Hoppa till huvudinnehåll

Thukydides fälla – Är USA och Kina på väg mot krig?

Olikmässig ekonomisk utveckling talar för en kommande stormaktskonflikt mellan USA och Kina, anser många i USA. Då ligger det i USA:s intresse med ett krig i ett så tidigt skede som möjligt.


Nyhetsflödet domineras av Nato, Turkiet och kriget i Ukraina. Men många i USA anser att motsättningen och ett eventuell krig med Kina är den stora frågan för vår tid. 

En inflytelserik röst i debatten är statsvetaren Graham Allisson som 2015 skrev en artikel på temat i tidningen The Atlantic: The Thucydides Trap: Are the U.S. and China Headed for War?

”Den främsta geostrategiska utmaningen för denna epok är inte våldsbejakande islamisk extremism eller ett återuppväckt Ryssland. Utan den inverkan som Kinas uppåtstigande kommer att ha på den USA-ledda internationella ordningen, vilken har gett en unik stormaktsfred och välstånd under de senaste 70 åren”, skriver Allison och fortsätter:

”Baserat på den nuvarande utvecklingskurvan är krig mellan USA och Kina under kommande årtionden inte bara möjligt, utan mycket mer sannolikt än vad man just nu vill påskina.”

Graham Allisson är en tungviktare inom det amerikanska säkerhetspolitiska och akademiska etablissemanget. Han har varit rådgivare åt flera presidenter och har varit medlem i elitorganisationen Trilaterala kommissionen. Han har doktorerat och är professor vid Harvard.

Artikeln i The Atlantic följdes 2017 upp av en bok, Destined for War. Can America and China escape Thucydides Trap?. Allissons resonemang bygger på en historisk analogi hämtat från den grekiske historikern Thukydides klassiska verk Kriget mellan Sparta och Athen från 400-talet före vår tideräkning. 

Thukydides förklarade kriget mellan dåtidens grekiska stormakter Sparta och Athen med förändrade styrkeförhållanden. Sparta var den traditionella hegamonen vars makt vilade på den jordägande aristokratin och vältränade infanterisoldater. 

Athen var ett växande handelsimperium med en stark flotta. Rikedomarna flödade in till staden vilket möjliggjorde ytterligare militära åtaganden till sjöss. Sparta kände sig hotat. Utvecklingen ledde fram mot en dialektisk brytpunkt – krig. Allisson skriver:  

”Thukydides gick till kärnan av saken och fokuserade på den obevekliga strukturella stress som orsakades av en snabb förändring av maktbalansen mellan två rivaler.”

Allisson visar att det nu pågår en motsvarande förändring av de ekonomiska styrkeförhållandena mellan USA och Kina. Han radar upp ett 20-tal kvantitativa parametrar där Kina redan har gått om. De senaste 40 åren har Kinas BNP vuxit snabbare än USA:s.

Om utvecklingen fortsätter som hittills kommer Kina att inom några decennier att vara den starkare parten. Större ekonomi ger kraftigare militära resurser med motsvarande politiskt inflytande. Den amerikanska hegemonin och världsordningen är hotad. Thukydides fälla slår igen. 

Thukydides fälla hänger samman med två viktiga faktorer: allianser och tiden. 

För att stärka sina respektive positioner byggde både Sparta och Athen upp ett nätverk av allianser med andra stadsstater i Grekland. Det gjorde att några mindre och perifera konflikter snabbt kunde eskalera till ett storkrig mellan de två stormakterna. 

På samma vis har USA skapat ett nätverk av allianser runt om i världen, varav Nato är den viktigaste. Men även Kina söker politiska och militära allierade inom ramarna för organisationer som Brics och SCO (Shanghai Cooperation Organization). 

En mindre konflikt, till exempel i Ukraina, kan eskalera till något mycket större då det finns djupa underliggande spänningar i det internationella systemet. Om saker ställs på sin spets är det maktbalansen mellan USA eller Kina som gäller.  

Tiden är också en avgörande faktor. Innan krigsutbrottet fick Sparta kritik av sina allierade i stadsstaten Korinth. Spartas kung ville avvakta och in i det längsta undvika krig. Korinthierna hetsade däremot för att gå till strid.

Thukydides återger deras ord inför Spartas folkförsamling: 

”Ni [Sparta] är de enda som inte försöker krossa era fiender då deras styrka börjar växa – ni väntar tills dess de blivit dubbelt så mäktiga.”

”Hellre än att själva attackera försvarar ni er mot deras angrepp och riskerar allt genom att strida när fienderna vuxit sig starkare än förut.”

Thukydides fälla sätter likväl fingret på en öm punkt: Den politiska och militära maktbalansen i världen förändras på grund av olikmässig ekonomiska utveckling hos giganterna USA och Kina. USA kan vinna ett krig idag, Kina kan vinna ett krig om 20-30 år. 

För Sparta och dess allierade var det bättre att gå i krig alltmedan styrkeförhållandena fortfarande var till deras fördel. För varje dag de väntade växte sig Athen starkare och sannolikheten ökade att de själva skulle förlora. Korinthierna vann debatten och det blev krig. 

Allisson är en slipad och försiktig räv. Han problematiserar inte tidsfaktorn hos Thukydides. Men poängen är uppenbar för var och en som tänker efter. Om Kina växer snabbare än USA kommer Kina en dag att gå om och bli starkare än USA. Vem tjänar på ett krig vid vilket tillfälle?

En rationell, om än cynisk, maktkalkyl i Thukydides anda ger svaret. Det ligger i USA:s och västvärldens intresse att ta ett krig eller en avgörande konflikt så fort som möjligt. USA och Nato har fortfarande världens starkaste militärmakt uppbackad av enorma ekonomiska resurser. 

Omvänt: I dagsläget ligger det i Kinas intresse att upprätthålla fred, satsa på fortsatt ekonomisk tillväxt och undvika en öppen konflikt. Men, om några decennier kan rollerna vara ombytta. Då är det Kina som är mäktigast och kan bestämma spelreglerna i världen. 

Allissons artikel och bok har gett upphov till en omfattande debatt. ”Thucydides trap” har över en miljon träffar på Google. Slutsatserna är inte självklara, det finns många kort med i leken i spelet om krig och fred. 

Det råder ett ömsesidigt ekonomiskt beroende mellan USA och Kina. Det är inte säkert att den ekonomiska utvecklingen fortsätter som nu. Här kan den nya AI-tekniken få betydelse. Det finns andra stora tillväxtekonomier som Indien och Brasilien. Lägg därtill den politiska osäkerheten.  

Thukydides fälla sätter likväl fingret på en öm punkt: Den politiska och militära maktbalansen i världen förändras på grund av olikmässig ekonomiska utveckling hos giganterna USA och Kina. USA kan vinna ett krig idag, Kina kan vinna ett krig om 20-30 år. 

I de amerikanska imperialisternas öron ringer klockorna från Korinth: Handla nu!

Litteratur:

G. Allisson: The Thucydides Trap: Are the U.S. and China Headed for War? (The Atlantic 2015)

G. Allisson: Destined for War. Can America and China escape Thucydides Trap? (Scribe 2017)

Thukydides: Kriget mellan Sparta och Athen I och II (Forum 1978)