Hoppa till huvudinnehåll
Av
Personlig assistent

Jämställdhetskrönika: Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas

De flesta kvinnor som blir misshandlade blir det av närstående män, oftast i hemmet. Våldet får inte bortförklaras eller omdefinieras. Lägg skulden där den ska ligga – hos männen.


Det finns en myt om att feminismen skulle vara överflödig i Sverige, att vi redan lever i ett helt jämställt samhälle. Kvinnor får ju göra aborter, arbeta och rösta, det finns väl inget mer att uträtta?

Jo, det finns tyvärr mycket kvar att önska. Våldet mot kvinnor är fortfarande ett stort problem. 

Det finns en uppsjö av förklaringar till varför män slår kvinnor. Våldsam uppväxt, missbruksproblematik, arbetslöshet, hedersmotiv. Ytterligare en anledning är att männen förnekar att de har aggressionsproblem och ofta skyller våldet mot kvinnan på kvinnan själv. Hon provocerade mig, menar de. 

Vi kvinnor får fortfarande höra att vi ska undvika vissa kläder, att inte gå ut själva nattetid, att det är vårt felaktiga val av partner om han börjar slå, att pojkar gillar flickor när de retas och drar dem i håret eller tafsar – ett sätt att skylla över problematiken på kvinnorna när det borde handla om att det är männen som har problem. 

Vi ska komma ihåg att de flesta kvinnor som blir misshandlade blir det i nära relationer. Män må utöva våld mot andra män i krogslagsmål och liknande men mot sina flickvänner eller fruar slår de sällan okontrollerat. I de allra flesta fall så väljer han ut tillfället då han ska misshandla kvinnan och han kontrollerar även mängden våld. Om det hade varit okontrollerat så hade betydligt fler kvinnor dött varje år. Man kan konstatera att män alltså inte saknar impulskontroll.

Att kvinnor måste få ett utökat skyddsnät hoppas jag att vi alla kan enas om. Det får vara nog med bristande resurser till kvinnojourer, våldet måste sluta ursäktas och omdefinieras. Samtyckeslagen är bra, men det krävs mer skydd och stöd, bättre rutiner och lite andra åtgärder än böter vid misshandelsdomar. Det räcker inte att lära ut till kvinnor att de ska dokumentera sina skador för att kunna få hjälp, ett avskaffande av våldet är målet. 

Det behövs ökad kunskap om männen som slår om en förändring ska kunna ske och om våldet mot kvinnor ska minska. Det är därför viktigt att män vågar prata om sina våldshandlingar och att de ska få rätt till stöd och hjälp med att bryta sitt våldsamma beteende. Behandling och terapi kan inte fixa allt och kan inte heller hjälpa alla män. Samtidigt, om man bara straffar utan att jobba med behandling så är risken för återfall högre och man kommer aldrig tillrätta med beteendet eller den hatiska attityden mot kvinnor. 

Det absolut viktigaste är att män som slår börjar ta ansvar för sina handlingar och inte skyller dem på kvinnan. Män kan inte envist skylla på yttre faktorer till varför de slår eftersom de då inte har anledning att ta ansvar för sina handlingar. Att män tar fullt egenansvar för sitt våld mot kvinnor är en förutsättning för att en förändring kan ske i samhället och för att de patriarkala strukturerna verkligen ska kunna försvinna.