Hoppa till huvudinnehåll

Ökat stöd i Gaza för Hamas attack

Trots det enorma lidandet i Gaza är det idag fler Gazabor som menar att det var rätt av Hamas att attackera Israel den 7 oktober förra året. Det visar en färsk undersökning.

Hamas attackerade Israel den 7 oktober genom att bland annat ta sig över muren med hängglidare.
Skärmdump/Youtube/Hamas

En färsk undersökning gjord av Palestinian Center for Policy and Survey Research visar att stödet för attacken mot Israel den 7 oktober förra året har ökat i Gaza de senaste månaderna – trots Israels pågående folkmord.

För tre månader sedan svarade 57 procent av de tillfrågade i Gaza att Hamas beslut att attackera Israel den 7 oktober var korrekt, nu i mars har siffran ökat till 71 procent. Samtidigt har stödet minskat något på Västbanken, från 82 till 71 procent.

Att fler Gazabor ser beslutet som korrekt idag hänger säkerligen ihop med att Palestinafrågan åter hamnat högt på den internationella dagordningen. Tre fjärdedelar av de sammanlagt 1.580 svarande i Gaza och på Västbanken säger också att attacken och det följande kriget kan leda till ökat erkännande av en palestinsk stat.

Det är också färre i Gaza än för tre månader sedan som lägger skulden på Hamas för det enorma lidandet, nio procent jämfört med nitton procent i december. Samtidigt är det fler, 56 procent jämfört med 50 procent i december, som tror att Hamas kommer att vinna kriget.

På frågan om vem man vill ska styra Gaza när kriget är över har stödet för Hamas också ökat med hela 14 procentenheter sedan december bland Gazaborna, från 38 till 52 procent. Samtidigt har det minskat på Västbanken från 75 till 64 procent.

Det är också färre som säger att de skulle rösta på Hamas i ett val, 35 procent i Gaza och 26 procent på Västbanken.

Israels premiärminister Benjamin Netayahu har utlovat en markoffensiv mot Rafah, där uppemot en och en halv miljon fördrivna Gazabor befinner sig. Bara en fjärdedel av de svarande i Gaza tror dock att en israelisk markoffensiv mot Rafah kommer att leda till en massflykt mot den egyptiska gränsen.

På frågan om vad de själva skulle göra om de såg folk rusa mot gränsen och barriären rasade svarar 69 procent av Gazaborna att de inte skulle försöka ta sig över gränsen, bara 24 procent att de skulle göra det. Den låga andelen är relaterad till att 68 procent i Gaza tror att egyptisk polis och militär skulle skjuta på dem som försöker korsa gränsen.

Det hänger i sin tur ihop med att bara tolv procent av samtliga tillfrågade i Gaza och på Västbanken är nöjda med Egyptens agerande under kriget, en halvering sedan december. Klart störst förtroende av de internationella aktörerna har Jemen, som attackerat fartyg i Röda havet i solidaritet med Gaza, med 83 procent.

83 procent säger också att de inte tror att USA:s utfästelser om att försöka nå en tvåstatslösning är seriösa. 

60 procent av de svarande i Gaza sade att en familjemedlem dödats av Israel de senaste månaderna, och 55 procent att de inte har tillräckligt med mat för en eller två dagar. En siffra som säkert skulle vara högre om organisationen kunnat intervjua också palestinier i det dubbelt belägrade norra Gaza.