Hoppa till huvudinnehåll

Nätverket No2Crimes bekämpar gängvåldet: ”Skolan är avgörande”

Man måste skapa trygghet för människor för att förebygga kriminalitet, menar Maher Turkie från No2Crimes i Malmö, men understryker också att polisen här och nu måste sätta hårt mot hårt.

Maher Turkie
No2Crimes

– Skolan är avgörande för att lösa det här. Men skolan har misslyckats. Alldeles för många elever hoppar av skolan eller går ut med ofullständiga betyg. Många känner inte att de har någon framtid. Alla vill ju lyckas, och för en del är kriminaliteten den enda vägen de kan se. 

Maher Turkie från nätverket No2Crimes i Malmö är säker på sin sak. För att lyckas bryta trenden med fler och fler skjutningar måste man gå till botten med problemet. Skolan och föräldrarna är viktiga, men politikerna måste skapa förutsättningar.

– Man måste skapa trygghet för människor. Och precis som föräldrarna måste ta sitt ansvar, så måste även politikerna göra det. Ta sig i kragen helt enkelt. 

Maher Turkies bild stämmer väl med den som Brottsförebyggande rådet (Brå) ger i sin intervjustudie Skjutningar i kriminella miljöer (2019). 

Problem i skolan på grund av olika diagnoser, språksvårigheter som nyanländ eller andra orsaker. Detta kombinerat med problem i familjen gör att bostadsområdet och vännerna blir den fasta punkten där gemensamma normer grundläggs. 

No2Crimes har funnits i cirka ett och ett halvt år, och sysslar med en lång rad olika saker. Nattvandringar, föreläsningar, stödsamtal, och till och med medlingssamtal mellan kriminella för att förhindra skjutningar. 

– Det är tungt kriminella personer som begår skjutningarna, säger Maher Turkie, men påpekar att anledningen till skjutningarna inte alltid har med den kriminella verksamheten att göra. 

– Det kan också handla om att någon ”tagit” en annans tjej, om släktheder eller något liknande. 

Utöver det långsiktiga arbetet för att förebygga kriminalitet, vad borde göras här och nu? Vad borde till exempel polisen göra?

– Vi har kommit till det läget att man måste sätta hårt mot hårt. Hårda straff för vapenbrott, fler kontroller av personer. 

Kan inte alla kontroller riskera att få motsatt verkan? Att man i vissa områden nästan känner sig trakasserade?

– Nej alltså, hänger man många personer på fel ställe, i en bil sent på kvällen eller liknande, då måste man nog tåla det. Man får inte bli irriterad om man blir kollad i en rutinkontroll. Då vet man i alla fall att polisen bryr sig.