Hoppa till huvudinnehåll

Ändra systemet – inte klimatet: Sex allvarliga konsekvenser av den globala uppvärmningen

Redan nu börjar vi se konsekvenserna av klimatförändringarna och den ökade medeltemperaturen.

Långsamma kvantitativa processer slår förr eller senare om i kvalitativa språng och självförstärkande processer.
Sonya N Herbert

Jorden och inte minst haven är mycket stora system som tar lång tid att värma upp. Den ökande växthuseffekten innebär än så länge en långsam, smygande uppvärmning. Men långsamma kvantitativa processer slår förr eller senare om i kvalitativa språng och självförstärkande processer.

  1. Havsisen i Arktis är viktig eftersom den reflekterar bort solenergin. Uppvärmningen gör att isen krymper alltmer under sommaren och havet friläggs. Den reflekterande förmågan hos isen minskar, vattnet tar upp energin och blir varmare och det gör att isen smälter ytterligare.
  2. Permafrosten utgörs av enorma lager av infryst växtmaterial. När dessa lager tinar upp förmultnar växterna, som lagrats i markens is under årtusenden. Istället för att vara en kolsänka kommer den tinande permafrosten att släppa ut väldiga mängder koldioxid som ytterligare höjer temperaturen.
  3. Glaciärerna och landisen på Grönland smälter och bidrar till de stigande havsnivåerna. Även Antarktis enorma isar visar tecken på att påverkas av de stigande temperaturerna. Tinar jordens landbaserade isar kommer många kuststäder och värdefull jordbruksmark att hamna under vatten.
  4. Havsströmmarna kan komma att påverkas. Golfströmmen drivs av solenergin som skapar ett intrikat samspel mellan vattnets temperatur och salthalt som håller igång strömmen. Om systemet störs av utflödande kallt smältvatten med låg salthalt från Grönland kan konsekvenserna bli enorma.
  5. Extrema väderfenomen blir vanligare när de stigande temperaturerna gör att både haven och atmosfären blir mer energirika. Starkare vindar, kraftigare orkaner, skyfall och översvämningar ökar. Långvariga torrperioder ger fler skogsbränder. Tendensen är att torra områden blir allt torrare medan regnrika områden får mer regn.
  6. Ekosystemen utarmas och den biologiska mångfalden hotas. Vi står inför en mycket allvarlig klimatkris. Att vi ännu bara ser krusningar på ytan beror på att jorden har en stor förmåga att dämpa effekterna av uppvärmningen. Men då är det viktigt att de stora ekosystemen, skogarna, isarna, haven förblir intakta så de kan fortsätta att stabilisera klimatet.