Hoppa till huvudinnehåll

Ledare: Hemliga sällskap ska inte styra svensk skolpolitik

Trots att en stor majoritet av folket är emot vinstdrivande friskolor, tillåts friskolesystemet dränera den svenska skolan. En av orsakerna är de starka lobbygrupper som, ofta i hemlighet, påverkar politiken.

Det är dags att avskaffa friskolesystemet. Inför en statlig enhetsskola och avskaffa det fria skolvalet. Allt annat är att svika våra barn och ungdomar. 
Genrebild / BUF Simrishamn

Fascismens Chile var på 1980-talet först i världen med att införa ett skolsystem där skattepengar gick till vinstdrivande friskolor. Land nummer två var Sverige. 

Carl Bildts borgerliga regering införde den enda vägens politik i början av 1990-talet. Individualism och marknadstänk skulle in under skinnet på varje svensk. 

Omstöpningen lyckades. Numera finns bidrag för att få hemmet städat, och för att bygga om och öka värdet på sitt hus. Vi ska välja olika apotek, elbolag och telefonbolag. Och inte minst välja skolor till våra barn.

Efter att fascismen försvunnit i Chile har friskolesystemet avskaffats där. Men i Sverige finns det kvar. Vi är det enda land i världen där det här systemet är tillåtet. 

Runt 70 procent av alla svenskar är emot vinster i välfärden. Så har det sett ut år efter år trots propagandan från välfärdskapitalisternas lobbygrupper. 

Störst är motståndet mot vinstuttag i skolan, där fler än åtta av tio svenskar vill begränsa eller förbjuda vinstuttagen. Endast sex procent tycker att det är en bra idé.

Svensk skolmarknad är en lukrativ och ljusskygg affärsverksamhet. Kapitalet och vinsterna är säkrade av staten genom kommunernas skattefinansierade elevpeng. De fyra största friskolekoncernerna får varje år cirka 20 miljarder i elevpeng, av dessa går en drygt miljard som vinstutdelning till ägarna.

Den ljusskygga verksamheten handlar om att de politiker som beslutar om och förvaltar systemet i flera fall är samma personer som äger eller bestämmer över friskolor. I ännu fler fall har de mycket nära kopplingar till skolkapitalisterna. 

Det tydligaste exemplet är väl skolminister Lotta Edholm (L), som fram till i höstas satt i styrelsen för friskolekoncernen Tellusgruppen. En av ägarna till företaget är den förre liberala riksdagsledamoten Bijan Fahimi.

Tellusgruppen hette tidigare Hälsans förskola, ökända för att ha serverat barnen vatten och bröd till frukost. Efter att Edholm blev skolminister sköt Tellusgruppens aktie i höjden.

Statsministern själv äger en sommarstuga ihop med Carl Bildts gamle talskrivare Göran Thorstensson, som sitter i styrelsen för Watma Education, som bland annat tjänar sina skolpengar på en engelsk profil och skoluniform på barnen, vilket bland annat tankesmedjan Balans visat.

Moderaternas förra presschef Linda Öhman är numera chef inom Internationella engelska skolan, och har i den rollen mejlat skolministern för att få till stånd lagändringar så att behörighetskraven för lärare ska kunna sänkas. IES vill i större utsträckning använda sig av lärare från andra länder för att kunna pressa sina kostnader ännu mer.

Spindeln i friskolenätet är den gamle moderaten Peje Emilsson, som var arkitekten bakom friskolereformen för 30 år sedan. Idag äger han Kunskapsskolan som han även grundade. Redan på 70-talet startade Emilsson PR-byrån Kreab, som lade grunden till den omfattande lobbyverksamhet som idag är politikens grundbult.

Häromveckan avslöjade Dagens ETC att Timbro sedan 2010 bjudit in högerpartiernas toppolitiker och näringslivets höjdare för månatliga hemliga samtal ”off the record”. Syftet med ”onsdagsmötena” har varit att byta erfarenheter men givetvis också att påverka. 

På mötet den 19 april deltog 34 personer, däribland ledarskribenter, statssekreterare och nämnde Emilsson. Lotta Edholm och hennes stab har deltagit i 16 av de 56 möten de bjudits in till.

Här hittar vi orsaken till varför näringslivet kunnat köra över den svenska opinionen mot vinster i välfärden i allmänhet och vinstdrivande friskolor i synnerhet. Personliga band, korsägande och direktlänkar in i Rosenbad för Sveriges kanske starkaste lobbygrupp. 

De äger skolor, de sitter i styrelsen för skolor och de styr över mediehus som angriper journalister och andra som skriver negativt om det svenska friskolesystemet samt förser marknaden med påkostad och utförlig propaganda. Och de tjänar stora pengar på det. 

Förlorarna är alla vi andra som får se våra skattepengar gå till utdelning i privata bolag samt en skolkvalitet som rasat i botten. De allra största förlorarna är barnen. Främst de som inte kommer från studievana hem.

Sverige hade en gång världens kanske bästa skola. Nu har vi fått vänja oss vid larmrapport efter larmrapport om en skola i förfall. Förra veckan kom ännu en. Den internationella studien Pirlz visade att svenska tioåringar tappat rejält i läsförmåga. 

Skolsegregationen ökar år från år, och anses av Skolverket vara ett hot mot en likvärdig skola. Orsaken stavas det fria skolvalet. När skolor och därmed skolföretag ska konkurrera om eleverna urholkas resurserna. Mest drabbas den kommunala skolan som står kvar med kostnader för lokaler och personal. 

Det fria skolvalet ihop med de allmänna prisökningarna i samhället är orsaken till att den offentliga skolan i år beräknas sakna tolv miljarder kronor. Lärarna i Stockholm har redan protesterat. I veckan är det lärarna i Göteborg som går ut och demonstrerar.

Friskolesystemet är själva grundorsaken till resursbristen och förfallet inom svensk skola. Men så länge svensk skolpolitik styrs av ett friskolekotteri kommer den nedåtgående spiralen för våra barn och unga fortsätta – medan utdelningarna skickas uppåt.

Timbros onsdagsmöten och den utbredda lobbyismen visar hur genomrutten den svenska demokratin är. Hemliga sällskap tillåts styra politiken och köra över folkviljan. Skollobbyn måste bort och deras ljusskygga verksamhet fram i offentligheten. 

Det är dags att avskaffa friskolesystemet. Inför en statlig enhetsskola och avskaffa det fria skolvalet. Allt annat är att svika våra barn och ungdomar.