Hoppa till huvudinnehåll

Nej till renovräkningar - förbundsstyrelsen överkörd

Förtroendevalda för Hyresgästföreningen körde över förbundsstyrelsen på förbundsstämman i Stockholm. Den stora stridsfrågan blev frågan om nollalternativ vid renoveringar.

Mahasti Hashemieh pläderade för motion 40 på förbundsstämman.
Skärmdump

Noll procents hyreshöjning vid renoveringar. Det alternativet lyckades förtroendevalda för Hyresgästföreningen få igenom på förbundsstämman i Stockholm i helgen och körde därmed över förbundsstyrelsen.

Det var motion 40 som blev den stora striden mellan förtroendevalda och förbundsstyrelsen på Hyresgästföreningens förbundsstämma.

Motionen handlar om att Hyresgästföreningen ska inta utgångspunkten att det ska finnas ett nollalternativ vid renoveringar. Samt att Hyresgästföreningen ska arbeta proaktivt med alternativet mot Sveriges allmännyttor och Sveriges kommuner och regioner så att det alltid är ett alternativ vid renoveringar.

Motionen var den enda stora stridsfrågan där de förtroendevalda gick i strid med förbundsstyrelsen som yrkade på avslag.

– Vi arbetar alltid för att det lägsta alternativet ska vara så lågt som möjligt, men upprustningar är inte gratis. Vi saknar i dag rätt förutsättningar för att i varje läge kunna driva nollalternativ. Det måste vara upp till den lokala förhandlingen, sade Ola Palmgren, ledamot i förbundsstyrelsen, till Hem & Hyra.

Mahasti Hashemieh, LH Frölunda Torgs ordförande, var en av flera som var uppe och pläderade för motion 40 på förbundsstämman och gick emot förbundsstyrelsen.

– I bostadsområde efter bostadsområde renovräks hyresrättsinnehavare och varje gång detta sker tappar Hyresgästföreningen besvikna och missnöjda medlemmar, säger hon till Proletären. 

Michel Rowinski, förtroendevald i region Aros-Gävle, som skrivit motionen, är suspenderad från sina uppdrag i Hyresgästföreningen på grund av att han aktivt arbetat för nollalternativ vid renoveringar. På vilket sätt Michel Rowinski har brutit mot stadgarna är oklart, skriver Hem & Hyra. 

– Jag tror att det som fick även de konservativa ombuden att tänka om och rösta för Michel Rowinskis förslag var faktumet att besittningsskydd inte kan hjälpa mot tvångsförflyttning orsakat av att man inte har råd med hyreshöjningar, säger Mahasti Hashemieh.