Hoppa till huvudinnehåll

Assistansfusk för miljarder

Barn importeras som handelsvaror av svenska assistansbolag. Föräldrar utnyttjas som arbetskraft. Och när bolagen inte längre kan tjäna pengar på brukarna, kastas de ut ur landet.

Grafik: Proletären

En rapport från Nationellt underrättelsecentrum, ”Strategisk rapport om hur personlig assistans och arbetstillstånd otillbörligt och systematiskt utnyttjas av organiserad brottslighet”, är en skakande läsning om hur utbrett fusket med assistansersättning är.

Bara för förra året kräver nu Försäkringskassan tillbaka närmare en halv miljard kronor i utbetald ersättning från ett 40-tal svenska assistansbolag. På ett år, mellan 2018 och 2019, ökade återbetalningskraven från 133 miljoner till 464 miljoner.

Sannolikt är den summa Försäkringskassan nu kräver tillbaka bara toppen av ett isberg: 2019 betalade staten ut 28,5 miljarder kronor till 980 privata assistansbolag och 820 personer som ordnar sin egen hjälp. Samma år gjorde Försäkringskassan 140 anmälningar om fusk med ersättningen. 2020 hade det ökat till 258 anmälningar.

Det efter utredningar som avslöjar människohandel och en kriminell verksamhet hos flera svenska assistansbolag: utnyttjande av arbetskraften, barn som används som handelsvaror, fusk med anställningar och rapporter.

Proletären har tagit del av den myndighetsgemensamma rapport som Nationellt underrättelsecentrum (NUC) gjort. Den avslöjar en cynisk hantering av människor. Rapporten konstaterar att assistansverksamheten används till illegal migration, exploatering av arbetskraften och bedrägerier.

Rapporten från NUC, som tagits fram av tolv samverkande myndigheter, däribland polisen, Skatteverket, Försäkringskassan, tullen, Migrationsverket och Ekobrottsmyndigheten, skriver att ”kartläggningen har visat på konstaterade kopplingar till såväl organiserad brottslighet som till våldsbejakande extremism. Av materialet framgår att arbetstillstånd inom personlig assistans utnyttjas systematiskt för assistansbedrägerier, illegal migration, arbetskraftsexploatering, brukarimport och annan ekonomisk vinning. Brukare blir handelsvaror och intäktsgeneratorer i cyniska upplägg med stora ekonomiska vinster för huvudmännen. Arbetstagare riskerar exploatering då de ofta befinner sig i en utsatt beroendeställning”. 

Proletären
Återkrav och skadestånd har ökat lavinartat mellan 2019 och 2020 – från 133 miljoner till 464 miljoner.

Rapporten har identifierat och delat in assistansbolagens verksamhet i 39 olika delar. 31 sysslade med rent kriminell verksamhet, tolv hade släktskap mellan brukaren och assistenterna och i elva fall handlade det om skenanställningar. Och så vidare. Rapporten redovisar, med fingerade namn och ursprung, att de som är inblandade i assistansmyglet i stor utsträckning är utländska medborgare. Bland dem finns grovt kriminella som under assistanstäckmantel kunnat bedriva sin verksamhet på svenska skattebetalares bekostnad.

Assistansfusket har pågått länge. Det första stort uppmärksammade målet var det så kallade Södertäljemålet 2015. Där fälldes 34 personer för att ha svindlat staten på 30 miljoner kronor.

Våren 2018 utreddes ett fall i Malmö, där de åtalade dömdes till långa fängelsestraff och miljonböter. Här handlade det om utländska medborgare med skenanställningar och falska tidrapporter. Flera av dem som skulle ha arbetat för bolaget har inte ens funnits i Sverige. Huvudmännen hade nära förbindelser till den organiserade brottsligheten; några anställda har gripits för vapenrelaterad brottslighet.

I södra Sverige slog polisen också till mot ett assistansbolag där huvudmannen, som det heter i rapporten, ”förhandlade med en man i Mellanöstern som hade barn med stora funktionshinder. Diskussion fördes om att ordna skenäktenskap åt mannen för att han skulle kunna ta sig till Sverige med barnen och begära assistansersättning. Det fanns även uppgifter om att anställda asylsökande var tvungna att betala tillbaka löner till företaget. Ägarens make var en av brukarna men vid tillslaget uppdagades det att han inte var sjuk”.

Ett av de bolag som hamnat i strålkastarljuset just nu är VH Assistans, med adress på Östermalm i Stockholm. Bolaget ägs av Veronica Hedenmark som tillsammans med sina två kompanjoner tagit ut aktieutdelningar på runt 45 miljoner kronor de senaste tre åren.

Nu har Försäkringskassan stoppat utbetalningarna till VH Assistans och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har dragit in bolagets tillstånd att fortsätta verksamheten. Bolaget beskylls för så kallas brukarimport, arbetskraftsimport som i själva verket är en form av slavhandel där ett barn i behov av assistans flyttas till Sverige och barnets föräldrar anställs som assistenter. Det är skenanställningar som gör att de importerade brukarna får uppehållstillstånd att stanna i Sverige – samtidigt som bolaget kunnat tjänat grova pengar på upplägget.

Ett fall rör en familj från Mongoliet med ett barn med behov av assistans, som plockades över till Sverige. Föräldrarna, pappa Baata och mamma Tuya, anställdes som assistenter. När Försäkringskassan efter misstankar om mygel stoppade utbetalningarna, och VH Assistans inte längre kunde tjäna pengar på familjen, tipsade bolaget Migrationsverket om att föräldrarna inte längre var anställda. Därmed upphörde familjens rätt att stanna i Sverige.

EXEMPEL PÅ ASSISTANSFUSK

Rapporten från NUC redovisar många olika sätt att lura det allmänna på pengar. Här är några av fallen.

Nabil från Palestina. Utbetalad ersättning: 1 miljon kronor

Nabil var folkbokförd i Sverige och uppgav att han bodde hos brukarens syster. Det kände systern inte till. När Migrationsverket kontrollerade fallet hade systern förvandlats till kusin och hon, liksom assistansbolaget samt brukarens gode man, intygade anställningen. Den var dock rent fusk: utredningen kom fram till att Nabil inte arbetat alls i Sverige. Han utvisades ur landet.

Firas (statslös). Utbetalt: knappt 2 miljoner kronor

Utredningen visade att Firas, hans fru och barn överhuvudtaget aldrig befunnit sig i Sverige. Firas redovisade dock ständigt nya jobb, bolaget plockade in pengarna och backade upp Firas ekonomiska krav och tidsrapporter. 2017 drogs slutligen pengarna in.

Mosab (statslös). Redovisade 8.500 timmar för 2,3 miljoner kronor

Mosab är släkt med brukaren Hiba som också haft Nabil och Firas som assistenter. Enligt rapporten var Mosabs avsikt att ta familjen till Sverige, inte att arbeta. Det finns klara indikationer på att Mosab inte arbetat som assistent. Mosab och hans fru, som också tidsredovisat som assistent till Hiba, är arbetslösa och får försörjningsstöd och andra bidrag.

Zahra (Tunisien). Tidsredovisad assistans cirka 1800 timmar för 570.000 kronor

Här handlar det om misstänkt utnyttjande av arbetaren. Ur rapporten: ”Zahra misstänks ha upprättat skenavtal med arbetsgivaren för att uppnå kriterierna för spårbyte. Zahra /…/ har uppvisat lönespecifikationer för perioder då hon inte arbetat.” Zahra befinner sig sannolikt illegalt i Sverige. Hon håller sig undan utvisning och är efterlyst av polisen.

Arsen (Armenien). Utbetalt: oklart

Arsen är brukare och son till Gayane, som äger assistansbolaget. Beviljades ersättning efter en trafikolycka men två år senare körde han rattfull och var med om ytterligare en olycka. Försäkringskassan drog in Arsens ersättning 2017 efter en utredning som visade att han levde på ett sätt som inte stämde med det hälsotillstånd han uppgivit. Hans assistenter var rena bluffar: en hade byggfirma i Sverige samtidigt som han redovisade tid hos Arsen i Armenien.

Giorgi (Georgien). Cirka 3000 timmar för drygt 800.000 kronor

Giorgi har koppling till grovt kriminell verksamhet i Georgien och i Sverige. Han misstänks ha hotat och exploaterat utsatta arbetare och med grova hot om våld tvingat assistenter att arbeta i hans ställe. Giorgi har utnyttjat möjligheten till spårbyte. Han fick a-kassa innan han lämnade Sverige 2019.

Tatiana (Ryssland). Redovisat 5700 timmar för drygt 1,6 miljoner kronor

Tatiana fick uppehållstillstånd baserat på skenäktenskap. Hon utnyttjades av Georgi och bolaget; bland annat tvingades hon arbeta utan lön. 2018 beslutade Migrationsverket om avslag och utvisning.

Dana (Palestina). Tidsredovisning: cirka 4600 timmar för 1,3 miljoner kronor

Syftet med upplägget sannolikt att med hjälp av sonen, god man för brukaren, hämta en familj med stora vårdbehov till Sverige. Dana har gjort spårbyte från skyddsskäl till att åberopa arbete. Familjen försörjs av Försäkringskassan och Dana är polisanmäld för bidragsbrott.