Hoppa till huvudinnehåll

Kommunisterna i kommunvalet 2022: Vill bli folkets visselblåsare

– Vi kommer aldrig köpslå om att våra barn, gamla och sjuka ska tvingas betala med sämre utbildning och vård bara för att kommunen ska samla hundratals miljoner på hög, säger AnnaClara Bäckerstam, andranamn på Kommunisternas vallista i Alingsås.

Sven Hellqvist och AnnaClara Bäckerstam, första- respektive andranamn på Kommunisternas valsedel i Alingsås. De är båda sjuksköterskor.
K Alingsås

– Det råder en otrolig politisk samsyn här. Titeln oppositionsråd är ett skämt, säger Elsa-Lena Åström, ordförande för Kommunistiska Partiet i Alingsås. 

Oppositionsrådet i fråga heter Simon Waern (S). Han är ingen högljudd motståndare till den borgerliga politik som förs i kommunen. Det är ingen annan i kommunfullmäktige heller, menar Kommunisterna.

– Partierna som sitter i kommunfullmäktige nöjer sig med att i tysthet reservera sig i nämnderna. Och det duger inte. Ska demokratin funka måste frågorna upp till debatt i kommunfullmäktige och i media. Annars finns ingen möjlighet för människor att lägga sig i politiken, säger Elsa-Lena Åström.

Och det behövs, säger AnnaClara Bäckerstam, sjuksköterska och andranamn på Kommunistiska Partiets valsedel.

– Vi kommer aldrig köpslå om att våra barn, gamla och sjuka ska tvingas betala med sämre utbildning och vård, bara för att Alingsås kommun ska samla hundratals miljoner på hög. 

Alingsåskommunisterna är redan kända på orten för ett enträget utomparlamentariska arbete, men vill kunna agera också i parlamentet. Framförallt vill de vara ”folkets visselblåsare”.

– En kanal inför folk, att ha någon i kommunfullmäktige som för deras talan. Men också en kanal ut, för att det som händer i kommunfullmäktige ska nå ut till folk, så att de kan agera på det, säger Sven Hellqvist, sjuksköterska och förstanamn på valsedeln.

– Politiken ska inte bara vara att välja beslutsfattare var fjärde år. Trots allt tal om att värna demokratin flyttas allt fler viktiga frågor från de folkvalda i kommunfullmäktige.

Arkivbild / Proletären
Elsa-Lena Åström

Sven Hellqvist ger ett exempel.

– När det tidigare varit tal om att Alingsåshem ska sälja ut lägenheter så har vi tagit initiativ till och organiserat motstånd. Nu kan kommunstyrelsen och Alingsåshem besluta om utförsäljning utan att informera om det. Det ökar risken för korruption och minskar demokratin. Därför kräver vi att alla viktiga frågor ska avgöras av kommunfullmäktige, efter en offentligt förd debatt.

Kommunisterna har skapat sig lite av ett rykte i staden. De berättar att det är flera kommuninvånare som hört av sig till dem och frågat om hjälp i olika frågor, till exempel vårdpersonal som hotats av uppsägning eller tagit kamp mot privatiseringar.

– Om vi sitter i fullmäktige får vi betydligt större möjlighet att nå ut med det vi säger i alla kanaler och i det allmänna samtalet, och kommunens invånare och anställda får en chans att organisera protester innan besluten tas, säger Sven Hellqvist.

– Vi vill sätta folk i rörelse. Och det handlar dels om motstånd mot försämringar, men också för en politik för förbättringar.

I slutet av förra året anmälde partiavdelningen samhällsbyggnadsnämnden i staden för vänskapskorruption. Detta efter att nämnden beviljat en lokal byggpamp bygglov för en stor villa på en strandtomt vid sjön Mjörn. I strid med både detaljplan, allemansrätt och lokala miljöbestämmelser.

– Det borde aldrig ha beviljats. Och det visar hur samhällsbyggnadsnämnden prioriterar privata intressen framför flertalets. Det är samma trend i hela staden. Det finns inget intresse av att bygga för folkflertalet. Så vi bestämde oss för att rikta en spotlight mot det, säger Sven Hellqvist.

Kommunisternas polisanmälan ledde till en del uppståndelse. Naturskyddsföreningen överklagade bygg-
lovet till länsstyrelsen, som hävde beslutet och lokalmedia har kört ett hundratal artiklar i frågan. Därefter avsattes samhällsbyggnadsnämnden!

– Det är den andan vi vill föra in. Det ska inte gå att fatta beslut som inte är i majoritetens intresse utan medborgarnas insyn. Och gör man det… då ska det bli konsekvenser.

– Tyvärr blev det ingen direkt ändring vad gäller den förda bostadspolitiken, säger Elsa-Lena Åström. De privata byggbolagen ska fortsätta diktera villkoren och det kommer vi att fortsätta att bekämpa.

För ett tag sedan besökte Elsa-Lena Åström Liberalernas möte om detaljplanen för Mjörnstranden. De pratade om hållbarhet och segregation. Sedan lät de en lokal byggherre visa hur han planerade att bygga lyxbostäder i området.

Elsa-Lena Åström begärde ordet och frågade varför Liberalerna vill att kommunen ska anta en detaljplan för ännu ett totalsegregerat bostadsområde för högavlönade.

– Och de såg ut som de svalt citroner, säger Elsa-Lena Åström.

AnnClara Bäckerstam tillägger:

– Allemansrätt, stränder och lövskog behöver skyddas och vara tillgängliga för kommuninvånarna, inte minst vid Mjörnstranden och i Lövekulle. Kommunen måste göra allt den kan för klimatet och miljön. Som att införa avgiftsfri kollektivtrafik med ökad turtäthet, även för anropstrafiken. Det skulle gynna lågavlönade och glesbygdsbor och kommunen slipper bygga ut vägarna för många miljoner. 

Elsa-Lena Åström avslutar:

– Om vi väljs in i kommunfullmäktige kommer kanske de andra partierna att se oss som något som katten släpat in. Men vi lovar att inte pipa som en mus, utan ryta när det behövs och tala klarspråk. 

Saxat ur Alingsåskommunisternas valprogram:

• Vi kräver att alla verksamheterna får den budget som motsvarar behoven. Inför sex timmars arbetsdag! 

• Stoppa privatiseringarna! Vid varje upphandling riskerar de anställda att förlora jobbet eller få sämre arbetsvillkor och lön. I den privatiserade skolan och äldreomsorgen arbetar fler utan utbildning, vilket ger sämre undervisning och vård.

• Det segregerande skolvalet, skolpengen och friskolesystemet måste avskaffas om alla barn ska få gå i en bra skola. Inför kostnadsfritt körkort på gymnasiet och betald praktik på yrkesprogrammen.

• Vi kräver en jämlik äldreomsorg. Bort med rut-bidrag, privata hemtjänstbolag och privatägda äldreboenden, som gör det möjligt för dem med hög pension att köpa sig bättre omsorg.

• Gör om Alingsåshem till en politikerstyrd stiftelse, så de kan bygga nytt utan att tvingas ta ut marknadshyra. Stoppa segregationen! Låt Alingsåshem bygga bort bostadsbristen med bra hyresrätter, även i attraktiva områden!

• Med gratis kollektivtrafik och ökad turtäthet, även för anropstrafiken, kan de flesta åka kollektivt. Utsläppen minskar, hushållens kostnader för bil minskar och kommunen slipper bygga ut vägnätet.