Hoppa till huvudinnehåll

Kommentar: Välj det revolutionära alternativet

Bor du i en kommun där vi ställer upp - rösta på Kommunistiska Partiet i valet!

Valrörelsen är igång!
Artur Szandrowski/Proletären

Kommunistiska Partiet ställer upp i valet i elva kommuner. I Alingsås, Göteborg, Lysekil, Nybro, Gislaved, Jönköping, Karlstad, Örebro, Ludvika, Robertsfors, och Umeå kan du lägga din röst på Kommunistiska Partiet. Du kan dela din röst och rösta på Kommunistiska Partiet i kommunvalet och, om du vill, på något annat parti i region- och riksdagsval.

Vi är övertygade om att det behövs ett revolutionärt alternativ i politiken, och uppmanar dig att rösta på oss där möjligheten finns.

Vänsterpartiet vill profilera sig som det nya arbetarpartiet, vi benämner dem istället som de nya socialdemokraterna.

Många vänsterpartister ser med oro hur deras parti inte är tillräckligt klara i Natomotståndet och inte heller vågar visa självständighet gentemot Socialdemokraterna.

Man kan ju bejaka att det hade varit skönt om det varit så enkelt att det gått att rösta bort kapitalismen, eller om det funnes en humanistisk kapitalism. Men önsketänkandet hjälper inte. Reformismen går inte att lita på ens i dagsfrågor och leder inte till arbetarklassens frigörelse.

För när intressena mellan ”budget i balans” och ”behov” sätts på sin spets, eller när de parlamentariska platserna hotas om ideologin ska behållas, tvingas man välja och ställa sig frågan om det alltid är bättre att välja det minst dåliga alternativet. Eller är det dags att sätta ner foten och säga att det här systemet håller inte?

Den rättvisa vi kallar socialism är just antikapitalistisk.

Kapitalismen är varken ond eller god, trots att dess konsekvenser är både onda och förödande.

Kapitalismen är ett ekonomiskt system som gynnat en utveckling i ett historiskt perspektiv, men som sedan länge inte har något progressivt att bidra med.

Därför måste systemkritiken finnas med även i de dagliga kamperna på jobbet och i försvaret av välfärden. Som ett frö, som en tanke.

Då blir reformismens lappande och lagande blottat som just ett tillfälligt lappande och ett försvar av ett system som inte är värt att försvaras, även om protester och kämpandet för bättre villkor ska bejakas.

Vänsterpartiets valutspel i pensionsfrågan är ett sådant lappande som de hoppas ger röster. PRO, Pensionärernas riksorganisation, är mer radikala än Vänsterpartiet när de pekar på att pensionssystemet måste ändras i grunden.

Vänsterpartiets nej till Nato klingar ihåligt när de samtidigt bejakar vapenleveranser till Ukraina och säger att de respekterar regeringens beslut. Här blir ett reformistiskt partis dubbla tungor tydliga. En mun för att värva röster från arbetare och vanligt folk som ser faran med Nato, och en mun för att blidka sina önskade parlamentariska samarbetspartier och visa att Vänsterpartiet kan uppföra sig som ett etablerat parti.

Det är inte en slump att Vänsterpartiet (på central nivå, för samarbete kan fungera lokalt) gör vad de kan för att inte ha något officiellt samröre med Kommunistiska Partiet eller andra radikala organisationer även när vi tycker lika i sakfrågor. Med det avståndstagandet vill de visa hela det parlamentariska etablissemanget sin lojalitetsförklaring till det kapitalistiska systemet, samtidigt som de lever på att kombinera den lojaliteten med ett stundtals radikalt uttryck.

Tron på att kapitalismen har ett snällare ansikte, den reformistiska politiken, är ett svek mot arbetares trygghet på jobbet och i samhället. Att som Vänsterpartiet släppa fram den regering som var satt att genomföra det nyliberala januariaavtalet är ett oförlåtligt svek.

Man kan känna besvikelse och en övergivenhet när man inser att kapitalismen inte kan garantera trygghet, och att reformismens partier inte vågar bryta med systemet utan istället utnyttjar det till parlamentariska poster och privilegier.

Men det finns ett alternativ som vägrar gå med på budgetslaveri, att bara välja det minst dåliga och att pantsätta sin ideologi.

Ta vara på möjligheten att rösta på Kommunistiska Partiet om du bor i någon av de kommuner vi ställer upp till val i!

Kommunistiska Partiet finns på fler platser än dessa elva kommuner. Ta kontakt med oss. Du är välkommen!

 

Läs mer om Kommunisterna på kommunisterna.org.