Hoppa till huvudinnehåll

Assistanshärva i miljonklassen nystas upp

En jättelik assistanshärva i västra Sverige väntar nu på sitt rättsliga efterspel. Några familjer misstänks ha lurat staten och skattebetalarna på 30-40 miljoner kronor.

De oseriösa eller direkt kriminella aktörerna blir fler och mellan 2019 och 2020 ökade återbetalningskraven från 133 miljoner till 464 miljoner kronor. Faksimil från Proletären nummer 3.
Genrebild Trons/TT

Den härva av fusk med personliga assistenter som nu rullas upp i Västsverige, är en av de största någonsin. Ett 50-tal personer är indragna, som beräknas ha lurat till sig uppemot 40 miljoner kronor.

Härvan är en del av en allt mer omfattande brottslighet, som görs möjlig av naiva svenska tjänstemän på kommunal och myndighetsnivå, och som ofta har internationella förgreningar. Till rättsprocessen kring det som nu utreds har tingsrätten i Göteborg kallat tolkar som talar serbiska, bulgariska, rumänska och romani.

En aktuell rapport från Nationellt Utredningscentrum (NUC), ”Strategisk rapport om hur personlig assistans och arbetstillstånd otillbörligt och systematiskt utnyttjas av organiserad brottslighet”, konstaterar att ”med starkt servicefokus och bristfälliga åtgärder och kontroller riskerar myndigheterna att bli möjliggörare för den organiserade brottsligheten, som genom cyniska upplägg där utsatta individer exploateras uppnår stor ekonomisk vinning helt på skattebetalarnas bekostnad”.

NUC är ett samarbetsorgan för tolv statliga myndigheter, däribland Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Migrationsverket, Skatteverket och Kronofogden.

Det var i förra veckan som Proletären berättade om ett allt mer utbrett assistansfusk, där statliga och kommunala skattepengar slussas ner i fickorna på kriminella ligor. Här förekommer så kallad brukarimport, där barn eller vuxna med föregivna behov av personlig assistans hämtas till Sverige för att privata assistansbolag och/eller bolag bildade av släktingar ska kunna tjäna pengar på de behövande. Eller helt enkelt lura till sig pengar för ”brukare” som ofta inte alls är i behov av assistans, men där behovet godkänts av medgörliga eller bara naiva kommunala tjänstemän.

Den härva som utreds nu kretsar kring ett bolag med filialer i Göteborg, Vänersborg och Trollhättan. Utredningen koncentreras kring två familjer, en i Jonsered och en i Vänersborg. 

Sedan försäkringskassans personal anat oråd om behovet av assistans för en person i Vänersborg, har polisen ägnat mer än ett år att utreda vad som hänt. Under utredningens gång har fler personer dragits in, och ett omfattande fusk har upptäckts: assistansbehovet hos många brukare knutna till bolaget har överdrivits kraftigt eller varit rent hittepå.

Det är ett omfattande mål: polisutredningen omfattar runt 10.000 sidor, och den ”dagbok” i Göteborgs tingsrätt, som redovisar korrespondens, förelägganden och beslut före själva rättegången, omfattar 1.267 ärenden. Polisen har genomfört mer än 130 förhör.

Enligt utredningen har runt 20 miljoner kronor betalats ut till en och samma brukare, en kvinna som enligt assistansbolaget inte klarar sig utan hjälp. Det har dock inte hindrat kvinnan att resa utomlands helt ensam.

Proletären berättade för en vecka sedan om rapporten från Nationellt Underrättelsecentrum som visar hur fusket med assistansersättning ser ut. Där heter det att ”kartläggningen har visat på konstaterade kopplingar till såväl organiserad brottslighet som till våldsbejakande extremism. Av materialet framgår att arbetstillstånd inom personlig assistans utnyttjas systematiskt för assistansbedrägerier, illegal migration, arbetskraftsexploatering, brukarimport och annan ekonomisk vinning. Brukare blir handelsvaror och intäktsgeneratorer i cyniska upplägg med stora ekonomiska vinster för huvudmännen. Arbetstagare riskerar exploatering då de ofta befinner sig i en utsatt beroendeställning”.

Försäkringskassan kräver nu tillbaka närmare en halv miljard av de 30 miljarder som betalats ut i assistansersättning under 2020. Med stor sannolikhet bara toppen av ett betydligt större fusk-isberg.