Hoppa till huvudinnehåll
Av

Välj kommunisterna – här finns kandidaterna

I arton kommuner och tre landsting kan du i höstens val rösta på Kommunistiska Partiet. I höstens val är Kommunisterna det enda alternativet för arbetare och radikaler som tröttnat på marknadsliberalism. En röst på Kommunistiska Partiet är en röst på kollektiva socialistiska lösningar. Här presenteras de kandiderande organisationerna.Jönköping
Efter ett torgmöte träffar vi första namnen på valsedeln, Annica Albertsson, förskollärare och Erik Ottoson, lagerarbetare.
– Det behövs en verklig vänster i fullmäktige, säger Annica Albertsson.

• Finns det någon fråga du brinner för?

– Att slåss för fritidshem, skola och förskola. Ett av mina barnbarn går i samma förskola som mina barn gick i. Nu är det dubbelt så många barn på samma yta. Fritidsverksamheten har tagit stryk i många år. Det skulle behövas protester bland personal och föräldrar!

– Jämställdhetsfrågorna är viktiga. Moderaterna försöker vinna kvinnoröster men det kommer inte att lyckas. Kvinnorna har förlorat mer än männen på borgarnas politik. Det bekräftar bara det som alla kvinnor vet, att högerpolitik är kvinnofientlig.

• Hur kan man lyfta de socialistiska värderingarna i kommunpolitiken?
– Till exempel genom att kämpa för lika möjligheter till utbildning och en meningsfull fritid.  Många ungdomar måste avstå från idrott eller musik för att familjen inte har råd. Billiga fritidsaktiviteter i kommunal regi är viktigt, säger Erik Ottoson.


Karlshamn
– Vi Kommunister är den enda oppositionen i Karlshamns kommun. Vi behöver en röst av alla som vill ha med socialister i kommunfullmäktige, säger Ulf Olsson en av två r-are i fullmäktige. 

– I fullmäktige är de andra ganska överens i det mest medan Kommunistiska Partiet nästan alltid är i opposition.

Äldreomsorgen är en avgörande fråga som Kommunistiska Partiet envist biter sig fast i. Omsorgen om de äldre är en av de viktigaste samhällstjänsterna men under senare år har den reformerats av den politiska majoriteten så att gamla människor bara får det sämre. 

– Bygg ut äldreomsorgen med fler boenden, säger Ulf Olsson. Att sitta och bli senil i en lägenhet där kommunen tillhandahåller en folieburk med middagen är inte värdigt och det gynnar inte folkhälsan.

I alla år som Kommunistiska Partiet suttit i fullmäktige har våra representanter också skilt ut sig genom att inte ta emot några arvoden personligen. Pengar utbetalas till partikassan.

– Vi gör det av politiska skäl. De folkvalda ska inte ta uppdragen för sin egen vinnings skull.


Örebro
 – Inga skattepengar från kommunen till dom lyxiga jippona i innerstaden. Prioritera istället fritidsverksamheten för barn och ungdom i de yttre stadsdelarna, säger Jan Tell som kandiderar för Kommunisterna i Örebro.

Louisa Illacia instämmer:

– Det råder massarbetslöshet bland ungdomar. Utan jobb och egen bostad hindras de från att bli vuxna. Istället blir de deprimerade eller desperata i klorna på cyniska företag. Ringbolag och bemanningsföretag utnyttjar mer än gärna deras usla situation för egen vinning, genom att neka dem fasta anställningar och rättvisa löneavtal. Detta är inte acceptabelt! Arbete ska vara en mänsklig rättighet.

– Friskolorna dränerar den kommunala skolan på resurser, ökar segregationen i samhället och överför skattepengar till oseriösa entreprenörer. Detta måste vi sätta stopp för! Inga skattepengar till kapitalisternas fickor! En likvärdig, jämlik skola för alla barn och ungdomar, tillägger Lars Nordin.


Västra Götalandsregionen
De gångna fyra åren har en minst sagt haltande sjukvård i Region Västra Götaland ytterligare försämrats.

Kommunisterna anklagar kapitalismen, dess politiker och byråkrater för att åsidosätta humanismen i den krassa profitens namn. Som krisen på ortopeden i Uddevalla vars orsak är dåligt ledarskap och läkarnas extraknäck. Eller mammografin i Göteborg som privatiserades. Nu får inte bröstcancersjuka kvinnor operation i tid på SU.

 – Vi Kommunister har i årtionden varit en del i den kamp som förs av patienter och medborgare mot vårdslakten säger Elsa-Lena Åström, arbetsterapeut från Alingsås och första namn på Kommunistiska Partiets valsedel. Vi ställer upp i regionvalet för att utmana hela etablissemanget.

– Vi vill hårdsatsa på kollektivtrafiken i regionen. Inte minst av miljöskäl, säger Janne Strömqvist, spårvägreparatör och andra namn på listan.

– Men inga biltullar i Göteborg som hårt drabbar arbetarbefolkningen. Vi menar att staten måste ta över bilindustrin och satsa på miljöproduktion, säger Janne Strömqvist.


Alingsås
Bygg bra, billiga hyresrätter! Det är ett krav vi driver. Vi försöker mobilisera människor att ta strid för att det ska byggas för vanligt folk. Inte bara lyxigt och dyrt.

Lokalt säger även andra partier att det är dags att bygga hyresrätter, men de håller tyst om att de själva i riksdagen har skrotat den sociala bostadspolitik som medförde att även arbetarklassen fick råd att bo i ljusa, moderna lägenheter! Utan kamp kommer frågan inte lösas, hur vackra löften som än ges. Och så är det med alla välfärdsfrågor.

Vi uppmanar till kamp mot privatiseringar. I Alingsås har äldreomsorgspersonal visat vägen – kamp lönar sig! Med envisa protester lyckades de stoppa privatiseringen av äldreboendet Hemsjögården.

Vi säger nej till sorteringsskolan. Det talas om valfrihet, men det alla önskar går inte att välja. En bra skola för alla, på gångavstånd, där grannarnas barn också går! Vårt motto är ”Det finns inget viktigare än ett barn!” Därför uppmanar vi också till kamp för en väl fungerande barnomsorg, med betydligt färre barn i grupperna.


Stockholm
En rak klasspolitik med tydlig socialistisk profil ska vinna röster i den borgerligt dominerade huvudstaden.

Överst på listan till kommunfullmäktige står undersköterskan Anita Salvén, partiavdelningens ordförande. Hon lyfter fram bostäder och skolan som viktiga kommunala frågor.

– Vi är emot utförsäljningen av allmännyttan, säger hon. Det är löntagarnas egendom som slumpas bort till underpris. Vi vill se en upprustning av miljonprogramsområdena i förorterna. Satsa på nybyggnation så att ungdomarna får någonstans att bo.

Stockholm har länge varit en nyliberal experimentverkstad, något som inte minst har märkts på skolans område. Idag råder överetablering av friskolor i kommunen.

– Med facit i hand kan vi se att friskoleexplosionen lett till segregering och kommersialisering av hela skolväsendet, förklarar Anita Salvén Vi slår vakt om den kommunala skolan men skulle allra helst se en enhetlig skola i statlig regi.


Stockholms läns landsting
Kommunisterna lyfter fram vården och kollektivtrafiken i valet till Stockholms läns landsting. Robert Lilja som både studerar och kör buss är andranamn på landstingslistan.

– Vinterns snökaos har återigen bevisat kortsiktigheten i privatiseringspolitiken, säger han. Ingen planering, ingen beredskap eller något annat som med nyliberal logik kostar pengar. Tvärtemot detta kräver vi kommunister en utbyggd kollektivtrafik till lägre taxa och en återgång till offentlig drift.

Kommunisterna riktar också skarp kritik mot den borgerliga alliansens sjukvårdspolitik, vilken har tvingat fram privatiseringar och nerskärningar.

– Vårdval Stockholm har flyttat resurser till de rikare områdena, fortsätter Robert Lilja. Det har lett till flera privata vårdinrättningar. Borgarna själva använder detta öppet som argument. Vi säger istället att det är behoven som ska styra, inte vårdföretagens vilja att tjäna en massa pengar.


Ludvika
– Skattesänkningar för de rika och privatiseringar av gemensam egendom är de två ben borgerligheten står på. Dom vill ha bort välfärden. Varken borgarna eller sossarna har fått något mandat att sälja ut svenska folkets egendom, men i dagens samhälle är det kapitalet som dikterar, säger Jorge Nunez som är metallarbetare och förstanamn på Kommunistiska Partiets valsedel i Ludvika. 

Vi är de enda som försvarar och vill bygga ut välfärden. Vi vill sätta folkets behov främst. Därför är vi kommunister det självklara vänsteralternativet.

Siv Kristensen vill lyfta fram kvinnornas situation. Det är viktigt att kvinnor har jobb, så att de blir självständiga. Miguel Perez vill lyfta fram klassperspektivet i intergratinsfrågan. Det handlar rätten till jobb, utbildning och bostad. Att få ett jobb är centralt om man ska kunna integreras. Man måste satsa på ungdomsverksamheten. Gabriel Capelli vill förbättra äldreomsorgen och anser att det är viktigt att det skapas fler jobb.


Gislaved
Trots isande högervindar i två val är Kommunistiska Partiet tredje största parti i centralorten Gislaved med 9,58 procent av rösterna, och under de 28 år som partiet har suttit i fullmäktige har det blivit det naturliga valet för vänstersinnade människor i kommunen.

I kommunen som helhet har Kommunisterna 4,7 procent vilket är mer än Miljöpartiet och Vänsterpartiet har tillsammans.
Kommunistiska Partiet har envetet fört kamp mot alla former av högerpolitik och är en nagel i ögat hos den lokala reaktionen.


Växjö
Växjö har utvecklats till rena nyliberala experimentverkstaden. Sophämtning, förskolor, allmännyttan, äldreboenden, komvux och skolbespisning privatiseras eller läggs ut på entreprenad.

I valrörelsen kommer Kommunistiska Partiets Växjöavdelning gå emot den här utvecklingen.

Hand i hand med privatiseringarna går nedskärningarna inom den kommunala verksamheten. Skolan får till exempel allt mindre resurser och för första gången på 20 år sägs nu lärare upp i de kommunala skolorna. Detta sker samtidigt som kommunen har 443 miljoner i kassakistan, säger Gunnel Thörn

– Vi kommer att kämpa för att privatiseringshysterin i Växjö stoppas. Vi är det enda partiet i kommunen som är emot så kallade alternativa driftsformer. Det allmänna ska värnas av rättviseskäl, men också av demokratiska skäl; den kommunala verksamheten har en offentlig insyn vilket de privata företagen inte har. De kan göra vad de vill med skattepengarna utan att kommuninnevånarna har någon möjlighet till kontroll, berättar Gunnel Thörn.


Malmö
Malmö är Sveriges kanske mest segregerade stad. Inte bara etniskt, utan även klassmässigt. Politikerna är i högsta grad ansvariga för detta.

– Bostadsbristen är påtaglig, inte minst bland oss yngre. Vi behöver inte fler Bauhaus eller spektaklet Entré. Vi behöver billiga och bra bostäder! säger Marcia Escobar, som läser barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet.

– Kommunistiska Partiet kräver att Malmömodellen slopas. Bort med all form av marknadshyror! Vi vill avbolagisera MKB, kommunen måste ta ett helhetsansvar för såväl nybyggnation som renovering av miljonprogrammen. Vi kräver ett stopp för omvandling av hyresrätter till bostadsrätter och vi vill införa en obligatorisk och gratis bostadskö,  säger Karl Strandberg, förstanamn på valsedeln.

– I Malmö har arbetslösheten ökat i byggbranschen. Samtidigt utnyttjas fattiga utländska byggare till skitlöner, även i kommunala byggprojekt. Väck med Lavaldomen! Arbetslösa som redan bor i Sverige måste få förtur till jobben. I kommunfullmäktige kommer vi driva att svenska kollektivavtal ska gälla vid all kommunal upphandling, säger Jens Hardewall, elektriker.


Kristianstad
Adam Adobati, studerande, tycker att valet handlar om att visa för fler att kommunisterna strävar efter ett rättvist samhälle.

– Sverige skulle kunna funka så mycket bättre med kommunism. Många av mina kompisar har inte jobb. Samtidigt sliter de som har jobb ut sig. Vi vill fördela både jobb och rikedomar.

– Kommunisterna vill sätta stopp för budgetslaveriet.  Satsa istället på mer välfärd. Använd våra rikedomar till en bra fungerande omsorg om barn och gamla.

Erik Tell, CNC-operatör på Smekab, tycker att 6-timmarsdag är den viktigaste valfrågan. 

– För att alla ska kunna förverkliga sina drömmar, behövs mer fritid. Den som är arbetslös har visserligen tid, men inte råd.

– I valrörelsen hoppas vi att fler Kristianstadsbor får upp ögonen för att det går att förändra samhället.


Uppsala
All planering är i gång. Flygblad, kalendarium, affischer. Diskussioner om lokala frågor tar stor plats nu. Vi tar upp och lär av varandras frågor från olika branscher. Om landsomfattande frågor, inget glömt, dem ska vi också ha med. Det är kommunval för oss Uppsalakommunister, men orättvisor beslutas många gånger på högre ort.

Den viktigaste politiska frågan i Uppsala är privatisering av de kommunala skolorna. Privatisering har lett till konkurser, stöld av elevpenning, förfalskning av betyg, skattemedel till privata förmögenheter – i skattparadis!

Det har skrivits spaltmeter om det nu ökända Doctrinagymnasiet som fick läggas ner. Men Doctrinagymnasiet är bara toppen på ett isberg. Alliansens löften om en bättre skola har visat sig innebära utförsäljning av väl fungerande skolor, avskedande av lärare och ännu större klasser där ännu flera elever blir chanslösa.

Kollektivtrafiken, bostadsbristen och ungdomsarbetslösheten är också viktiga frågor så väl som den internationella solidariteten.
Uppsalakommunisterna är på gång! Högerpolitiken har fått rött kort!


Lysekil
Vi räknar med att ännu fler Lysekilsbor skall lägga sin röst på Kommunistiska Partiet i årets val.

Vi har idag 5,7 procent av rösterna och två mandat, med tanke på de senaste årens politiska debatt borde vi öka vårt röstetal betydligt.

Vi hoppas att vi skall få fortsatt och ökat förtroende att föra en politik som gynnar de vanliga medborgarna, kort sagt en genuin och ärlig arbetarpolitik.

Vi kommer att fortsätta jobba för att det skall satsas på personalen i skola, vård och omsorg och att kommunen upphör att vara en del i Svenskt Näringslivs privatiseringskampanj.

Vi tänker fortsätta att vara en nagel i ögat på egenmäktiga beslutsfattare som under årtionden förskingrat medborgarnas fastighetskapital.

Vi kommer även fortsättningsvis att bekämpa kryperi för överklass och fastighetshajar.

Vi vill vara ett alternativ för alla som önskar en röd tråd och ett konsekvent uppträdande i politiken.

Vi tycker att vi har visat detta med mer än fyrtio aktiva år i politiskt arbete, varav trettio år med mandat i Lysekils kommunfullmäktige.


Göteborg
– En kommunist i kommunfullmäktige skulle bryta den enighet som råder mellan partierna, menar Ulf Nilsson som är förstanamn på Göteborgs valsedel.

Besluten om nedskärningar fattas i stor enighet i kommunfullmäktige och i stadsdelsnämnderna. Göteborgs stad gick förra året med 200 miljoner i överskott. Pengarna läggs på hög istället för att förhindra nedskärningar, vilket accepteras av alla partier från Vänsterpartiet och högerut.

En röst på Kommunisterna är en röst mot den utveckling som samlar mer pengar hos ett litet fåtal. Som avskaffar skatterna för de rika och utarmar det offentliga.

– Kommunisterna säger också nej till vägavgifter och kräver att politikerna respekterar löftet om en folkomröstning om dessa, berättar Marit Kalleson, som är tvåa på valsedeln. Att kunna ta sig fram med bil får aldrig bli en klassfråga och klimatpolitiken får aldrig formuleras utifrån medelklassen i storstäderna utan måste gå hand i hand med kampen för rättvisa.

För att minska bilismen krävs en utbyggd och gratis kollektivtrafik. Det krävs också att bilindustrin förstatligas och klimatanpassas.

– Valrörelsen innebär en möjlighet att samla våra krafter, visa upp vårt alternativ och stärka både parti och ungdomsförbund. Detta alldeles oavsett om vi tar ett mandat eller inte, avslutar Ulf Nilsson.


Helsingborg
Kampen mot borgarnas privatiseringar är den viktigaste lokala frågan för kommunisterna i Helsingborg.

– Kraftiga löneökningar för politikerna och försämringar i välfärden. Det är borgarnas och pensionärspartiets politik, säger Julius Nilsson, 28-årig elektriker som toppar den lokala valsedeln.

Nu senast dog en starkt nedkyld kvinna på ett LSS-boende Attendo care fått ta över, vilket fått läkare och kommunala chefer att gå i taket.

Elever är upprörda över dålig privatiserad skolmat och i privat äldreomsorg har man skurit ned på personalen.

– Bra välfärd för alla. Det står vi för och kräver att staten skjuter till mer pengar till kommunerna. Är du rik kan du köpa bättre bil. På samma sätt vill borgarna att den som har råd ska kunna köpa en anständig trygget när de slaktat välfärden, säger Julius Nilsson.
På kommunisternas valsedel finns personer i åldrarna 18-62 år.

– Erfarenhet och ungdomlig entusiasm. Snittåldern är 33 år. Folk i den åldern finns knappt på de andra partiernas valsedlar, säger Julius Nilsson.


Norrköping
– Vi vill med vårt valdeltagande ingjuta mod i norrköpingsborna. Vara en uppkäftig röst som visar på att tjuvsamhället kan, bör och ska ifrågasättas. Det säger Matti Kerkelä som tillsammans med Erik Pettersson utgör förstanamn på Kommunistiska Partiets norrköpinglista. Matti Kerkelä arbetar som snickare, Erik Pettersson är elektriker.

– Vi är ett parti av och för norrköpings arbetarklass. Vårt vallöfte är att alltid se politiken ur ett arbetarperspektiv, förklarar Erik Pettersson.

– När man idag försämrar än det ena, än det andra, är förklaringen alltid densamma. Att pengar saknas, säger Matti Kerkelä. Men vi kommer inte att dra oss från att högljutt, även i kommunala församlingar, förklara varför pengarna är slut. Kommunpolitik måste kopplas till rikspolitik. Resurser finns det egentligen gott om. Det handlar om fördelning och att kapitalismen i sig är asocial.

– Vi lever ju nu i en tid av kapitalistisk kris och alla förväntas då, som nån slags naturlag, snällt acceptera att arbetarklassens landvinningar måste ges upp. Gå inte i den tankefällan! Och kasta nu inte bort din röst, utan använd den till att rösta mot kapitalism, för socialism, uppmanar Erik Pettersson.


Trelleborg
Kommunistiska Partiet  för fram vänsterkrav på rättvisa och solidaritet. Det finns bara ett parti som är emot högerpolitiken i kommunhuset.

Vi kommer att kämpa för att Badhuset skall finnas kvar i kommunal ägo. Alla kommuninvånare har någon gång i livet behov av badhuset. Antingen som barn, ungdom, vuxen eller pensionär. Då skall det finnas ett badhus tillgängligt. Ett privat badhus kommer att höja priset för simskolor och skolklasser.

Vi tar också klart avstånd från alla initiativ att bygga ut hamnen i Trelleborg. Vi vill snarare avetablera hamnen, som bara smutsar ner vår stad. Det måste bli ett slut på de hysteriska transporterna fram och tillbaka i Europa.

Kommunnisternas krav i valet är:
• Nej till högerpolitik och privatiseringar – satsa på det kommunala
• Badhuset skall vara kommunalt!
• Ingen utbyggnad av hamnen!


Region Skåne
För första gången kan alla skåningar välja en kommunist till regionfullmäktige. Kommunistiska Partiet har valt att ställa upp även i regionen för att frågor om vården och kollektivtrafiken, två viktiga frågor för arbetarklassen, beslutas just där.

– Vår politik är enkel, vill du ha privatsjukhus och själv betala dina sjukhusbesök och absolut inte betala för någon annan, skall du inte välja oss, säger Inga Lanemar första namn på valsedeln. Men tycker du att bra och lika sjukvård för alla är en medborgerlig rättighet och att denna skall betalas solidariskt via skattesedeln är vi ditt alternativ.

– Kollektivtrafiken ska byggas ut och det är dags att inkludera även detta i samhällsservicen, så som skola och vård. Vi menar att det är dags att låta bussar och tåg rulla utan att man betalar för resan i Skåne, menar busschaufför Håkan Lundgren.

En utbyggd kollektivtrafik skulle dessutom förbättra miljön.

Kostnadsmässigt skulle det också gå att lösa. Att avskaffa biljetterna på pendeltåg, bussar, spårvagnar, t-bannor mm i hela Sverige kostar under 15 miljarder. Det är bara en bråkdel av de skattesänkningar som högeralliansen genomdrivit under denna valperioden.


Lund
För första gången sedan åttiotalet kommer Lundaborna få möjligheten att rösta riktigt rött. Kommunisterna ställer upp i valet både till kommun- och regionfullmäktige.

– Vi är valets rödaste röst. En röst på oss är en röst på socialismen och mot kapitalism och EU-elände, slår förstanamnet i Lund Nils Littorin fast.

– Bostadssituationen i Lund är absurd. Jag har kamrater i min klass som inte haft någonstans att bo utan fått bo på golvet hos kompisar. Bostadslösa slängs ut på gatan samtidigt som studenter tvingas bo i rena råtthål för ockerhyror. LKF och kommunen måste ta huvudansvar för att bygga billiga hyresrätter till unga arbetare och studentrum åt studenterna.

– Viktigaste frågan är arbetslösheten. Femhundra ungdomar är arbetslösa i Lund. Räknar man med sådana som pluggar strökurser men egentligen vill jobba är siffran ännu större. Det är katastrof. Krisen löses inte så länge folk går arbetslösa, tvärtom förvärrar det krisen. Det behövs en radikalt annorlunda politik, ja en revolution för att lösa kapitalismens misshushållning med mänskliga resurser. Vi föreslår ett nationellt bostadsbyggnadsprogram, ett nytt miljonprogram, det ger arbete åt arbetslösa och bostäder åt bostadslösa, säger Nils Littorin.


Värnamo
Joni Väyrynen är förstanamn på Kommunistiska Partiets lista till kommunfullmäktigevalet i Värnamo kommun. På andra plats hittar vi det välbekanta namnet Mats Lönnberg, med 19 års erfarenhet från kommunfullmäktige i Gislaved.

Kommunistiska Partiet ställer upp med en lista med fem namn och det är första gången partiet ställer upp i Värnamo kommun.
En viktig fråga för Värnamoavdelningen är att skjuta upp planerna på ombyggnaden av den gamla gummifabriken till ett kulturhus. I synnerhet som kostnaderna riskerar att äta upp andra nödvändiga kostnader.

– Vem minns inte den rikskända örfilen i Folkets Park i Värnamo? Frågan som har saknats i debatten är varför ungdomarna vistas i parken. Förr var ungdomsgårdarna placerade där ungdomarna bor. Idag finns det bara två kvar och de planeras att slås ihop och placeras mitt i centrum för att spara pengar, säger Joni Väyrynen, ordförande för Kommunistiska Partiet i Värnamo.

– Men pengar till gummifabriken verkar det finnas hur mycket som helst! Vi tycker att det är viktigare att satsa på fritidsgårdar i bostadsområdena och på fler fritidsledare och fältassistenter, säger han.