Hoppa till huvudinnehåll

Strejken avblåst – Handels slöt avtal

Handelsanställdas förbund och Svensk Handel har slutit ett avtal som motsvarar det så kallade märket. I och med detta är strejken avblåst.

Handelsanställdas förbund har slutit avtal med Svensk Handel om löneökningar på 1,8 procent per år. Det lägsta på tio år.
Montage: Proletären

I torsdags godtog Handelsanställdas förbund och arbetsgivarföreningen Svensk Handel medlarnas bud om ett avtal för privata företag inom detaljhandel, lager och e-handel. I och med detta kommer strejken som skulle omfattat cirka 5.000 handelsanställda inte att bli av.

Enligt Handels ville de säkra en generell löneökning som motsvarar det så kallade märket, avtalet som tecknats mellan industrins parter på 5,4 procent över 29 månader – 2,2 procent per år. Men eftersom det förra avtalet egentligen gick ut för sju månaders sedan ska ökningen spridas ut på 36 månader, vilket ger en ökning på endast 1,8 procent per år. Det lägsta märket på tio år.

Utöver den generella löneökningen krävde Handels också en låglönesatsning.

– De flesta som följer oss vet att vi inte pratar procent, sade Per Bardh, avtalssekreterare på Handels, när han presenterade avtalet på en pressträff.

I rena pengar blir löneökningen 774 kronor under första perioden med start den 1 november 2020. Med andra ord blir det inte någon retroaktiv löneökning för handelsanställda, precis som det inte blev inom industrin. Från och med den 1 april 2022 kommer löneökningen motsvara 580 kronor.

Utöver löneökningar ingår också pensionsavsättningar från och med 22 års ålder, samt att parterna ska se över frågor som berör allmän visstid, obekväm arbetstid och försäkringar.

För arbetsgivare utanför handeln är avtalet viktigt eftersom Handels är första förbundet som förhandlar med privata aktörer efter det att märket bestämts. Arbetsgivarna vill därför behålla märket som ett tak och genom detta inte öppna upp för högre lönekrav från fackföreningsrörelsen. Något som blev tydligt i ett pressmeddelande från Svenskt Näringsliv.

 – Därför är det extra viktigt och bra att de nytecknade avtalen inom handeln håller sig inom ramen för märket 5,4 procent, sa Mattias Dahl, vice vd för Svenskt Näringsliv.