Hoppa till huvudinnehåll
Av
Kvinnopolitisk sekreterare

Ledarkrönika: Bara för att de är kvinnor

Enligt WHO kommer en tredjedel av alla kvinnor någon gång utsättas för fysiskt eller sexuellt våld.


Kvinnor mördas just för att de är kvinnor – även i Sverige. Trots en nationell strategi som riksdagen beslutade om 2017. Den skulle förebygga mäns våld mot kvinnor men det dödliga våldet minskar inte. Strategin löper över tio år och nu har halva tiden gått.

Inför valet skrev de fyra partiledarna för det som kallas samarbetspartierna, SD, M, KD och L, en gemensam debattartikel (DN 5/6). Artikeln vill ge intryck av ambition och handlingskraft i frågan om skydd för kvinnor mot våld och hedersförtryck.

Men Tidöavtalet författat av samma partier ger en annan bild. Där visar sig en slagsida, en ensidighet där våld i hederns namn har ett längre stycke, medan mäns våld mot kvinnor i annan kontext nämns närmast som en bisats. Och i den gemensamma budgeten har anslaget till jämställdhet en blygsam tilldelning.  

Den nya jämställdhetsministern, Paulina Brandberg (L), säger i en intervju i Dagens Nyheter (11/11) att det tydliga målet för arbetet med jämställdheten under mandatperioden är arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det är hennes hjärtefråga och där ska fokus läggas.

Att bekämpa alla former av hedersförtryck är viktigt – till och med livsviktigt – men det duger inte att de kommande fyra åren lägga allt fokus på det våld som begås i namn av heder. Det är att förringa och förminska våldet som riktas mot kvinnor med andra förtecken.

Män utövar våld mot kvinnor i flera sammanhang. I nära relationer där dödligt våld ofta föregås av en successiv nedbrytning av kvinnan. I misshandel och våldtäkter, oftast inom hemmets fyra väggar. Det förekommer i arbetslivet och det offentliga rummet genom exempelvis sexuella trakasserier.

Också när kvinnor tvingas till prostitution och trafficking. Och våldet mot kvinnor förekommer i krig och konflikter. Därför att de är kvinnor och det handlar om makt.

Den 25 november är FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. Då startar en 16 dagar lång aktiv period för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Den pågår fram till internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december. Dagen kallas också Orange Day, där den orangea färgen symboliserar hopp, ljus och framtidstro.

I Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor konstaterar FN att våldet har sin grund i ojämlika maktförhållande mellan kvinnor och män. Och enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kommer en tredjedel av alla kvinnor och flickor någon gång under sin livstid att utsättas för fysiskt eller sexuellt våld. Liknande siffror framkommer i en omfångsstudie från EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA).

I en internationell jämförelse visar det sig att Sverige ligger i framkant vad gäller jämställdheten. Här har kvinnor en bättre samhällelig ställning än i många andra länder. Det är ett resultat av kvinnokamp.

En kamp som måste fortsätta. Det kan man göra genom att till exempel ansluta till manifestationen #kvinnostrejk. Den finns på flera orter i Sverige och är också ett bra tillfälle att visa solidaritet med kvinnor i världen.