Hoppa till huvudinnehåll

Ledare: Friskolorna ska stängas – men inte av Säpo

Det är bra att fifflande religiösa friskolor som Cordobaskolan stängs – men formerna för det måste ifrågasättas. Hemliga anklagelser kan inte ligga till grund för myndighetsutövning.

Pressbild/Cordoba International School

Förra veckan drogs tillståndet för ännu en friskola in. Den här gången för den religiösa friskolan Cordoba International School i Stockholm. Skolan är en muslimsk friskola som ägs av ALM Education AB – vars vd Ulla Parkkinen utnämndes till årets entreprenör 2020 av Dagens Industri.

Med stängningen av Cordobaskolan har åtta muslimska friskolor stängts sedan 2019, vilket gör att det nu endast finns två muslimska friskolor kvar i Sverige.

Att friskolor stängs, antingen för att de går i konkurs eller på grund av indragna tillstånd, tillhör numera vardagen i skolsektorn. Och det är kommunerna som står med svartepetter i den kaotiska situation som marknadsfundamentalisterna skapat.

För varje elev som väljer en friskola förlorar den kommunala skolan sin skolpeng, men står kvar med kostnader för lokaler och personal. Resultatet blir nedskärningar, utslagning och en ännu sämre skola. 

Kommunerna kan inte heller skära ned på sin skolkostym för om, eller snarare när, en friskola lägger ned eller stängs måste den kommunala skolan ta emot dessa elever. Så ser lagen ut. 

När Cordobaskolan stänger ned vid terminsskiftet ska dess 516 elever börja på en ny skola, och det är den kommunala skolan som har skyldighet att ordna fram dessa platser. Ett arbete som nu börjat i Stockholm och i de grannkommuner som haft elever i skolan.

Men när väl dessa platser i form av lokaler och personal ordnats fram, kan de ändå stå tomma. Eleverna kan ju börja i en annan friskola.

Det finns en anledning till att Sverige är det enda landet i världen som har ett skolsystem där skolkapitalister och privata företag kan driva skolor och plocka ut vinst från offentliga medel. Systemet fungerar helt enkelt inte. 

Förutom plundring av det offentligas tillgångar skapar friskolesystemet segregation, utslagning och betygsinflation. När en skola väljs innebär det att en annan väljs bort. Konkurrensmedlet är i många fall betygen, men samtidigt som svenska elever får höga betyg uppvisar de låga kunskaper. 

Friskolornas jakt på vinst och utdelning till sina ägare sker främst genom att hålla nere lönekostnaderna för lärare, skolornas största utgiftspost, genom lägre lärartäthet och färre utbildade lärare.

När Skolinspektionen förra året granskade andelen legitimerade och behöriga lärare i grundskolan fann de att den uppgick till 71 procent i kommunala skolor och 62 procent i friskolor. De konfessionella skolorna, alltså de religiösa skolorna, hade endast 51 procent behöriga lärare.

Hur behörigheten sett ut på Cordobaskolan vet vi inte, men det ligger nära till hands att tro att behörigheten här varit lika usel som i övriga religiösa skolor.

Att ännu en friskola nu stänger är bra, men formerna för hur Cordobaskolan stängs måste ändå ifrågasättas. Skolan har nämligen inte fått sitt tillstånd indraget på grund av brister som upptäckts vid besök av Skolinspektionen. Tvärtom, när Cordobaskolan inspekterades förra våren blev utfallet utan anmärkningar och att verksamheten var saklig, allsidig och följde läroplanens värdegrund. 

Skolinspektionens stängningsbeslut har istället baserats på en rapport från Säpo om att det bland skolans ägare finns kopplingar till extremism, att personer i koncernens styrelser har stått i kontakt med våldsbejakande islamister och att en av dem tidigare har verkat för en islamistisk terroristorganisation utomlands.

Eleverna i skolan riskerar därför att radikaliseras och utsättas för icke-demokratiska värderingar, som Skolinspektionen skriver i beslutet de tagit utifrån Säpos rapport.

Skolan kan överklaga beslutet, men det är nu det blir märkligt eftersom Säpos anklagelser inte går att kontrollera. Varken skolan eller någon annan kan få reda på vem eller vilka som är de utpekade, och vare sig den enskilde eller skolan kan kontrollera uppgifterna eller försvara sig mot anklagelserna. 

I en rättsstat är man oskyldig tills motsatsen är bevisad och man ska kunna få ta del av underlaget man är utpekad utifrån. Vi kan inte ha en ordning där hemliga anklagelser utgör grunden för myndighetsutövning. 

Självklart ska skolor inspekteras och granskas, självklart ska de stängas om de drivs av olämpliga eller kriminella personer. Men det får inte ske till priset av inskränkt demokrati eller kränkningar av den enskildes rättigheter. 

Vi kommunister har inget till övers för Cordobaskolan. Det är en skola som ägnat sig åt ekonomiska bedrägerier, bland annat genom att de plockat ut skolpeng från kommunen för elever som inte varit på skolan. 

Tidigare i år tog de ut 1,5 miljoner för fyra elever som befann sig i Marocko. Denna typ av fusk borde vara skäl för att stänga skolan. Precis som det borde vara för alla fuskande skolor. En sådan sak är tydlig, transparent och går att pröva. Hemliga anklagelser från säkerhetspolisen går inte att pröva.

Sverige har ett stort och växande problem med att kriminella personer och ligor vänt sig till välfärden för att begå brott. Här finns stora pengar att tjäna, dels genom att profitera på välfärden och våra skattepengar och dels genom att tvätta svarta pengar från annan kriminell verksamhet. 

Detta måste stoppas och det enklaste sättet att stoppa denna kriminella verksamhet är att slänga ut välfärdsprofitörerna från välfärden. Skola, vård och omsorg ska drivas av det offentliga. 

Slängs kapitalismen ut från dessa områden slängs även de kriminella ut. Då slipper vi det gungfly vi ser idag när skrupellösa personer gör profit på våra barn och våra gamla, när skolor har religiösa inslag och när gängkriminella driver vårdcentraler.

Förbjud friskolorna, kasta ut kapitalismen från välfärden och värna det öppna samhället med offentlighetsprincip och rättssäkerhet.