SVT sade att han valde USA framför Venezuela. 

Att besluta att inte ägna sig åt antiimperialistiska frågor är lika omöjligt för den som vill bedriva vänsterpolitik som att inte ägna sig åt antikapitalistiska. Och resultatet blir detsamma, uppslutning bakom det rådande systemet.

1980, ungefär samtidigt som Jonas Sjöstedt organiserade sig i VPK:s ungdomsförbund, gav VPK ut studieboken ”Marxistisk teori för politisk handling”. Här kan man läsa om hur ”toppskiktet inom en del imperialistiska länders arbetarrörelse inte förmått föra någon annan politik än den som föreskrivs av den härskande klassens intressen”. Är det detta som Jonas Sjöstedt vill bedyra varje gång han försäkrar att han gjort upp med kommunismen?

Om vi har fel i vår utgångspunkt och nu ägnar oss åt ryktesspridning kommer vi gladeligen att publicera en rättelse och ett svar från Jonas Sjöstedt. Ingen blir gladare än Proletärens ledarredaktion om Vänsterpartiets ledning går ut med ett direktiv om att de ämnar prioritera den antiimperialistiska kampen.