Hoppa till huvudinnehåll

Ledare: Vinstbegränsningar är ett slag i luften

Det går inte att lappa och laga i ett felaktigt system. Enda sättet att förhindra välfärdsplundringen och skapa en jämlik skola är att införa en statlig enhetsskola.

Enligt en Sifoundersökning är åtta av tio svenskar emot vinstuttag i skolan.
Unicef

Trängda i opinionen och av ett högerkonservativt block med medvind försöker Socialdemokraterna bättra på sitt utgångsläge och vinna fler väljare. I höstas dammade de av sitt gamla förslag om att begränsa vinsterna i välfärden. Förra veckan kryddade de förslaget med ett utspel inom den sektor i välfärden där missnöjet med plundringen av det offentliga är störst – skolan.

Det svenska friskolesystemet, där privata företag utan begränsningar kan plocka ut vinst från våra skattepengar, förvånar en hel värld och saknar stöd inom samtliga väljargrupper. Enligt en Sifoundersökning förra året var åtta av tio svenskar emot vinstuttag i skolan. Bara sex procent tyckte att det var en bra idé.

Det är denna opinion som sossarna nu vill snärja. Här ligger bakgrunden till förra veckans utspel av statsminister Magdalena Andersson och skolminister Lina Axelsson Kihlblom att minska friskolornas skolpeng med åtta till tio procent.

Då ska man veta att när friskolesystemet infördes av regeringen Bildt 1992 fick friskolorna 15 procent mindre än de offentliga skolorna. Även borgarna visste att friskolorna inte har samma kostnader som den kommunala skolan, eftersom den har ett mer omfattande uppdrag. Möjligheten att undvika resurskrävande elever, avsaknad av bibliotek, idrottshallar och laborationssalar, ihop med frånvaro från den kommunala skolans plikt att finnas nära alla elever, det så kallade utbudsansvaret, gäller då som nu.

Det var Socialdemokraterna och Miljöpartiet som 1997 höjde friskolornas elevpeng till 100 procent. Nu 25 år senare vill sossarna gå halvvägs tillbaka till det läge som Bildtregeringen införde. Snacka om sent uppvaknande och halvmesyr!

Förra veckan beskrev Magdalena Andersson sitt uppvaknande: ”De senaste sju åren har vi lappat och lagat inom ramen för ett skolsystem som är riggat”. Ett system som sossarna själva alltså riggat.

Yrvakenheten bottnar i ambitionen att skoldebatten ska vara sossarnas hävstång i debatten om vinster i välfärden. En fråga som de velat fram och tillbaka i de senaste åren.

Det riggade skolsystemet är utformat så att välfärdskapitalister inom skolsektorn överkompenseras för sina kostnader. Det är här vinsten uppkommer. Samtidigt drabbas den offentliga skolan mångdubbelt upp eftersom den står med samma kostnader för lokaler och löner samt en skyldighet att ha beredskap att kunna ta hand om alla elever om en friskola skulle stänga.

Detta riggade system skapade förra året en vinst på 1,25 miljarder kronor hos den största friskolekoncernen Academedia. Av dessa delas 185 miljoner kronor ut till ägarna, där Mellby gård och de svenska storbankerna är huvudägare.

Socialdemokraternas ambition att förbjuda vinster i välfärden kan låta lovvärt men det kommer vara ett slag i luften. De bolag som välfärdskapitalisterna driver är multinationella företag och svenska storkoncerner. Hela deras väsen är byggt på att skapa vinst, det är själva poängen med aktiebolagsformen.

Till sin hjälp har de en uppsjö av advokater, jurister och rådgivare som med några klick kan flytta poster i bokföringen och tillskansa företaget de vinster som sossarna nu vill begränsa och förbjuda. De kan plocka ut koncernbidrag, internfakturera och höja hyror mellan skolkoncernernas olika dotterbolag.

Vänsterpartiet har likt sossarna vacklat i frågan. Till förra veckoslutets kongress hade partiledningen i valplattformen föreslagit att de skulle gå till val på det kompromissförslag sossarna och Miljöpartiet tog fram 2018 om en vinstbegränsning på sju procent. Vänsterpartiets medlemmar var dock kloka nog att rösta ned detta huvudlösa förslag som skulle positionera partiet långt till höger om Socialdemokraterna i frågan. 

I måndags föreslog Nooshi Dadgostar en folkomröstning om marknadsskolan. Även det ett slag i luften, då V vill folkomrösta om vinstdrivande företags möjlighet att driva skolor och inte om friskolesystemet som sådant.

Om Vänsterpartiet lyckas i ambitionerna att få med Centerpartiet i någon form av block mot de konservativa kommer de inte att kunna driva frågan om vare sig förbud eller begränsningar av vinster i välfärden. Därtill är Centerpartiet det mest marknadsfundamentalistiska partiet i Sverige.

Från fackligt håll har Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand välkomnat utspelet om sänkt elevpeng till friskolorna med att ”svensk skola är underfinansierad och då kan vi inte ha ett system som överkompenserar friskolor och dränerar kommunala”.

För vår del kan vi konstatera att friskolorna inte ska ha sänkt elevpeng, de ska inte ha någon alls. Välfärdens brukare ska ha samma förutsättningar oavsett var i Sverige de bor. Det kan inte ske med olika huvudmän och olika ägarformer.

Ett vinstförbud inom välfärdssektorn skulle rätta till de värsta avarterna men även icke-vinstdrivande aktörer skulle fortsatt vara ett problem. Religiösa grupper som Plymouthrörelsen eller andra samfund skulle kunna driva vidare skolorna i stiftelseform.

Enda sättet att förhindra det skulle vara att åsiktsregistrera skolornas huvudmän, vilket knappast någon skulle vilja införa. På samma sätt skulle förslaget om ett demokratikrav för att kunna starta friskola öppna upp för godtycklighet. 

Det går inte att lappa och laga i ett felaktigt system. Enda sättet att förhindra välfärdsplundring och skapa en jämlik och rättvis skola är att införa en statlig enhetsskola där såväl friskolor som det fria skolvalet avskaffats. 

Problemen med vinstuttag i skolan gäller hela välfärden i stort. Ska våra skattepengar gå till rätt saker räcker det inte att vinstuttag förbjuds – alla välfärdsplundrare behöver förbjudas att verka inom skattefinansierad verksamhet. Kapitalismen måste helt enkelt kastas ut ur välfärden.