Hoppa till huvudinnehåll
Av
Kvinnopolitisk sekreterare

Sex är en gemensam handling

Den nya samtyckeslagen skapar nya normer och förutsättningar att förändra attityder i hela samhället.


Så är då samtyckeslagen på plats. Det är utmärkt. En sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke och därigenom på frivillighet har vi i Kommunistiska Partiet, tillsammans med många andra, förespråkat länge.

Att riksdagen nu fattat beslut om en ny sexualbrottslagstiftning som syftar till att göra det tydligt att varje människa har en ovillkorlig rätt att själv bestämma över sitt sexuella umgänge är en framgång. Lagen är en samhällelig markering.

I meddelande från Sveriges riksdag kan man läsa att gränsen för om en gärning ska räknas som straffbar ska gå vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivillig eller inte. En gärningsman ska kunna dömas för till exempel våldtäkt även om hen inte använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation. Det införs också ett särskilt oaktsamhetsrekvisit, ett ansvar att ta reda på att det sexuella umgänget är frivilligt. 

Grundprincipen i lagen är att sex ska vara frivilligt och om det inte är frivilligt så är det olagligt. Det blir alltså förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visat att den vill delta. Lagens text förtydligas med att vid bedömning av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivilligheten har kommit till uttryck genom ord, handling eller på annat sätt. Så visar den nya lagen att sex är en gemensam handling. 

Det införs också ett särskilt oaktsamhetsrekvisit, ett ansvar att ta reda på att det sexuella umgänget är frivilligt. 

En lag som bygger på samtycke skapar i sig en norm, och ger goda möjligheter att arbeta med för att förändra attityder och förhållningssätt i hela samhället. Samtidigt som polisens och domstolarnas arbete måste fortsätta att förbättras.  

I våldtäktsmål står ofta ord mot ord. Det kommer det sannolikt att göra även i fortsättningen. Om lagen kommer att ge fler fällande domar får framtiden utvisa. Men den nya lagstiftningens starkaste sida ligger inte i att det med självklarhet blir fler fällande domar i våldtäktsmål.

Samtyckeslagens styrka ligger istället i att den är normerande. Lagen stödjer och medverkar till att skapa en samhällelig kultur av samtycke och frivillighet. Därför ligger det mest avgörande arbetet med införandet av lagen utanför domstolarna, ute i samhället, i det vanliga vardagliga livet. Att inpränta att det ska finnas ett tydligt ja till en sexuell aktivitet måste genomsyra hela samhället och lagens förtjänst i samhällelig mening ligger därför i att den kan medverka till att minska antalet våldtäkter. Den skapar en ny norm, genom att det ska finnas ett tydligt ja, som innebär att män måste inse sitt ansvar, och att man tar en väldigt stor risk genom att ha samlag exempelvis med någon som är berusad.

Arbetet med att implementera lagen, sprida lagens innehåll och syfte kan börja redan nu. Starta gärna redan i förskolan. Det är mest en fråga om vilka ord man använder.