Hoppa till huvudinnehåll
Av
Pensionerad lärare

Krönika: Jakten på profit ödelägger planeten – dags för en omställning efter coronakrisen

Ska vi fortsätta producera varor i en ständigt stigande köp-slit-och-slängspiral, ska vårt arbete få utnyttjas för att ytterligare berika de redan rika? För både människors och naturs skull är det dags för en omställning.


Ett spöke går runt världen – coronavirusets spöke. Alla världens makter har förbundet sig till en helig hetsjakt mot detta spöke. Men inte i en samlad, gemensam jakt utan var och en på sitt sätt och ofta i motsättning till varandra.

Någon gemensam plan eller ledning finns inte. Man baktalar och lurpassar på varandra. Olika åtgärder har vidtagits, avskedanden, uppsägningar, begränsningar och karantän.

Resultatet av sjukdom och karantän har blivit en drastiskt minskande produktion. Men förhoppningen är att spöket så snart som möjligt ska dra vidare och att vi snarast ska komma tillbaka till den situation som rådde innan pandemin.

Svenska företag ligger i startgroparna för att komma igång snabbt, helst snabbare än konkurrenterna för att kunna ta fler marknadsandelar. Hjulen måste snurra, produktion och konsumtion måste återgå till det normala.

Men vill vi verkligen utan minsta eftertanke, utan reflektion återgå till det gamla. Var det gamla normala egentligen så normalt?

I all sin skrämmande framfart visar ändå coronapandemin på något positivt. Den minskande produktionen leder till mindre utsläpp. I Kina har utsläppen av växthusgaser minskat med 25 procent. Det innebär 200 miljoner ton, vilket motsvarar Sveriges totala utsläpp under fyra år.

Med minskande trafik minskar också luftföroreningarna i världens storstäder. I New Delhi kan invånarna glädjas åt att åter kunna se horisonten och från centrala Kairo rapporteras att man nu kan ana pyramiderna i fjärran. Luftföroreningar är ett stort folkhälsoproblem som varje år orsakar miljoner dödsfall runt om i världen.

Planetens så hårt prövade ekosystem och den biologiska mångfalden har fått en liten tidsfrist. Coronapandemin visar att naturen kan återhämta sig om de rätta åtgärderna vidtas. Till och med Dagen Industri konstaterar: ”Mitt i coronaoro och börsras verkar klimat och miljö fått andrum”

Våra politiker har sett coronapandemin som en hotande kris. Och de har agerat därefter. Pengar tycks inte saknas. Aldrig tidigare har så mycket statliga pengar regnat ner över de privata företagen.

Men våra hotade ekosystem, som vi själva är en del av, och den pågående klimatförändringen befinner sig tydligen inte i någon kris. Här lyser både pengar och kraftfulla insatser med sin frånvaro. Den omställning som är nödvändig för vår framtid ser politikerna istället som ett hot mot tillväxten.

Pandemin som nu drar fram över världen bör stämma till eftertanke. Den kapitalistiska marknadsekonomin har fört oss långt bortom vår planets bärkraft. Jakten på profiter ödelägger naturtillgångarna och skapar sopberg, förorenar vatten och luft och hotar planetens stabila klimat.

Nu är det hög tid till eftertanke. Vad är det egentligen som behövs i samhället? Ska vi fortsätta producera varor i en ständigt stigande köp-slit-och-slängspiral, ska vårt arbete få utnyttjas för att ytterligare berika de redan rika?

Det är dags att agera för ett samhällssystem som sätter hälsa och välfärd för alla i första rummet och som står i samklang med planetens ekosystem som vi är fullständigt beroende av. Det krävs engagemang och kamp. Vi har ingenting att förlora. Men vi har en framtid att vinna.